رسم پاراتو با Minitab 14

نمودار پارتو
شايد در واحد صنعتی خودتان به اين نتيجه رسيده باشيد که يکی دو علت بيش از علت های ديگر باعث ايجاد ضايعات و دوباره کاری ها می شود. اگر چنين است آيا تا به حال درصد علت های مختلف را بدست آورده ايد؟ آيا تا به حال نمودار پارتو رسم کرده ايد؟ آيا تا به حال.... پس با ما باشيد!!!
نمودار پارتو، نمودار ميله ای است که علل مشکلات به وجود آمده را با فراوانی آن مقايسه می کند. نام اين نمودار از نام ويلفرد پارتو ، دانشمند علوم اجتماعی گرفته شده است. وی معتقد است در بعضی جوامع، اکثريت ثروت در اختيار درصد کمی از مردم است.

مهندسان کيفيت نيز بر اين باورند که مشاهده نقص ها از توزيع پارتو مشابهی پيروی می کند. به عبارت ديگر درصد زيادی از نقص ها و مشکلات ناشی از درصد کمی از علل و عوامل اصلی می باشد ولی تعداد کمی از اين علل اهميت داشته و بارفع آن ها می توان بخش اعظمی از مشکلات را حل نمود. قاعده پارتو با قانون 20-80 شناخته شده است. نتيجه می گيريم که 80% مشکلات ناشی از 20% منابع ناشناخته (بالقوه) هستند. نمودار پارتو برای به تصوير کشيدن و توضيح دادن مشکلات و عيوب به کار می رود، همچنين می تواند در تضمين عوامل تصادفی يک مشکل به خصوص ، و تصميم گيری محل قرار گرفتن بيشترين نيرو برای به دست آوردن بيشترين نتيجه به کار رود. بايد توجه داشت که نمودار پارتو به طور خودکار مهم ترين عيب را مشخص نمی کند بلکه فقط آن هايی را که بيشتر از بقيه مشاهده شده اند، تعيین می کند. نمودار پارتو يک نمودار ميله ای را با يک نمودار خطی تجمعی ترکيب می کند، خط تجمعی در نمودار پارتو بيانگر سهم کل علت ها می باشد، نمودار ميله ای مقادير را به صورت نزولی از سمت چپ به راست نشان می دهد که ارتفاع هر ميله نشان دهنده نوسان يا تأثير مشکلات است. خط تجمعی هم درصد هر ميله را از درصد کل ميله ها نشان می دهد، به عبارت ديگر مشخص می کند که هر ميله چند درصد از مجموع ميله ها را داراست.

در مورد نمودار پارتو همين جمله بس که «نمودار پارتو اولين قدم برای بهبود کيفيت در شرايط مورد نظر است».

مطالعه موردی:

در يک گارگاه نورد شمش، آمار ضايعات دوره ی زمانی سه ماه تابستان به صورت زير است.

minitab 14 betsa

مدير عامل از ضايعات زياد کارگاه نورد ناراضی است و خواهان کاهش ضايعات است. مدير کارگاه کار را بايستی از کجا آغاز کند؟

گام به گام با پارتو در Minitab

در پنجره Data در اولين سل در سطر اول (سطری که در مقابل قرار گرفته است) کلمه عيوب (در صورتی که Windows شما قابليت تايپ فارسی ندارد Defective را بنويسيد) و در دومين سل فراوانی (Frequency) را بنويسيد. در ستون عيوب واژه های پروفيلی (Profil)، تکنولوژيکی (Tecnol)، هيدروليکی (Hydrol)، الکتريکی (Electer) و زاکات (Zakat) را به ترتيب در سل ها بنويسيد (شکل دو). در ستون فراوانی نيز مطابق شکل دو مقادير، 250، 100، 50، 20 و 5 را به ترتيب وارد کنيد.
حالا از منوی ‏Stat>Quality Tools>Pareto Chart‏ را انتخاب کنيد.

جعبه گفتگويی مطابق شکل چهار باز می شود، در اينجا قسمت ‎Chart defects ‎table‏ را انتخاب، با انتخاب آن دو جعبه متن پايین آن فعال می شود، در جعبه متن ‏Labels in:‎‏ کليک کنيد تا فعال شود، با اين کار در ليست سفيد سمت چپ عنوان ‏های دو متغير ما يعنی عيوب در ستون ‏C1‎، و فراوانی در ستون ‏C2‎، ظاهر می شود، ‏همچنان که جعبه متن اول فعال است بر روی ستون ‏C1‎‏ کليک کنيد تا انتخاب شود و ‏به رنگ خاکستری درآيد، در اين حالت دکمه ‏Select ‎‏ در پايین نيز فعال می شود، دکمه ‏Select‏ را کليک کنيد يا دو بار بر روی متغير ستون ‏C1‎‏ کليک کنيد، با اين کار مقدار ‏جعبه متن به "عيوب" تغيیر می کند.

حال جعبه متن دوم را انتخاب کنيد، چون ما فقط دو متغير داريم و قبلاً يکی را اختصاص ‏داده ايم، در اين حالت در ليست سمت چپ فقط يک متغير به اسم فراوانی باقی می ‏ماند، آن را به جعبه متن ‏Frequencies in:‎‏ اختصاص می دهيم. حال دکمه ‏Options…‎‏ ‏را کليک کنيد، جعبه گفتگوی جديدی باز می شود .
‏در قسمت ‏Title:‎‏ نامی را که می خواهيم در هنگام نمايش نمودار در بالای آن نشان ‏داده شود می نويسيم. "نمودار پارتو برای نوردها" را برای عنوان تايپ کنيد. ‏. در شکل پنج همانطور که می بينيد دو جعبه متن ديگر نيز وجود دارد، اين دو برای ‏نامگذاری محورهای افقی و عمودی در نمودار است، در صورتی که بخواهيم نام هايی ‏مطابق آن چه ما می خواهيم داشته باشند. در اين مثال آن ها را خالی می گذاريم تا ‏حالت پيش فرض اجرا شود حال دکمه ‏OK‏ را بزنيد.‏ پس از زدن ‏OK‏ دوباره به جعبه گفتگوی قبل بازمی گرديم، در اين چهار گوش جعبه ‏متن ديگری نيز وجود دارد به نام ‏Combine defects after the first‏ که به طور پيش ‏فرض عدد 95 در آن درج شده است. اين قسمت باعث می شود که عيوبی که کمتر ‏از 5 درصد از کل عيوب را شامل می شوند همه با هم در يک ستون ظاهر شوند، ‏شما می توانيد اين عدد را به دلخواه تغيیر دهيد.‏ آن را در حالت پيش فرض 95 بگذاريد و دکمه ‏OK‏ را بزنيد.‏‏


مطالب مشابه :


آموزش رسم نمودار آماری با Word و Power point و Excel

دانلود پروژه آمار - آموزش رسم نمودار آماری با Word و Power point و Excel - دانلود پروژه آمار - دانلود
نمودار آماری و سیاست

آمار ؛ احتمال و ریاضیات - نمودار آماری و سیاست - وبلاگی در زمینه آمار؛ احتمال و ریاضیات و
کاربرد نمودار پارتو

آمار - کاربرد نمودار پارتو - همه چيز براي آماريها: کتاب، حل تمرين، آموزش نرم افزار، اخبار
نمودار پارتو

کاربرد نمودار پارتو نمودار پارتو یک نمودار میله ای است که علل مشکلات به وجود آمده را با
نمودار استخوان ماهی

آمار و آماری - نمودار استخوان ماهی - همه چیز درباره ی مراحل رسم يك نمودار علت و
دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی

وبلاگ آماری - دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی - نمودار‌های آماری برای داده‌های گسسته
نمودار پراکنش

نمودار پرا کنش در مطالعه رابطه بین دو متغیر ، اولین قدم رسم داده ها به صورت نقاطی بر روی یک
نحوه رسم چارت و نمودار آماری با php و mysql

نحوه استفاده از برنامه رسم چارت و نمودار آماری برای استفاده از این کد، تنها کافی است بسته
رسم پاراتو با Minitab 14

آمار و آماری - رسم پاراتو با Minitab 14 - همه چیز درباره ی نمودار پارتو
برچسب :