طالع بینی چینی متولدین سال سگ - حیوان سال ۷۳

سگ وفادار و وظیفه شناس

از بهمن سال 1336 تا بهمن سال 1337

از بهمن سال 1348 تا بهمن سال 1349

از بهمن سال 1360 تا بهمن سال 1361

از بهمن سال 1372 تا بهمن سال 1373

از بهمن سال 1384 تا بهمن سال 1385

از بهمن سال 1396 تا بهمن سال 1397

متولدین سال سگ , حیوان سال ۷۳ , رابطه سال خوک و سگ باهم

متولدین سال سگ


مشخصات کلی متولدین سال سگ

مشاهیر متولد سال سگ

مشاغل مناسب متولد سال سگ

متولدین ماههای سال سگ

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال سگ

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال سگ

رابطه دوستی متولدین سال سگ با سالهای

رابطه شغلی متولدین سال سگ با سالهای

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال سگ و فرزندان متولد سال
مشخصات کلی متولدین سال سگ

موجودی غمناک و نگران
سگ موجودی غمناک و نگران است، همیشه حالت دفاعی به خود می گیرد و لحظه ای این حالت را ترک نمی کند. او همیشه در حال نگهبانی است و هوشیارانه اطراف را زیر نظر دارد.

او موجودی درون گراست که به سختی احساسات واقعی خود را آشکار می کند و آن هم زمانی است که حقیقتا ضرورت این کار را احساس کند. او بیش از حد یک دنده است و می داند که چه می خواهد. او اغلب با بدگمانی، دلواپس زبان تیز و صراحت ناخوشایند و شدید خود است.

سگ بیش از هر کس به کلیات موضوع توجه نمی کند و در جزئیات مسائل غرق می شود و مرتب انتقاد می کند. به نظر می رشد که او در برخورد با هر چیز، بی برو و برگشت، دنبال عیوب می گردد؛ چرا که در حقیقت بدبین ترین موجود دنیاست و هر چیز را در چهاچوب قوانین طبیعی آن می پذیرد.

او همواره پیش از دیگران علیه بی عدالتی فریاد می زند؛ زیرا شجاعت این کار را دارد.

او ممکن است کمی گوشه گیر و بی اعتنا باشد؛ اما روحیه انتقادی، ذوق طنز و نیز عظمت آشکار روحش، او را زا متهم شدن به تنگ نظری و خود پسندی بر کنار می دارد.

فراموش نکنید که سگ موجودی غیر اجتماعی است و از هر نوع شلوغی گریزان است. او در روابط عاشقانه، بی احساس به نظر می رسد؛ اما این تصور نادرست است. در واقع، علت اصلی این حالت، نگرانی، شک و بی اعتمادی اون نسبت به احساسات خود و دیگران است. با تمام این عیوب، می توان اصیل ترین خصلت های ذاتی انسان را یک جا در وجود سگ پیدا کرد. سگ باوفا، راستگو، درستکار و بسیار وظیفه شناس است. شما می توانید به او اعتماد کنید؛ چرا که هیچ گاه ناامیدتان نخواهد کرد. او بهتر از هر کسی رازدار است؛ زیرا در شعور و رازداری گوی سبقت را از همگان ربوده است. او از بازگو کردن رازها و صحبت های خصوصی دیگران بیزار است. موضوع صحبت های سگ مبتذل و بی قد و قیمت است و گاهی منظور خود را نادرست بیان می کند.

او به ندرت در جمع خود نمایی می کند؛ اما بسیار با هوش است و هیچ کس بهتر از او نمی تواند به صحبت های دیگران گوش فرا دهد.

سگ به آسانی می تواند اعتماد دیگران را به خود جلب کند و حق نیز همین است. او همیشه نهایت تلاش خود را برای دیگران می کند و در فداکاری تا مرز فدا شدن پیش می رود. همگان به او احترام گذاشته و ارزش خاصی برایش قائلند و حق دارند، چرا که شایسته احترام است.

در طول تاریخ، اغلب قهرمانان عدالت، در سال سگ متولد شده اند؛ زیرا از دید سگ هر نوع بی عدالتی منفور است و تا زمانی که بی عدالتی رخت از جهان بر نبندد، نباید از پا نشست.

سگ از بی بند و باری دیگران، جنگ، وقایع ناگوار، شکست، بیکاری، گرسنگی مردم جهان و فاجعه های انسانی در گذشته، حال و آینده رنج می برد. خوشبختانه به ندرت اتفاق می افتد که سگ قهرمان، هدف بی ارزشی را تعقیب کند. او همیشه می داند که چه می خواهد و به آن دست می یابد.

سگ، فیلسوف و معلم اخلاق است و از مادیات روی گردان است. وقتی پولی به دست بیاورد؛ سخاوتمندانه خرجش می کند و اهمیتی برای آن قائل نیست. در واقع، او علاقه ای به پول ندارد. سگ چه ولگرد ابشد و چه ناز پروده، دوستدار سادگی است و هیچ گاه از بی ساز و برگ بودن، نگران نمی شود، اما اگر به هر علت نیاز ناگهانی به پول پیدا کند، هیچ کس بهتر از او، راه به دست آوردن آن را نمی داند.

سگ با وفا، می تواند سرپرست بی نظیری برای واحدهای صنعتی، رهبر فعالی برای اتحادیه ها،‌روحانی و مربی چیره دستی باشد؛ اما در هر حال او سخنوری با نظرات و عقاید اصیل و عمیق است. او در صورت لزوم قادر است مردم را رهبری کند و مردم نیز از پیروی او خشنود خواهند شد؛‌ زیرا شرافت، صداقت و ویژگی های مثبت سگ را در هیچ نماد دیگری نمی توان یافت؛ افزون بر این نشانی از جاه طلبی در او دیده نمی شود.

سگ در عشق نیز صادق و ثابت قدم است؛ اما تا عمر دارد، درگیر مشکلات احساسی خواهد بود که خود مسبب آنهاست؛ زیرا با هیجانات مداوم، احساسات ناپایدار، شک و نگرانی همیشگی اش شریک عشق خود را می آزارد و همیشه دلواپس است.

سه دوره زندگی سگ در بی اعتمادی و تردید و به دلیل گرفتاری های شغلی، به سختی سپری می شود. دوران کودکی او بی سامان است و در دوران جوانی با مشکلات زیادی دست به گریبان می شود. در میانسالی به دلیل گرفتاری های شغلی، احساس ناامیدی و شکست می کند و در دوران پیری ، همواره از این که کاری برای انمجام دادن ندارد، تاسف می خورد!

در هر صورت، سگی که روز متولد شده در مقایسه با سگی که شب هنگام زاده شده، زندگی آرام تر و کم دردسر تری خواهد داشت؛ افزون بر این. وظیفه سگ در شب نگهبانی از خانه است. او همواره بیدار و مراقب است، برای فراری دادن و ترساندن دزدها پارس می کند و فرصتی برای استراحت ندارد. کوتاه سخن آن که سگ های زاده شده در شب، ناچار باید به زندگی سگی تن در بدهند!


مشاهیر متولد سال سگ

برتولت برشت، لنین، ولتر، سقراط، مولیر، و لئون بلوم ، مارسل پروست، یوری گاگارین، فیدو، گی دوماپاسان و لویی شانزدهم ، شونبرگ ، وینستون چرچیل ، ال جلسون ، جرج جرشوین ، مایکل جکسون ، سقراطمشاغل مناسب متولد سال سگ

عضو فعال اتحادیه، کارخانه دار، سر کارگر، منتقد، معلم یا مربی، نویسنده، فیلسوف، متفکر، معلم اخلاق، قاضی، پزشک، محقق، دانشمند، سیاستمداری واقع بین و بی طرف، جاسوس

متولدین ماههای سال سگ

سگ مبارزه! او به دنیای ناشناخته ها سفر می کند.

فروردین

سگ با وفا و مورد اعتماد! بدبینی و صراحت او کمتر از بقیه سگ هاست.

اردیبهشت

سگ بی اصل و نسب! او بد ظاهر و خوش باطن است.

خرداد

سگ دست آموز! او حساس، آسیب پذیر، درستکار و تندخوست و همیشه خود را فدای دیگران می کند.

تیر

سگ پر سر و صدا. او دائماً پارس می کند تا دشمن را از دروازه دور نگه دارد.

مرداد

سگ فنی! او اهداف خطرناک را تعقیب نخواهد کرد.

شهریور

یک هاپو! او موجودی ضعیف است که به برخوردهایی قانع کننده احتیاج دارد.

مهر

سگ ولگرد! او به میل و اشتیاقش برای جنگ و جدال اعتمادی ندارد.

آبان

او توله سگی است که وَرجه و و�رجه می کند و هیچ چیز نمی تواند جلویش را بگیرد.

آذر

سگ نگهبان. شما می توانید به او اعتماد کنید، اما به یاد داشته باشید که بسیار عصبی است.

دی

سگ عاقل! او روشنفکر ترین سگ هاست.

بهمن

دوست با وفا! او علاقه به یادگیری شنا دارد.

اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال سگ با سالهای دیگر

رابطه جالبی است. اگر آقای موش کمتر در خانه بماند، کارها به خوبی پیش می رود، در غیر این صورت، خانم سگ مرتب به او غر می زند.

موش

مشکلاتی وجود دارد. سگ شورشی و گاو ارتجاعی است. این دو دارای دو نگرش کاملا متفاوت هستند.

گاو

ممکن است رابطه خوبی باشد. آنها اهداف مشترکی دارند و در یک جبهه می جنگند؛ اما ممکن است در این میان عشق را فراموش کنند.

ببر

تا زمانی که بتوانند آرامش خود را حفظ کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر سگ تنها به فکر هدفش باشد، زندگی برای گربه عذاب آور خواهد شد.

گربه

سگ واقع بین خصلت های واقعی اژدهای مغرور را می بیند و او را دچار یاس می کند؛ بنابراین هیچ یک در زندگی خوشبخت نخواهند شد.

اژدها

مار آنچه را که بخواهد، انجام می دهد و حتی اگر سگ اسیر او شود، واکنشی از خود نشان نمی دهد.

مار

بله، چرا که نه؟ سگ ـ که نگران اهدافش است ـ خود را با میل و رغبت در اختیار اسب قرار می دهد و حسود هم نیست.

اسب

نه، این دیگر زیاده روی است! هر دو به شدت بدبین هستند و زندگی غم انگیزی خواهند داشت.

بز

توصیه نمی شود. سگ موجدی آرمانگراست و از بودن در کنار میمون رنج خواهد برد.

میمون

نه، سگ از مسخره بازی های آزار دهنده خوشش نمی آید و بدبینی او از حد خواهد گذشت.

خروس

بله، اما نسبت به هم سرد هستند و درگیر مشکلات مالی خواهند شد.

سگ

عالی است. عشق این دو متکی بر تفاهم ، درک و احترام متقابل است.

خوکرابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال سگ با سالهای دیگر

رابطه جالبی است. اگر آقای موش کمتر در خانه بماند، کارها به خوبی پیش می رود، در غیر این صورت، خانم سگ مرتب به او غر می زند.

موش

مشکلاتی وجود دارد. سگ شورشی و گاو ارتجاعی است. این دو دارای دو نگرش کاملا متفاوت هستند.

گاو

ممکن است رابطه خوبی باشد. آنها اهداف مشترکی دارند و در یک جبهه می جنگند؛ اما ممکن است در این میان عشق را فراموش کنند.

ببر

تا زمانی که بتوانند آرامش خود را حفظ کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر سگ تنها به فکر هدفش باشد، زندگی برای گربه عذاب آور خواهد شد.

گربه

سگ واقع بین خصلت های واقعی اژدهای مغرور را می بیند و او را دچار یاس می کند؛ بنابراین هیچ یک در زندگی خوشبخت نخواهند شد.

اژدها

مار آنچه را که بخواهد، انجام می دهد و حتی اگر سگ اسیر او شود، واکنشی از خود نشان نمی دهد.

مار

بله، چرا که نه؟ سگ ـ که نگران اهدافش است ـ خود را با میل و رغبت در اختیار اسب قرار می دهد و حسود هم نیست.

اسب

نه، این دیگر زیاده روی است! هر دو به شدت بدبین هستند و زندگی غم انگیزی خواهند داشت.

بز

توصیه نمی شود. سگ موجدی آرمانگراست و از بودن در کنار میمون رنج خواهد برد.

میمون

نه، سگ از مسخره بازی های آزار دهنده خوشش نمی آید و بدبینی او از حد خواهد گذشت.

خروس

بله، اما نسبت به هم سرد هستند و درگیر مشکلات مالی خواهند شد.

سگ

عالی است. عشق این دو متکی بر تفاهم ، درک و احترام متقابل است.

خوک

رابطه دوستی متولدین سال سگ با سالهای دیگر

نه، اهداف موش برای سگ بی ارزش است.

موش

تصور رابطه دوستانه بین این دو مشکل است.

گاو

دوستی محکم تر از این غیر ممکن است.

ببر

بله، دست کم گربه از روی ت رحم حرف های سگ را گوش خواهد داد، حتی اگر کاری از دستش ساخته نباشد.

گربه

نه، سگ کاملا واقع بین است و اژدها را مایوس می کند.

اژدها

مشکل است. بهتر است دوستی خود را در حد یک ارتباط اجتماعی حفظ کنند.

مار

آنها درباره سیاست بحث خواهند کرد؛ البته اگر باهم موافق و متحد باشند! چرا که نه؟

اسب

غیر ممکن است. این دو به سختی با هم کنار می آیند.

بز

شاید... کسی چه می داند، اما میمون کسی نیست که به سادگی کسی را تحسین کند.

میمون

بین این دو همیشه فاصله هست؛ یک نرده، یک دیوار، یک جوی یا یک دنیا!

خروس

دو دوست خوب. اما دوستی این دو را نمی توان زنده و شادی بخش دانست.

سگ

این دو بسیار به یک دیگر وفادارند. خوک با کمک خود به سگ او را از نگرانی می رهاند.

خوک

رابطه شغلی متولدین سال سگ با سالهای دیگر

اگر چه سگ واقع بین است، ولی در مقایسه با موش پول دوست و آرمانگرا محسوب می شود.

موش

این دو ـ که هیچ وجه مشترکی ندارند ـ چطور می توانند در کار با یکدیگر موفق باشند؟!

گاو

این دو می توانند هر کاری را با هم انجام دهند؛ به جز همکاری شغلی!

ببر

گربه با هوش و واقع بین و سگ با وفا و مادی گراست. این دو می توانند برای یکدیگر مفید واقع شوند.

گربه

نه، سگ درون اژدها را می بیند و اژدها چنین حالتی را دوست ندارد.

اژدها

چرا که نه؟ امکان پذیر است؛ اما چندان چنگی به دل نمی زند.

مار

چرا که نه؟ البته به شرط آن که رابطه خود را به شراکت کاری محدود کنند و برخوردهای اجتماعی نداشته باشند.

اسب

نه، سگ معتقد است که می تواند به کارهای جدی تری بپردازد.

بز

برای هیچ یک از آنها در این شراکت نفعی وجود ندارد! سگ اجازه نمی دهد میمون هر کاری دلش می خواهد، انجام دهد و میمون از سگ می ترسد.

میمون

خدا آن روز را نیاورد! این دو کوچک ترین وجه مشترکی با هم ندارند و این فاجعه آمیز است.

خروس

این دو همکاری با یک دیگر را دوست ندارند و بی توجهی آنها به کار، باعث نابودی شان خواهد شد.

سگ

بله، سگ با سخاوت است؛ اما اگر خوک اشتباه کند، مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم، دیگران را فریب خواهند داد.

خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال سگ و فرزندان متولد سالهای دیگر

سگ با وجود حس وظیفه شناسی و حسن نیت خود، زیاد به موش علاقه ندارد.

موش

هر دو کج فهم هستند. آنها درباره هم قضاوت می کنند و نقص ها و کمبود های یک دیگر رامی یابند.

گاو

خوب است. سگ به فرزندش بسیار می بالد و امکانات زیادی برایش فراهم می کند.

ببر

این دو با هم خوب می سازند. اگر پدر در سال سگ متولد شده باشد و دختر در سال گربه، چه بهتر!

گربه

این دو هرگز با یک دیگر کنار نمی آیند. سگ هوشیار است و اژدها نمی تواند انتقادات مداوم او را نسبت به خود تحمل کند.

اژدها

سگ احساس می کند مار در آستین خود پرورده. او تفکرات هوشمندانه را دوست ندارد.

مار

این موضوع که اسب دوست دارد به راه خود برود برای سگ مهم نیست؛ بلکه خود پسندی اسب، سگ را نگران و ناامید می کند.

اسب

مشکل است. سگ با ناامیدی دست از بز می شوید.

بز

سگ، میمون را جدی نمی گیرد، میمون نیز همین طور.

میمون

هر دو از هم دوری می کنند. این دو هیچ وجه مشترکی ندارند و بلند آوازی خروس باعث رنجش سگ می شود.

خروس

بهتر از این نمی شود؛ هر چند برای اعضای دیگر خانواده، کمی خطرناک به نظر می رسد.

سگ

بله، گرچه بی تجربگی و خشونت خوک سگ را ناراحت می کند.

خوکwww.akairan.com


حیوان سال ۷۳ , رابطه سال خوک و سگ باهم