منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات

منابع کنکو کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 


 عنوان کتاب: راهنمای آزمون سال بابان

مقطع: کارشناسی ارشد

مولفین: ارسطو خلیلی فر - هادی یوسفی

ناشر:انتشارات بابان

نوبت چاپ: دوم

سال انتشار: 1393

 


 

عنوان کتاب: زبان تخصصی کامپیوتر

مقطع: کارشناسی ارشد

مولفین: ارسطو خلیلی فر - فائقه شاه حسینی

ناشر:انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

نوبت چاپ:دوم

سال انتشار: 1392

 


 

عنوان کتاب:شبکه های کامپیوتری

بر اساس کتب مرجع (تنن بام، گارسیا و کراس و راس)

مقطع:کارشناسی ارشد

مولف: ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

نوبت چاپ: سوم

سال انتشار: 1393

 


عنوان کتاب: هوش مصنوعی 

مقطع: کارشناسی ارشد

مولفین:

دکتر روح اله عبدی پور ، دکتر ارسطو خلیلی فر 

ناشر:انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

نوبت چاپ:پنجم

سال انتشار:1393

 

 

 

 

 


عنوان کتاب: اصول و مبانی مدیریت

مقطع: کارشناسی ارشد

مولفین: احسان آقا میری - ارسطو خلیلی فر 

ناشر:انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

نوبت چاپ:دوم

سال انتشار: 1393

 

 


عنوان کتاب: مدار منطقی

مقطع: کارشناسی ارشد

مولفین: ارسطو خلیلی فر - ابوالفضل شیبانی

ناشر:انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

نوبت چاپ:اول

سال انتشار: ۱۳۹۱


 عنوان کتاب:درس و کنکور طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

مقطع:کارشناسی ارشد

مولف:  ارسطو خلیلی فر

ناشر:انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

نوبت چاپ:سوم

سال انتشار: 1393

 

 


عنوان کتاب:مجموعه سولات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

دولتی سال ١٣٨۳ تا سال ۱۳۹4

مقطع:کارشناسی ارشد

نوبت چاپ:سوم

مولفین:

هادی یوسفی، ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات پوران پژوهش

 


عنوان کتاب:مجموعه سولات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دولتی سال ١٣٨۳ تا سال ۱۳۹۱

مقطع:کارشناسی ارشد

نوبت چاپ:اول

مولفین:

هادی یوسفی، ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات پوران پژوهش

 

 

 

 

 


 

عنوان کتاب:کتاب ارشد مهندسی نرم افزار

مقطع:کارشناسی ارشد

مولف:ارسطو خلیلی فر

ناشر:انتشارات بابان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: ۱۳۹۱

 

 

 


عنوان کتاب:مجموعه سولات کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم‌افزار، معماری، هوش) و IT

آزاد سال  ۱۳۹۰

مقطع:کارشناسی ارشد

مولفین: ارسطو خلیلی فر

ناشر:انتشارات گسترش علوم پایه

 


 

عنوان کتاب:مجموعه سولات کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم‌افزار، معماری، هوش) و IT

 

دولتی سال ۱۳۹۰

مقطع:کارشناسی ارشد

مولفین: ارسطو خلیلی فر

ناشر:انتشارات گسترش علوم پایه

 

 

 

 


 

 

عنوان کتاب:مجموعه سولات کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم‌افزار، معماری، هوش) ،IT و علوم کامپیوتر

دانشگاه آزاد سال ١٣٨٩

مقطع:کارشناسی ارشد

مولفین:

ارسطو خلیلی فر، روح اله عبدی پور

بهزاد زمانی، وحید رافع، ابوالضل شیبانی

ناشر:انتشارات آزاده (راهیان ارشد)


 

عنوان کتاب:مجموعه سولات کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم‌افزار، معماری، هوش) ،IT و علوم کامپیوتر

سراسری سال ١٣٨٩

مقطع:کارشناسی ارشد

مولفین:

ارسطو خلیلی فر، روح اله عبدی پور

بهزاد زمانی، دکتر وحید رافع 

ناشر:انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

 


 

 

عنوان کتاب:مجموعه سولات کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم‌افزار، معماری، هوش) و IT

آزاد سال ١٣٨٩

مقطع:کارشناسی ارشد

مولفین:ارسطو خلیلی فر

ناشر:انتشارات گسترش علوم پایه

 


 

 

 

عنوان کتاب:مجموعه سولات کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم‌افزار، معماری، هوش) ،IT و علوم کامپیوتر

سال ١٣٨٩

 

 

مقطع:کارشناسی ارشد

مولفین:ارسطو خلیلی فر

ناشر:انتشارات گسترش علوم پایه

 

 


 

کتب کاردانی به کارشناسی کامپیوتر

 


 

 عنوان کتاب:C  و ++C

مقطع:کاردانی به کارشناسی

مولفین:

 ارسطو خلیلی فر،  ابوالفضل شیبانی

ناشر:انتشارات ساکو

 

 

 


 

عنوان کتاب:ذخیره و بازیابی اطلاعات

مقطع:کاردانی به کارشناسی

مولفین:

 ارسطو خلیلی فر، روح اله عبدی پور

 بهزاد زمانی، محمدحسین رضوانی

ناشر:انتشارات ساکو

 


 

عنوان کتاب:ذخیره و بازیابی اطلاعات

مقطع:کاردانی به کارشناسی

مولف: ارسطو خلیلی فر

ناشر:مرکز نشر جهش

   


 

 عنوان کتاب: ذخیره و بازیابی اطلاعات

مقطع:کاردانی به کارشناسی

مولف: ارسطو خلیلی فر

ناشر:انتشارات دیباگران تهران (مجتمع فنی تهران)

 


 

عنوان کتاب: ذخیره و بازیابی اطلاعات

مقطع:کاردانی به کارشناسی

مولف: ارسطو خلیلی فر

ناشر:انتشارات آذر باد

 

 


 

 

کتب دانشگاه پیام نور

 


 

عنوان کتاب:مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

مقطع:کارشناسی دانشگاه پیام نور

مولف: ارسطو خلیلی فر

ناشر:انتشارات ایثارگران  

 


 

 

کتب مبانی موفقیت

 


 

 عنوان کتاب:حکایت دولت و فرزانگی

مقطع:موفقیت

مترجم:دکتر ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات بابان

 


مطالب مشابه :


منابع کنکور کارشناسی ارشد – رشته‌ی IT (مهندسی فناوری اطلاعات)

دانلود کتاب کتاب درس: هوش مصنوعی، نوشته‌ی راسل مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد
منابع ارشد دانشگاه آزاد رشته هوش مصنوعی

دانلود سوالات آزمون ارشد و شاه حسینی انتشارات راهیان ارشد ) کتاب ارشد هوش
منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات

هوش مصنوعی ناشر:انتشارات آزاده (راهیان ارشد) عنوان کتاب: هوش مصنوعی
دانلود

هوش مصنوعی دانلود همایش موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد کامپبوتر و it. ارسال توسط راهیان ارشد.
منابع کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ايران جزوه،جزوات ارشد|دانلود جزوه مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد کتاب درس: هوش مصنوعی
منابع پیشنهادی برای کنکور کارشناسی ارشد کامپيوتر

کتاب راهیان ارشد، هوش مصنوعی الف)کتاب هوش مصنوعی تالیف دانلود کتاب و دانلود مجلات
منابع کنکور ارشد

کتاب راهیان ارشد، جلد دو. کتاب درس: هوش مصنوعی، نوشته‌ی راسل و نوروینگ. دانلود نرم
کتاب هوش مصنوعی راسل و نورویگ به همراه حل تمرین

پیش از این کتاب هوش مصنوعی دانلود مستقیم : کتاب هوش مصنوعی راسل و انتشارات راهیان ارشد
توضیحات کامل رشته به همراه منابع کنور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد هوشمصنوعی کتاب درس: هوش مصنوعی، نوشته‌ی راسل و
برچسب :