نماز سریع الاثر:

نماز سریع الاثر:

این نماز به نماز "قل اللهم" نیز معروف است و بسیار مجرب است. دو رکعت است: 

     رکعت اول: حمد+توحیدیک بار.

در رکوع، سر برداشتن از رکوع، سجده  اول، سر  برداشتن از سجده، درسجده دوم و سر برداشتن از سجده ، هرکدام 10 مرتبه آیه «قل اللهم مالک الملک(3)» تا« بغیرحساب»را بخوان که جمعاً 60 بارمی شود. 

رکعت دوم: نظیررکعت اول.

بعدازسلام سر به سجده بگذار و10 بار بگو:«قالَ رَبِّ اغْفِرْلی وَ هَبْ لی مُلْکاً لا یَنْبَغی لِاَ حَدٍ مِنْ بَعْدی اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهّاب».پس حاجت بخواه. این نماز برای هرحاجت مشروعی جایز است.


مطالب مشابه :


ذکرها و دعاها و نمازهایی که معجزه میکند

دعاهای بسیار مجرب برای حاجت (ازدواج) - ذکرها و دعاها و نمازهایی که معجزه میکند - دعاها و
برای ازدواج

دعاهای بسیار مجرب برای حاجت (ازدواج) - برای ازدواج - دعاها و ختومات و نمازهای بسیار مجرب برای
دعا صنمی قریشی

دعاهای بسیار مجرب برای حاجت (ازدواج) - دعا صنمی قریشی - دعاها و ختومات و نمازهای بسیار مجرب
نماز کاملا مجرب

دعاهای بسیار مجرب برای حاجت (ازدواج) - نماز کاملا مجرب - دعاها و ختومات و نمازهای بسیار مجرب
نماز امام زمان در شب جمعه

دعاهای بسیار مجرب برای حاجت (ازدواج) - نماز امام زمان در شب جمعه - دعاها و ختومات و نمازهای
گشایش بخت

دعاهای بسیار مجرب برای حاجت (ازدواج) - گشایش بخت - دعاها و ختومات و نمازهای بسیار مجرب برای
برای زیاد شدن خواستگار

دعاهای بسیار مجرب برای حاجت (ازدواج) - برای زیاد شدن خواستگار - دعاها و ختومات و نمازهای
نماز گشایش بخت

دعاهای بسیار مجرب برای حاجت (ازدواج) - نماز گشایش بخت - دعاها و ختومات و نمازهای بسیار مجرب
مشهورترین نمازهای حاجت سوره مبارکه انعام:

دعاهای بسیار مجرب برای حاجت (ازدواج) - مشهورترین نمازهای حاجت سوره مبارکه انعام: - دعاها و
نماز سریع الاثر:

دعاهای بسیار مجرب برای حاجت (ازدواج) - نماز سریع الاثر: - دعاها و ختومات و نمازهای بسیار مجرب
برچسب :