تغییرات در تقسیمات کشوری و اعمال نفوذ های سیاسی در وزارت کشور( نگاهی به جدایی چهار روستا از شهرستان

تغییرات در تقسیمات کشوری و اعمال نفوذ های سیاسی در وزارت کشور( نگاهی به جدایی چهار روستا از شهرستان فیروزه در خراسان رضوی)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تقسیمات کشوری در هر مملکتی با انگیزه اداره بهتر جامعه و خدمات رسانی بهتر و مناسبتر به مردم صورت می گیرد.اگر چه این هدف در کشور ما هم اسما در قانون امده اما رسما خبری نیست و این قانون جنبه اجرایی ندارد.

امروزه هر یک از نمایندگان مجلس که آشنای بیشتر و بهتری در وزارت کشور داشته باشند یعنی با نفوذ تر باشد و چند همشهری با حال در قسمت های اداری وزارت کشور و خصوصا در طبقه 13 (اداره کل تقسیمات کشوری ) ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی تهران داشته باشد ، می تواند در حوزه انتخاباتی خود پز بدهد که من با تلاش شبانه روزی خود (!) توانستم موافقت دولت را برای ارتقای فلان روستا به شهر و فلان دهستان به بخش و فلان بخش به شهرستان و  حتی فلان شهرستان ها به استان را کسب کنم.

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس هر دوره این قضیه خود را بیشتر نشان می دهد.

با اعمال نفوذها دیگر قانون تقسیمات کشوری بی معنا شده است. هزینه های دولت افزایش یافته بدون اینکه این افزایش هزینه ها هدفمند و در راستای توجه به مردم مناطق محروم باشد.

مثال هایی در این زمینه در خراسان رضوی ذکر می کنم:

مثال اول تربت جام وتایباد

بخش صالح آباد تربت جام از قدیمی ترین بخش های خراسان است و درسال 1316 تاسیس شده است و بخشی است با موقعیت ممتاز و قرار گیری  در مرز های دو کشور ترکمنستان و افغانستان ، اما هنوز نتوانسته ارتقا پیدا کند. در حالی که بخش تایباد که جزئی از تربت جام بود و بخشداری آن هم در سال 1316 تاسیس شده در سال 1354 به شهرستان تایباد ارتقا یافت  و درسال 1368 در این شهرستان یک بخش به نام باخرز ایجاد شد ، بخش باخرز هم در سال 1389 به شهرستان ارتقا یافت  اما صالح آباد همچنان قربانی و محروم در گیر و دار تقسیمات کشوری باقی مانده تاکی ؟ به قول یکی از اهالی تا قیامت .

 مثال دیگر در توابع سبزوار.

سبزورای ها پس از 20 سال این در و  آن در زدن توانستند پس از تقسیم خراسان در سال 1386 دو بخش قدیمی جغتای ( تاسیس 1316) و جوین (تاسیس 1368) را به شهرستان ارتقا دهند.

البته سبزواری با همه تلاش های خودشان از بجنوردی ها که نفوذی بیشتری داشتند عقب افتادند. چون زمانی که بجنوردی هر روز برای بخش های خود فرمانداری می گرفتند و بخش های خود را به شهرستان تبدیل می کردند ، خوابشان برد. آنان آشخانه (مانه و سملقان ) و جاجرم را به شهرستان تبدیل کردند و از همجواری شیروان و اسفراین و فاروج حداکثر استفاده را بردند و در تقسیمات کشور به حد اعلا ( استان) ارتقا یافتند.

سبزواری ها اگر چه در این جریان عقب افتادند اما سعی کردند با تلاش مضاعف جبران مافات کنند. پس از ارتقا جوین و جغتای که پس از تلاش فراوان به دست آمد. با خیال راحت به فکر ارتقای سایر بخش ها یشان افتادند. از اوایل سال 1387 صحبت از ارتقای بخش خوشاب ( به مرکزیت سلطان آباد) شد.

بخش خوشاب در سال 1368 و در پی غفلت شدید مسولان و نمایندگان شهرستان نیشابور و با جدایی تعداد زیادی از روستا های بخش سرولایت ایجاد شد. منطقه آباد «دره یام » در این قضیه نقش کلیدی داشت.دو دهستان از بخش مرکزی سبزوار و دهستان دره یام سرولایت روی هم بخش خوشاب را به وجود آوردند.این جدایی بخش سرولایت را بسیار کوچک کرد و آینده سیاسی بخش قدیمی سرولایت را خراب کرد.

با این احوال این بخش با اعمال نفوذ سبزواری ها در وزارت کشور در سال 1389 به شهرستان ارتقا یافت. حتی خود سبزواری ها باور نمی کردند که خوشاب به این راحتی و در مدت زمان کمتر از 2 سال از مطرح شدن ارتقا ، به شهرستان تبدیل شود.

اما نکته جالب در این میان این که بخش خوشاب 37 هزار نفر جمعیت داشت و اگر چه برای ارتقا از تبصره های گنگ و مشکل دار قانون تقسیمات کشوری برای ارتقای آن استفاده شد، برای افزایش جمعیت تصمیم گرفتند 4 روستای پرجمعیت از شهرستان فیروزه را جدا کنند.

در مصوبه ارتقای خوشاب آمده است:

شهرستان خوشاب به مرکزیت شهر سلطان آباد از ترکیب بخش‌های مرکزی به مرکزیت شهر سلطان آباد شامل دهستان‌های طبس، رباط جز، و سلطان آباد و بخش مشکان ایجاد می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس مصوبه دولت، شهرستان خوشاب به مرکزیت شهر سلطان آباد از ترکیب بخش‌های مرکزی به مرکزیت شهر سلطان آباد شامل دهستان‌های طبس، رباط جز، و سلطان آباد و بخش مشکان ایجاد می شود.

بر اساس مصوبه دولت، بخش مشکان به مرکزیت روستای مشکان از ترکیب دهستان‌های یام و مشکان در تابعیت شهرستان سبزوار ایجاد می شود.

همچنین با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت کشور ‌روستاها ،‌مزارع و مکان های رباطی شاهزاده و جمبرجوق از دهستان طاغنکوه شمالی بخش طاغنکوه شهرستان تخت جلگه (فیرزوه) منتزع و به دهستان دره یام بخش خوشاب شهرستان سبزوار الحاق می شود.

بر اساس این مصوبه،‌ روستاهیا چزگ و فرخار از دهستان طاغنکوه شمالی بخش طاغنکوه شهرستان تخت جلگه (فیروزه) منتزع و به دهستان سلطان آباد بخش خوشاب شهرستان سبزوار الحاق می شوند.

بر این اساس،‌ دهستان یام به مرکزیت روستای یام از ترکیب روستاها ،مزارع و مکان‌های یگنجه، ابراهیم آباد،‌دیوانگاه ،‌گل گنبد، سرخ ،‌حسین‌آباد،‌یام،‌نوروزی، بابالنگر،بسک، سیمان، کوره دره، داراب، کاهان بالا،‌ملک آباد، اردنج،‌در بند، درگاه ، نشیب، عادل آباد،‌دهنه شور در تابعیت بخش خوشاب شهرستان سبزوار ایجاد  می شود.

همچنین نام دهستان دره یام به مشکان تغییر می کند.

( چه پیشنهادی ، کدام کارشناس و با مشورت کدام مسوول یا حمایت کدام مردم پیشنهاد جدایی 4 روستا و الحاق آن را به شهرستان تازه تاسیس خوشاب داده است؟ معلوم نیست)،

همانگونه که دیدیم بر اساس این مصوبه هیئت محترم دولت که در نهایت بی خبری و بدون کار کارشناسی صورت گرفته 4 روستای شهرستا فیروزه در 7 مهرماه 1389 از این شهرستان جدا شده و به خوشاب الحاق شده اند.با این جدایی جمعیت خوشاب به 42 هزار نفر رسید و توان چانه زنی و پیدا کردن شرایط ارتقا برای خوشاب فراهم شد.

جالب است که هیچ مسول و نماینده مجلس در شهرستان های نیشابور و فیروزه از این اتفاق خبری نداشته اند و آنان هم همزمان با مردم و با اعلام این خبر مطلع شدند. این اتفاق خبر از نفوذ زیاد سبزواری ها در وزارت کشور دارد و کاری را انجام داده اند که کسی در نیشابور و فیروزه خبر دار نشود.

یکی از نمایندگان نیشابور تازه در دی ماه با نوشتن نامه به وزارت کشور خواهان برگشت این 4 روستا به فیروزه می شود و نماینده دیگر نیشابور فقط به یک تذکر اکتفا می کند که آن 5 روستا(؟) را برگردانید.

با این احوال اگر حنای مسولان نیشابور در طبقه 13 وزارت کشور رنگی داشته باشد و بتوانند 4 روستای جدا شده شهرستان فیروزه را برگردانند چیزی از شایستگی مسولان سبزواری کم نمی شود و مصوبه هیئت دولت در رابطه با خوشاب برگشت ناپذیر است و برنده واقعی خوشابی ها و سبزواری هستند.

البته خواب بودن مسولان نیشابور در قضیه تغییرات تقسیمات کشوری چیز عجیبی نیست و کاملا عادی است و مربوط به زمان حال نیست.

در حالی که سبزواری ها تا کنون سه بخش خود را ارتقا داده و اکنون به شدت دنبال ارتقای 3 بخش باقیمانده خود یعنی داورزن و ششتمد و روداب هستند ، نیشابور ی ها تنها یک بخش خود ( فیروزه) را آن هم با کلی روستا این ور وآن ور کردند ارتقا داد ه اند. بخش مستعد زبرخان در کوچه خم های وزارت کشور  گم شده است .زبرخان که خود چند برابر شهرستان های دیگر است و با 4 شهر و 60 هزار جمعیت و قطب کشاورزی و صنعت خراسان است به دلیل ندانم کاری های مسولان نباید ارتقا یابد.

 بخش مستعد میان جلگه باید همچنان صفت محرومیت را یدک بکشد تا خدا می داند چه شود.

سرولایت که نپرس؟ خراب ترین منطقه در تقسیمات کشوری! شاید باور نکنید که در طول اجرای قوانین تقسیمات کشوری ایران یعنی از سال 1285 هیچ منطقه ای به اندازه سرولایت بدبختی تقسیمات کشوری را تحمل نکرده و الان هم در بدترین شرایط تقسیماتی قرار دارد. سرولایت محلل همه مشکلات تقسیماتی مناطق همجوار است. سرولایت و توسعه آن با همه استعداد هایش قربانی تقسیمات کشوری و عدم توجه مسولان به این قضیه شده است.

با ارتقای خوشاب اکنون در غرب نیشابور 4 شهرستان(سبزوار ، جوین ، جغتای و خوشاب) وجود دارد و شایعه ارتقای سبزوار به استان خراسان غربی یا سربداران در منطقه پیچیده است. نکته جالب این که برخی مسولان نیشابور و فیروزه هم از این امر حمایت میکنند و می گویند نیازی نیست این چهار روستا برگردند چون به زودی با ایجاد استان سربداران، فیروزه هم به این استان می پیوندد و البته از نیشابور خبری نیست معلوم نیست در خراسان رضوی باشد یا در خراسان غربی؟ از ارتقای نیشابور به استان هم خبری نیست که نیست.

زمانی هر دو شهرستان خواهان ارتقا به استان بودن ولی دولت بدون توجه به شهر های دوم و سوم(سبزوار و نیشابور) خراسان شهر های چهارم و پنجم ( بجنورد و بیرجند) را به استان ارتقا داد.

مثال سوم منطقه کاشمر

یک کاشمر و یک خباز و چند تا مسول رده بالای استانی در سال های گذشته سبب شد بردسکن و خلیل آباد به شهرستان ارتقا یابد و چه بسا به زودی کوهسرخ هم به شهرستان تبدیل شود.کاشمری که شهر ها و رستا هایش جمعا به نصف نیشابور می رسید اکنون توسط سه فرماندار اداره می شود.

مثال چهارم منطقه تربت حیدریه

تربیتیها در سال های اخیر بهترین فعالیت را در زمینه ارتقای بخش های خود داشته اند. تربتی که در سال 1368 با یک فرماندار ادره می شد اکنون دارای 5 فرماندار است که از شهر های تربت حیدریه ، دولت آباد زاوه ، فیض آباد  مه ولات ، رشتخوار و خواف به اداره منطقه می پردازند.

مثال پنجم شهرستان فردوس

با ایجاد استان خراسان جنوبی  با حداقل جمعیت ، تلاش برای جذب مناطق همسایه و نزدیک ان شروع شد. ابتدا بیرجندی ها به سراغ بخش سرایان فردوس رقتند و با قول ارتقا به شهرستان آنان را  به خراسان جنوبی پیوند دادند. بعد قاینات را با قول توجه ویژه  از خراسان رضوی جدا کردند. در ادامه به سراغ فردوس رفتند و با همین گونه قول آنان را از خراسان رضوی جدا کردند و بخش بشرویه را هم با قول ارتقا به شهرستان با خود همراه کردند. این استان که ابتدا فقط با بیرجند و چند بخش تابعه به استان تبدیل شد اکنون با حدود 700 هزار نفر جمعیت دارای 8 فرمانداری است(بیرجند ، نهبندان ، اسدیه، سربیشه، بشرویه ، سرایان، قاینات، فردوس)

*************

 


مطالب مشابه :


فواید وکارکرد مراکز نیکوکاری محله

مرکز نیکوکاری محله سربیشه فرمانداری شهرستان پورتال جامع
راه اندازی آزمایشی فرستنده دیجیتال در شهرستان درمیان

پورتال فرمانداری فرستنده دیجیتال شهرستانهای سربیشه و درمیان به صورت آزمایشی راه اندازی
مراغه در تقسیمات کشوری

در سال ۱۳۸۲ شهرستان‌های کلات، سربیشه و خلیل‌آباد در خراسان فرمانداری پورتال شهرداری
به زودی اعلام ارتقای بخش زبرخان به شهرستان

بشرویه ، سرایان ، نهبندان ، اسدیه ، سربیشه و پورتال جامع فرمانداری نیشابور و
تغییرات در تقسیمات کشوری و اعمال نفوذ های سیاسی در وزارت کشور( نگاهی به جدایی چهار روستا از شهرستان

چون زمانی که بجنوردی هر روز برای بخش های خود فرمانداری می سربیشه ، بشرویه پورتال جامع
سابقه تقسیمات کشوری در خراسان بزرگ

پورتال ثبت احوال تایباد ، سربیشه در بیرجند ، سرحد معرفی گردید و فرمانداری شهرستان
سفر به عصر تيموريان با گشت و گذاردرکوچه باغ هاي روستای جوزقان تایباد

باخرز ـ فرمانداری. باخرز ـ پورتال امنيتي و دسترسي به مراتع جنوب خراسان از سربیشه تا
طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

پورتال جامع علوم فرمانداری دوم- حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
نحوه محاسبه گازبهای مصرفی در ۳۶۳ شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی.

پورتال پژوهشی اهل البیت (ع) فرمانداری سربیشه: ۳: بیرجند
برچسب :