درخواست تغییر نام افراد (نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی)

 

 آزموده های حقوقی  (2)

نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی

                      (به طرفیت اداره ثبت احوال)

و

لایحه تجدیدنظرخواهی 

          (مشتمل بر دلایل و مستندات قانونی مبنی بر بلااشکال بودن درخواست تغییر نام افراد)

 

    نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواه : خانم ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ......................

تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد،  مقیم مشهد، بلوار فردوسي، بلوار خيام، جنب سازمان جهاد کشاورزي

تجدیدنظرخواسته: تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره ................  – ...  /..../89 صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومي حقوقي مشهد.

دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصوير مصدق دادنامه معترض عنه  2 – لايحه مفصل تجديدنظرخواهي 3 –  نسخه ثاني دادخواست و ضمايم

شرح:   

رياست و مستشاران محترم و معزز شعبه     تجديد نظر استان خراسان رضوی

سلام عليکم ،  احتراماً معروض مي دارد در پرونده کلاسه .........../....  مطروحه درشعبه محترم ... دادگاه عمومي مشهد،  دادنامه فوق ،له طرف و عليه موکل صادر گردیده و در تاريخ .........  ابلاغ شده است . از آنجا که بنا به دلايل و مستندات احصاءشده، در لايحه تجديدنظرخواهي پيوست ، راي معترض عنه  بر خلاف مقررات قانوني مي باشد، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، به راي صادره، معترض و تجديد نظر خواه ، مي باشد .

عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتويات پرونده و اجابت مستدعيات خود ، رسيدگي و مالاً  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم به الزام اداره تجديدنظرخوانده به تغيير نام اينجانب از ........ به .... ،  مورد استدعاست . 

                                                 با تجديد احترام  - محمد مهدی حسنی وکیل خانم ...........


مطالب مشابه :


نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی

16 مارس 2008 ... بدين وسيله استشهاد و استعلام مي گردد از كليه مطلعين و معتمدين اهالي محل ... ولی استشهادیه محلی را بایستی به سازمانی که از شما خواسته تا آنرا تهیه
فرم خام استشهاد محلی

شركت تعاوني مسكن مهرشماره 80 دزفول - فرم خام استشهاد محلی - تهیه زمین باکاربری مسکونی واحداث ساختمان شماره ثبت :3363 تاریخ ثبت :1387/11/30.
نمــــــونه «استشهاد محلـی»

حـــــق اوجـــــــاقی - نمــــــونه «استشهاد محلـی» - - حـــــق اوجـــــــاقی.
نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

14 سپتامبر 2009 ... دلایل و منضمات دادخواست : 1 – استشهاد محلی 2 – تصویر مصدّق فیش ... طرح جامع رفع اطاله دادرسی و ماده 8 شیوه نامه اجرایی پرونده های مطالبه مهریه و اعسار
فرم های مورد نیاز برای دانشجویان افغانی برای اخذ اقامت

18 مه 2013 ... ... مزار شریف وبازگشت به ایران باید برای دریافت اقامت یک سری فرم ها رو پر کنید که برای بدست آوردن مثلا فرم استشهاد نامه در صورت نداشتن گواهی
خدمات مشاوره تلفنی خانواده حقوقی

5, نامه نگاری اداری. 1025. 6, نمونه نامه اداری. 1022. 7, نوشتن نامه اداری. 983. 8, نمونه رزومه کاری. 871. 9, استشهاد محلی. 813. 10, نامه درخواست وام. 718. 11, نگارش نامه اداری.
درخواست تغییر نام افراد (نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی)

30 سپتامبر 2010 ... مقدمتاً معروض مي دارد، مطاوي پرونده از جمله استشهاد محلي پيوست آن، ... در باره آن، محدوديت و ممنوعيت صريح در مادتين 97 و98 آئين نامه سجل احوال به چشم
روش قبول درخواست ثبت ملک

ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را همراه با یک برگ استشهاد محلی که به تأیید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و
اسناد خانواده ملکی ـ هاشمی، بخشی از تاریخ سراب

مدتی بعد از فوت میرآقا، در سال 1297 قمری/1258 شمسی ظاهرا در مورد املاک و ثروت او اعتراض یا شبهه های پیش آمد(ازجزئیات آن آگاهی نداریم) و لذا استشهاد نامه ای از جمعی از
زندگي نامه - مقتل - روضه امام هادي (ع)

13 مه 2013 ... وبلاگ رسمي هيات مكتب الذاكرين - زندگي نامه - مقتل - روضه امام هادي (ع) - متوسلين به چهارده معصوم(ع) - استان البرز ، شهركرج.
برچسب :