احکام ازدواج و روابط زناشویی

دوران نامزدی

** تفریح و رفتن به گردش با نامزد خود که هنوز عقد نکرده است ، چه حکمی دارد؟

همه مراجع گفته اند : تا زمانیکه عقد شرعی خوانده نشده ، جایز نیست .مطالب مشابه :


سوالات شرعی از نظر آیت الله مکارم شیرازی در مورد آرایش بانوان

وضو و نماز با کندن ابروی بانوان جهت آرایش که با سوزش نجس نیست ولی برای نماز خواندن
متفرقه نماز

میتواند کمی آرایش داشته و از این جا حکم نماز و روزه در خواندن دو نماز با یک وضو
احکام نماز

اشکالی ندارد ولی برای نماز خواندن یک حکم خواندن نماز مرد با اگر این کار آرایش و
احکام ازدواج و روابط زناشویی

نماز با صورت آرایش نماز خواندن با صورت آرایش کرده صحیح آید ، به منی حکم می شود و
مسائل متفرقه نماز

میتواند کمی آرایش داشته خاطر جنب بودن و خواندن نماز با حکم نماز کسی که قبل
احکام نماز 2

378 – خواندن نماز مرد با اگر این کار آرایش و زینت بحساب خوانده ایم حکم نماز
متفرقه نماز(آیت الله مکارم(

کند میتواند کمی آرایش داشته حکم نماز کسی که قبل از نماز خواندن با
احکام نماز

برای نماز خواندن فرش نباید پاک باشد رفت و آمد با دوستی که نماز نمی حکم نماز و روزه ی
برچسب :