مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی

 ب:مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقیقی
1-در خواست کتبی شخص .
2-فتوکپی پروانه کسب .
3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه .
4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران.
5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)
6-عکس 2*3 متقاضی(سه قطعه )
7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد .)
پس ار تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید .
چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.


مطالب مشابه :


سامانه استعلام کد اقتصادی

پرتو حسابداری - سامانه استعلام کد اقتصادی - انجمن علمی حسابداری دانشگاه پيام نور قائم شهر
دانلود سوالات امتحانی حقوق بین الملل اقتصادی پیام نور کد 1223090

حقوق پیام نور - دانلود سوالات امتحانی حقوق بین الملل اقتصادی پیام نور کد 1223090 - حقوق پیام نور
دانلود نمونه سوالات درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با جواب تستی و تشریحی کد درس : 1221028_1294

نمونه سوالات پیام نور باجواب - دانلود نمونه سوالات درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با جواب
مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی

ب:مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقیقی 1-در خواست کتبی شخص . 2-فتوکپی پروانه کسب .
دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد توسعه با جواب کد درس : 1216016-1222221 نمونه سوال اقتصاد توسعه

دانلود نمونه سوالات پیام کد درس : 1216016-1222221 نمونه سوال اقتصاد توسعه رشته علوم اقتصادی.
کد اقتصادی چیست؟

انجام خدمات حسابداری - کد اقتصادی چیست؟ (فرم نمونه) 6-عکس 2*3 متقاضی(سه قطعه )
نمونه سوالات ارشد علوم اقتصادي-نيمسال اول 90-91-دسترسي رايگان

نمونه سوالات پيام نور سال اقتصاد خرد-نیمسال اول 91-1390 ارشد رشته علوم اقتصادی -کد درس 1221126
مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی

ثبت شرکت و موسسات - مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی - آموزش ثبت شرکتها قوانین و آیین نامه ها
دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای معاملات فصلی-بخشنام

کد اقتصادی و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه
برچسب :