فرایند تهیه طرح جامع

به نام انکه جان را فکرت اموخت

شهردار محترم شهر بجستان جناب اقای مهندس مر جانی

        نیک مستحضرید در جلسه کارگروه شهرسازی و معماری موضوع بررسی طرح توجیهی افزایش محدوده خدماتی شهر بجستان  ضمن تصویب افزایش محدوده خدماتی مقرر نمودند با توجه به تحولات جمعیتی منطقه و نیازمندیهای شهر به توسعه و پایان طرح هادی نسبت به تهیه طرح جامع و تفصیلی اقدام گردد. در اولین هفته حضور شما به عنوان شهردار در بجستان مجموعه نامه های  طرح جامع و تفصیلی ساماندهی حمل و نقل و ترافیک مطالعات شناسایی بافت فرسوده  جمع اوری ابهای سطحی ساماندهی گلزار شهدا و... که در دوره دوم شورا های اسلامی شهر اغاز وهنوز به سر انجامی نرسیده بود را به حضورتان تقدیم نمودم و تاکید نمودم که یکی از علتهای کاندیداتوری مجددم در دوره سوم شورای اسلامی شهر بجستان پی گیری این اقدامات نا تمام بود و حضرتعالی نیز همانطور که مشهود است با همت و تلاش مضاعف انها را به سرانجام می رسانید . بنابراین با توجه به اینکه مقطع کنونی تاریخ بجستان یکی از حساسترین و مهم ترین ادوار  توسعه و عمران شهری بجستان محسوب می شود .و تهیه طرح جامع و تفصیلی یکی از اساسی ترین اجزا این مقطع سرنوشت ساز به شمار می اید حساسیت ویزه شما را در راستای تکلیف شرعی و میهنی مجددانه طلب می نمایم . در این راستا ضمن ارائه گزارش کلی زیر از فرایند تهیه طرح تاکنون خواستار تشکیل جلسه  با حضور فر ماندار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر بجستان می با شم  تا با تشریح فرایند تهیه طرح جامع تاکنون این عزیزان را از مسایل موجود که مشروحا در گزارش پیوست تقدیم می گردد قرار دهیم تا با اگاهی لازم به پیش جلسه طرح جامع در کمیته فنی مربوطه حضور به هم رسانند و از مشکلات اتی که ممکن است توسعه و عمران شهری بجستان را با وجوداین طرح مشاهده شده تهدید نماید مطلع گرد انیم .

        مستحضرید در مورخه 2/3/88 جلسه ای با تیم کارشناسی مهندسین مشاور معمار و شهرساز اداک که جهت بازدید از شهر مذاکره و تبادل اطلاعات فنی به بجستان سفر نمودند در محل شهرداری با حضور فر ماندار محترم اقای کافی و اقایان کفاش سراج و این حقیر تشکیل گردید . امهات و محکمات پیشنهادات ما در ان جلسه عبارت بود ه است از:افزایش تراکم مسکونی صد در صدی در تمام مناطق سطح شهر تکمیل خیابان اصلی  شهری (35 متری )با تداوم بلوار پاسداران به سه راهی گناباد وتبدیل کمربندی قدیمی حد فاصل سه را هی گناباد ومیدان امام رضا به خیا بان اصلی شهر و تداوم ان از بلوار امام خمینی شهرک فرهنگیان به میدان پیشنهادی در طرح هادی در محل کشتارگاه بجستان  و اتصال ان به بلوار پاسداران افزایش محدوده خدماتی شهر در کاربری مسکونی در اراضی دولتی و افزایش کاربری های اقامتی به منظور فراهم نمودن زمینه امکان سر مایه گذاری بخش خصوصی در بخش هتل داری و رستوران و تالار  تعریف ان پهنه گردشگری تعریف حاشیه کمربندی شهر بجستان به پهنه خدماتی و رفاهی برای خدمات رسانی به بیش از 5000 وسایل حمل و نقل عبوری و اشتغال زایی   - اتصال بلوار مطهری حد فاصل میدان گلها و کمربندی قدیم به کمر بندی جدید به منظور تقویت اقتصاد شهری بجستان برای هدایت بیش از 5000 خودرو عبوری از بجستان به داخل شهر-  در نظر گرفتن پهنه  کاربری اموزش عالی در فاصله چند کیلومتری جاده بجستان و فردوس یا بجستان و گناباد برای احداث مجتمع دانشگاهها در نظر گرفتن  محدوده قنات نوکاریز یا سرگود  به قنات گردشگری ودر نظر گرفتن باغات منطقه میدان شهدا به فضای توریستی و تفریحی  در نظر گرفتن حد فاصل بلوار رسالت و مسیل عبوری از کنار ارامستان به عنوان  فضای سبز  تغییر کاربری کارخانه های داخل شهر مانند کاشی سنگ مهساب و بلوار معلم و ناحیه صنعتی بجستان به کاربری های تجاری .و مسکونی برای ترغیب مالکین انها برای خروج از شهر بجستان و...

همچنین برابر صورت جلسه دست نویس مورخه 2/3/88 (به  پیوست )مقرر گردید اطلا عات در خواستی به مشاور داده شود که این حقیر با اقداماتی نظیر نگارش نامه به تمام ادارات (به پیوست)  و ارائه نیازهای انها  به مشاور و همچنین تهیه کتاب پایان نامه مقاله طرحهای توجیهی تهیه شده عکس و... این اطلا عات را به مشاور  تحویل نمودم.

   در مهر یا ابان سال 88نمایندگان مشاور جهت اخذ کلیه اطلاعات فنی و برداشت وضع موجود به بجستان مراجعه نمودند . به در خواست حضرتعالی با سرگروهشان گفتگو نمودم . و به ایشان گفتم تمام اطلاعات در خواستی به دفتر مهندسین مشاور معمار و شهرساز اداک ارسال شده است . و از ایشان خواستم تا دوستان همشهری که بومی منطقه هستند تیم اشان را در برداشت وضع موجود همراهی کنند که البته ایشان تحت تاثیر غرور علمی اشان این در خوا ست را رد نمودند . بعد از مدت زمانی تقریبا یک ماهه که از زمان وصول نقشه کاربری های وضع موجود توسط شهرداری به منظور بررسی و تایید گذشته بود از این حقیر توسط کارشناس فنی شهرداری جناب اقای مهندس سراج مجددا در خواست همکاری شد و در مدت زمان کوتاه 24 ساعت با پیمایشی که انجام دادم اشکالات بسیار زیادی گرفته شد که این بررسی و اعلام ان به مشاور و مسکن توسط سرگروه مر بوطه مورد اعتراض شدید قرار گرفت و در این میان باز این حقیر مورد هجمه قرار گرفتم این وضعیت باعث شد نماینده مسکن و شهرسازی و نمایندگان مهندسین مشاور برای بررسی مجدد اشکالات وارده به بجستان مراجعه نمایند . با وجود این دقت نظرها باز هم در نقشه  تایید شده کاربری های وضع موجود توسط سازمان مسکن و شهر سازی اشکالات اساسی و جود دارد که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان بررسی دقیق تر مسله را می طلبد .  در این مدت بارها به دلیل دغدغه ذهنی که در به ثمر نشستن مطلوب این طرح داشتم با توجه به پیشینه ان که به استحضار رسید به حضرتعالی متذکر وضعیت ان گشتم و مشکلات طرح را به شما و مشاور محترم منتقل نمودم و معتقدم بدون رعایت اصولی مانند رعایت حریم سه مسیل یا کال سیاه ( شرق)واستخوانی (عبوری از وسط شهر  و درزا ب ( غرب )عبوری از شهر بجستا ن وحریم های قنوات گل بید نو کاریز محمد اباد و سرده و طراحی پارک طولی در حریم ا ن -پیش بینی پهنه های مسکونی در اراضی دولتی پیش بینی پهنه های مجتمع خدماتی رفاهی در سه راهی گناباد و سه راهی فردوس به منظور خدمات رسانی به بیش از 5000وسیله حمل و نقل عبوری و اشتغال زایی  - پیش بینی پهنه فضای گردشگری و فضای سبز و پارک جنگلی در کوه قلاور و تپه ماهورهای حد فاصل خیابان رسالت و کال درزاب به منظور تضعیف زبانه های بادهای 120 روزه و گرد وغبار ناشی از ان وتضعیف اثار ناشی از وجود ارامستان و کشتارگاه و دامداری های سنتی در غرب و دامداری های سنتی و مکان دفع زباله در شمال غربی و همچنین و تضعیف موج گرما و لطافت هوا با توجه به مجاورت با کویر مرکزی افزایش میزان بارندگی و جلوگیری از فرسایش خاک وایجاد فضای تفریحی برای مردم و زیبا سازی شهر پیش بینی پهنه اموزش عالی در حد فاصل سه راهی گناباد و سه راهی فردوس بالا دست کمر بندی یا حد فاصل مجتمع خدماتی رفاهی اقای پور کریم و رودگز و یا کیلومتر 5 جاده فردوس بجستان تعیین تکلیف سیل بر گردان بالا دست کمربندی برای انحراف اب مسیل استخوانی به مسیل سیاه در نظر گرفتن نیازهای اتی ادارات  - تبدیل خیابان 16 متری کشاورز به بلوار 35 متری و تداوم  ان به خیابان 12 فروردین برای از بن بست خارج کردن بافت قدیم این ناحیه شهری و کوچه کمیل و کوچه عبدالهی به خیابان برای اتصال خیابان امام خمینی به محورهای بالادست برای رو ان کردن ترافیک خیابان امام تداوم خط محدوده حداقل در حاشیه بلوار معلم و بلوار جدید الاحداث حد فاصل میدان فردوسی و میدان بیضوی گناباد به منظور امکان خدمات رسانی بازبینی مجدد کاربری های موجود و کتابچه مطالعاتی طرح جامع  -  افزایش امکان احداث طرحهای پیشنهادی مانند بلوار متصل کننده شهرک فرهنگیان به بلوار مزار شهدا در جنب ارامستان مثل پیش بینی کاربری های مسکونی برای صاحبا ن اراضی مذکور -

 در پایان لازم می دانم متذکر گردم طرح  پیشنهادی مانند طرح هادی کمابیش مبهم با حدودی کمابیش نا مشخص و به همین اندازه قابل سوئ استفاده می باشد بنابراین مجددا ایفای وظیفه قانونی و شرعی شما را می طلبم . و در خواست می نمایم یکی از کار کنان حوزه فنی شهرداری مانند سرکار خانم جاویدی فر که تخصص اشان نیز در این زمینه می باشد به عنوان نماینده شهرداری برای همکاری با مشاور طرح جامع معرفی نمایید تا از تعدد ابراز سلیقه های شخصی جلوگیری گردد و از مشاور محترم طرح بخواهید تا به برنامه ریزی متمرکز یا از بالا به پایین پایان دهد و با حضور در منطقه شیوه بر نامه ریزی غیر متمرکز را که فرایندی است در راستای مشارکت مردم در بر نامه ریزی و از پایین به بالا به منظور هماهنگی و تلفیق بهتر شیوه کار خود قرار دهد . و همچنین با جمع بندی نظرات فرماندار محترم و بخشدار محترم و جناب اقای دکتر مدنی واعضای شورا های دوره اول و دو م و سوم  و اقایان پارسا و  گیلانی فر و نظرنژاد و  نخبگان حوزه برنامه ریزی شهری  در یک جلسه  و ابلاغ ان به مشاور گامی  اصولی در جهت مشروعیت بخشی به طرحها بردارید .

به عون ا... تعالی حسین کریمیان بجستانی

رونوشت : فر ماندار محترم شهرستان بجستان برابر گزارش حضوری که تقدیم گردید جهت استحضار و اقدام لازم

اعضای محترم شورای اسلامی شهر بجستان جهت استحضار برابر در خواست حضور درجلسه شوراجهت ارائه گزارش


مطالب مشابه :


گزارشي از تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي؛قانوني ديروزي براي شهرهاي امروزي

از مناطق 14، 15 و 16 و مركز شهر تهيه شد و 17 هزار و 500 هكتار مشهد بدون طرح نقشه طرح
طرح‌های شهری

مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه طرح تفصیلی مشهد
عناوین سایت های عمرانی امروز 17/1/1391

تاثیر طرح تفصیلی بر قیمت مسکن تعبیر دکتر شریعتی درباره خانه فاطمه (س » نقشه شهر مشهد
فرایند تهیه طرح جامع

منطقه و نیازمندیهای شهر به توسعه و پایان طرح هادی نسبت به تهیه طرح جامع و تفصیلی نقشه
شرح خدمات طرح های آماده سازی

در محدوده طرح تفصیلی (همراه با نقشه به مقیاس حداقل 2500 آن با پیشنهادات طرح توسعه آ.مشهد
اعتراض شورای شهر به زمزمه واگذاری ۲هزار هکتار اراضی مشهد به شهرستان طرقبه شاندیز

شهر مشهد طرح همین طرح و نقشه ملاک ما طرح های جامع و تفصیلی شهر
طرح های جامع

به منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه مشهد ، همدان طرح جامع شهرستان ، نقشه
همراه با پژوهشگران معماری ایران ؛ جهانشاه پاکزاد

1386- طرح تفصیلی حوزه­ی میانی شرقی شهر مشهد 1376- تهیه نقشه 1357-1356- طرح جامع و تفصیلی
برچسب :