انواع اسکلت ساختمانی

تعریف ساختمان: در حالت کلی به هر چیزی که ساخته می شود ساختمان می گویند ولی در این بخش منظور از ساختمان منظور بناهای ساخته شده با مصالح بنایی ( آهن – سیمان – گچ – آجر و غیره ) است ، شاید بتوان گفت:یك ساختمان خوب از نظر ما: مفید،قابل استفاده ،زیبا ودلنشین،راحت وآرام بخش،محكم وبادوام است.اقتصادی و كم هزینه بوده ،با نیازهای روحی و جسمی استفاده كننده ،زمین وشرایط محیطی هماهنگ است.


انواع ساختمان

الف) از نظر مصالح مصرفی: اسکلت بتنی - اسکلت فلزی – آجری - خشتی و گلی 

ب)از نظر کاربرد مصرف:مسکونی – اداری – تجاری - آموزشی - بیمارستان - انبارها - ورزشگاه...

از نظر مصالح مصرفی

 

1- ساختمان های اسکلت بتنی:

اسکلت این نوع ساختمان ها (تیرهای اصلی و ستون ها) از بتن مسلح (بتن آرمه) با فرمول ترکیبی به قرار زیر ساخته می شود

فولاد (به صورت میلگرد ساده و یا آجدار) سیمان + آب + ماسه + شن = بتن آرمه

سقف این نوع ساختمان ها به صورت تیرچه بلوکی و یا به صورت بتن آرمه اجرا می گردد.

 

294t1j7.jpg

 

معایب:

ساخت آن زمان زیاد می برد – سنگینی وزن بتن (افزایش بار مرده) و ...

محاسن:

عمر طولانی (بتن 28 روزه 90% مقاومت خود را بدست می آورد و 10 % باقی مانده در 20 تا 25 سال بدست می آید)

مقاومت در مقابل نیروهای (کششی – فشاری و...) مقاومت در برابر آتش سوزی و ...

بارمرده ساختمان شامل بارهای ثابت و غیرقابل جابجایی ساختمان مانند بارهای سقف و تیر و ستون و... می باشد و بار زنده در ساختمان شامل بارهای قابل جابجایی (متحرک) ساختمان مانند میز، صندلی ، انسان و.. می باشد.

از انواع آجر سفال های تیغه ای، قطعات گچی و یا چوب دیوارهای بتن آرمه جهت ایجاد پارتیشن ها ( دیوارهای جداکننده) استفاده می شود.

 

2- ساختمان اسکلت فلزی: (جوشی)

اسکلت این نوع ساختمان ها (پل ها و ستون ها) از پروفیل های فولادی بوده و اتصالات آن در ایران معمولاً از جوش استفاده می شود.

سقف این نوع ساختمان ها به صورت تیرچه بلوکی و یا به صورت طاق ضربی استفاده می شود.

 

2zg96it.jpg

 

معایب:

1- زنگ زدگی در برابر رطوبت

2- در برابر آتش سوزی های شدید تغییر شکل می دهد و ....

3-جوش نامناسب : در ساختمانهای فلزی اتصال قطعات به همدیگر با جوش ، پرچ ، پیچ صورت میگیرد . استفاده از پیچ و مهره وتهیه ، ساخت قطعات در کارخانجات اقتصادی ترین ، فنی ترین کار می باشد که در کشور ما برای ساختمانهای متداول چنین امکاناتی مهیا نیست . اتصال با جوش بعلت عدم مهارت جوشکاران ، استفاده از ماشین آلات قدیمی ، عدم کنترل دقیق توسط مهندسین ناظر ، گران بودن هزینه آزمایش جوش و ...برزگترین ضعف میباشد.

محاسن:

1- ساخت (اجرای) اسکلت سریع صورت می گیرد

2- فضای کمتری اشغال می کنند و ...

سقف این نوع ساختمان ها به صورت تیرچه بلوک و یا طاق ضربی اجرا می شود.

اتصالات اسکلت فلزی در ایران به وسیله ی جوش انجام می شود و در برخی کشور ها از پیچ ومهره استفاده می کنند.

در اتصالات اسکلت فلزی از تسمه و نبشی و در اتصالات زیر ستون از پلیت PL یا صفحه ی فولادی استفاده می کنند.

از انواع آجر، سفال های تیغه ای، قطعات گچی و یا چوب جهت ایجاد پارتیشن ها (دیوارهای جداکننده) استفده می کنند.

توجه: در ایران ستون ها را معمولاً از تیرآهن های INP و IPE به صورت دوبل و یا تیر آهن های بال پهن IPB و یا قوطی به صورت تکی استفاده می کنند.

3- ساختمان های آجری

ساختمان های که تحمل بارهای مرده و زنده، به عهده ی دیوار های آجری باربر می باشد، ساختمان های آجری می نامند. در این نوع ساختمان ها، دیوار های باربر آجری به صورت مصلح (دیوار آجری مصلح) ساخته می شوند (بر اساس آیین نامه ی 2800 ایران و انگلستان)

 

ngprfa.jpg

 

معایب:

1- فضای زیادی توسط دیوارهای آجری اشغال می شود

2- محدودیت تعداد طبقات ساختمان و ....

محاسن:

1- فراوانی مصالح

2- ارزانی مصالح

دیوارهای آجری مسلح دیواری آجری ست که در داخل آن شبکه ی میلگرد به کار رفته باشد.

محدودیت ارتفاع ساختمان های با مصالح بنایی و سایر موارد آئین نامه ای مربوط به ساختمان های با مصالح بنایی، در مطالب بعدی عنوان خواهد شد.

در ایران معمولاً جهت ساختن سقف ها از طاق ضربی (تیرآهن INP معمولی یا تیرآهن IPE نیمه پهن و آجر) و یا سقف تیرچه بلوک با استفاده از شناژ های افقی روی دیوارهای باربر و شناز های قائم حداقل در 4 گوشه ی ساختمان در حالت بتنی مسلح استفاده می شود.

حداقل ضخامت دیوار های باربر (حمال) در ساختمان های آجری 35 سانتی متر (1/5 آجره) در نظر گرفته می شود. دیوار های 22 سانتی متر (1 آجره) به صورت نیمه باربر بوده و از دیوار های 11 سانتی متری (نیم آجره) به صورت غیر باربر جداکننده (پارتیشن) و از دیوار های تیقه 5 سانتی متری نیز به صورت غیر باربر جداکننده فضاهای داخلی مانند سرویس و دستشوئی و حمام و ... استفاده می شود.


اما بیشتر بحث ما راجع به ساختمان اسکلت فلزی با اتصالات پیچ ومهره میباشد.

سازه های پیچ ومهره ای دارای سرعت انجام اجرای بسیاربالا ومقاومت زیادتری نسبت به اتصالات جوشی دارد.ازآنجاییکه هنوز استاندارد دقیق وکاملی نسبت به اتصالات جوشی وجود ندارد

با وجود تجربه تلفات و خسارات سنگین زلزله هاى اخیر مانند زلزله هاى منجیل و بم  ، احتمال جدى وقوع زمین لرزه هاى بزرگ در بیشتر مناطق پر جمعیت كشور و نیاز جدى به اعمال كنترل كیفى در طراحی و اجرای ساختمانها، متاسفانه هنوز توجه كافی به ساخت و ساز صحیح نشده است . از نظر علم مهندسى زلزله ، در حال حاضر ساخت بناهای مقاوم در برابر زلزله امكان پذیر است ، لیكن عملا به دلیل یكسری مشكلات اجرائی رسیدن به ساختمانهای مقاوم تضمین نمی گردد

یکی از مهمترین وظایف بازرس یا تیم کنترل کیفی جوش، ارزیابی حقیقی جوشها به منظور بررسی مناسب بودن آنها در شرایط بهره برداری و در واقع تعیین هر گونه کمبود و نیز نامنظمی در جوش یا قطعه جوشکاری شده که عموما ناپیوستگى نامیده میشود میباشد. در حالیکه یک ناپیوستگى، هر گونه اختلال در ساختار یکنواخت را بیان می کند، یک عیب ناپیوستگى وپژه است که مناسب بودن سازه یا قطعه را زیر سئوال می برد. شکل ناپیوستگى را میتوان به دو گروه کلی خطی و غیر خطی تقسیم نمود. ناپیوستگى هاى خطی طولی به مراتب بیش از پهنا دارند. زمانیکه در جهت عمود بر تنش اعمالى قرار گیرند، یک ناپیوستگى خطی نسبت به غیر خطی شرایط بحرانی تری را ایجاد می کند، چرا که احتمال اشاعه و در نهایت تخریب آن بیشتر خواهدبود.

مشكل اصلی آسیب پذیرى لرزه ای ساختمانها حتی نمونه های جدید الاحداث در ایران ، عدم استفاده صحیح از دانش فنی در مراحل طراحی و اجرا می باشد. دستورالعملهای اتصالات جوشكاری شده و ضوابط طراحی ساختمانهای فولادی، گاهی در طراحی و اجرا سهل انگاری میشود. لذا بایستی سطح معلومات فنی این افراد افزایش یافته و نیز مكانیزمی براى اعمال قاطعیت اجرایی و كنترل امر در نظر گرفته شود و البته طوری كه حقوق مهندس ناظر حفظ شده و مسئولیتها به درستی تقسیم گردد.

جوشها در همه بخشها بایستی منطبق بر اطلاعات نقشه بوده و از لحاظ بعد و طول جوش  و كنترل كیفیت لازم بررسی گردد. در استاندارد 2800 ، آزمایشات اولتراسونیك و رادیوگرافى براى كنترل اتصالات جوشی قابهای خمشی ویژه اجباری شده است كه البته بسته به تشخیص مهندس ناظر در سایر حالات حتی در ساختمانهای معمولی نیز باید انجام گردد. در این مقاله ، ضمن مروری بر عیبهای معمول جوشكاری در اجرای ساختمانهای فولادی، روشهای بازرسی و كنترل كیفیت جوش ارائه میگردد.

نتیجه گیرى

ساختمانهاى فولادى بخش قابل توجهى از ساخت و ساز در ایران را تشكیل می دهند و یكی از مهمترین موضوعات در هر ساختمان فولادى بویژه از نقطه نظر مقاومت لرزه اى، كنترل جوشكارى آن میباشد. جوشها در همه بخشها بایستى منطبق بر اطلاعات نقشه بوده و از لحاظ بعد و طول جوش و كنترل كیفیت لازم بررسى گردد. در این خصوص حتى ممكن است در یك ساختمان فولادى كوچك به انجام آزمایشات غیر مخرب (NDT) بر روى جوش نیاز باشد. در استاندارد ، 2800، آزمایشات اولتراسونیك و رادیوگرافى براى كنترل اتصالات جوشى قابهاى خمشى ویژه اجبارى شده است كه البته بسته به تشخیص مهندس ناظر در سایر حالات نیز انجام میگیرد.مطالب مشابه :


انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی

عمران(ساختمان) - انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی - درباره ی ساختمان(از پی ریزی تا بهره
انواع سیستم های سازه ای ساختمان‌های بلند

عناصر سازه‌ای اساسی ساختمان عبارتند از: عناصر خطی (ستون و تیر)، عناصر سطحی (دیوار و دال) و
برای سقف ساختمان اسکلت فلزی میتوان از انواع سقف به شرح زیل استفاده کرد.

ساختمان - برای سقف برای سقف ساختمان اسکلت فلزی میتوان از انواع سقف در یک ستون به ازای هر
ساختمان های اسکلت فلزی

ساختمان های اسکلت فلزی: در این نوع ساختمان ها برای ساختن ستون ها و پل ها از پروفیل های فولادی
انواع اتصالات پای ستون

انواع اتصالات پای ستون : اتصالات پای ستون نیز مانند سایر اتصالات هم صلب و هم مفصلی دارند .
انواع سیستم های سازه ای ساختمان‌های بلند

معماری و شهرسازی - انواع سیستم های سازه ای ساختمان‌های بلند - معماری شهرسازی طراحی داخلی
انواع اسکلت ساختمانی

از انواع آجر سفال های تیغه ای، قطعات گچی و یا چوب اسکلت این نوع ساختمان ها (پل ها و ستون ها)
مقایسه اسکلت انواع ساختمان

در این نوع ساختمان برای ساخت شاه تیرها و ستون‌ها از بتن آرمه مقایسه اسکلت انواع ساختمان.
برچسب :