طرح درس کلاس چند پایه قرآن و جغرافی کشور عراق


طرح درس کلاس چند پایه دبستان مطهری سال روش های تدریس وسایل مورد نیاز زمان هدف کلی محور-خودآموخت عنوان درس نام درس پایه پرسش و پاسخ و مستقل خوانی در طرح درس امداه 20 روخوانی درس و مفهوم پیام قرآنی محور 1 آیه الکرسی قرآن چهارم اموش برنامه ای در طرح درس امداه 25 اموزش کشور همسایه عراق محور1 عراق تاریخ پنجم  نام درس :جغرافیا                    موضوع درس : کشور های همسایه                                       پایه تحصیلی : پنجم ابتدایی   تعداد دانش آموز : 8 نفر             مدت جلسه : 25 دقیقه      مدل کلاس : سنتی (معمولی )              نام معلم : صاحب بهرامی مدرک تحصیلی : فوق دیپلم آموزش ابتدایی            سال تصیلی 91-1390              مشخصات کلی آشنایی دانش آموزان با کشور عراق به عنوان یکی از کشور های همسایه ایران هدف کلی دانش آموزان در پایان این درس بتوانند . 1- با موقعیت کشور عراق نسبت به ایران اشنا شوند .   2- با با شهرهای مذهبی کشور عراق آشنا شوند .   3- بابا دین و زبان مردم کشور عراق اشنا شوند .   4- نام شهرهای نفت خیز عراق را بداند .    5- نام مهمترین محصول کشاورزی عراق را بداند . 6- نام رود های مهم کشور را بداند . اهداف جزئی دانش آموزان در پایان این درس بتوانند 1-  موقعیت کشور عراق را نسبت به ایران بیان کنند . ( شناختی ) 2- بتوانند پایتخت این کشور را روی نقشه نشان دهند .  ( کاربرد ) 3- بتوانند  شهر های نفت خیز را نام برده و روی نقشه پیدا کنند . ( دانش و شناخت)   4- بتوانند رود های مهم کشور را نام ببرند .  ( دانش ) 5- بتوانند  مفهوم اروند رود را بیان کنند .   درک و فهم ) 6-بتوانند شهرهای مذهبی ایران را نام ببرد و اهمیت آنها را بیان کنند . ( دانش و درک و فهم ) 7- کشور عراق را روی نقشه مشخص کنند . ( کاربرد ) 8- با استفاده از راهنمای نقشه شهر های مذهبی عراق ،شهر های نفت خیز عراق و  کوهها را پیدا کنند . (مهارت و کاربرد ) اهداف رفتاری اموزش برنامه ای روش تدریس نقشه ،  کتاب درسی ، وایت برد ، کارتهای تهیه شده ، سوالات ارزشیابی پایانی و کامپیوتر وسایل مورد نیاز مدل کلاس سنتی یا معمولی و اموزش در کلاس هوشمند یا خود کلاس انجام می گیرد . فضا و مدل کلاس زمان لازم فعالیت دانش آموز ان فعالیت معلم فعالیت قبل از تدریس مشترک برای هر دو پایه 5 1-       برخواستن دانش آموزان و ذکر صلوات بر پیامبر( ص ) و اهل بیت (ع) 2-       اعلام حضور 3-       پاسخ به پرسشهای معلم   سلام ، حضور و غیاب، قرائت قرآن ، توجه به وضعیت روحی و روانی فراگیران، توجه به مناسبت های روز، توجه به فضای فیزیکی ،بررسی تکالیف و ارائه ی بازخورد های مناسب حضور و غیاب    بررسی تکالیف در صورت وجود  گروه بندی 3   دانش آموزان به سوالات معلم در حد معلومات خود جواب می دهند .    معلم با پرسیدن سو الاتی میزان اطلاعات دانش آموزان را برای شروع درس جدید بدست می اورد . 1 – نزدیکترین کشور همسایه ما کدام کشور است ؟ 2- ایرانیان با چه هدفهایی به عراق مسافرت می کنند ؟ 3  - همسایه های ایران را نام ببرید ؟ همسایه های غربی ایران را نام ببرید؟ 4 - از کشور همسایه غربی ، عراق چه اطلاعاتی دارید ؟  5 – رودهای مهم ترکیه که به کشور های همسایه سرازیر می شوند را نام ببرید ؟ ارزشیابی تشخیصی 2    دانش آموزان با توجه به معلومات خود که از  یادگیریهای قبلی در مدرسه و با توجه به یادگیریهایی که از وسایل ارتباطی به دست آورده اند جواب می دهند .             معلم با نشان دادن نقشه کشور عراق روی نقشه وذکر اینکه کدام کشور در سال 59 به ایران حمله کرد و قسمتهایی از ایران را اشغال کرد . توجه دانش آموزان را به کشور عراق جلب می کند . ایجادد انگیزه  10  دانش آموزان با اشتیاق کامل گوش می دهند و با راهنمایی معلم در مواقع لزوم از کتاب یا نقشه و یا وسایل کمک آموزشی دیگر استفاده می کنند .     معلم:  معلم برای استفاده از کارتها به اهداف درس نیاز دارد و برای نیل به این هدف مهم باید اهداف رابرای دانش آموزان معین کند بدین صورت که درباره موقعیت کشور عراق ، رود های مهم آن ، رود مرزی بین ایران وعراق ، دین و زبان مردم عراق ، پایتخت آن کشورو شهرهای مذهبی برای دانش آموزان مطالبی را بیان نموده و توضیحات لازم را بیان کند.   ارایه درس   مرحله اول دانش آموزان نیز کارت ها را با علاقه روخوانی کرده و در مورد و به پرسشهای سایر دانش آموزان با دقت دنبال می کنند . در این روش دقت بالای دانش آموزان خیلی مهم است چون بعد از جواب هر دانش آموزی فرمان ادامه آن با توجه به شماره کارت دانش آموز دیگری است . ساخت قاب یا کارت با توجه به اهداف درس و مدل شاخه ای که کارتها را بصورت نامنظم بین دانش آموزان پخش می کند و توضیحات لازم را در باره این روش ارائه می دهد  . مرحله دوم دانش آموزان با اشتیاق خیلی زیاد گامها را اجرامی کنند . اجرای گام به گام  روش تدریس توسط دانش آموزان با نظارت معلم این مرحله 14 سوال دارد که در 36  کارت تهیه گردیده است . در هر کارت دو جواب طراحی شده است که در مقابل هر جواب یک عدد قرار داده شده ، یعنی اینکه به شماره آن کارت بزای مشاهده ی نتیجه مراجعه کنید . مرحله سوم     نتیجه گیری از درس       3 دانش آموزان با معلوماتی که کسب نموده است  جواب سوال را بیان می کند .   معلم از چند دانش اموز چند سوال در خصوص درس می پرسد . پایتخت کشور عراق کدام شهر است ؟ شهر های مذهبی عراق را نام ببرید ؟ رود های مهم عراق را نام ببرید ؟ ............ ارزشیابی پایانی           2 دانش آموزان با توجه به اینکه دوست دارند اغلب آموخته های خود را برای افراد خانواده بازکو کنند و احساس می کنند که خانواده این موضوع را نمی دانند آن را بااشتیاق برای خانواده خود توضیح می دهند . اهمیت برقراری ارتباط را در حد توان به کلاس به صورت گروهی آموزش می دهند . با تلفیق درس هنر وجغرافی در زنگ هنر نقشه عراق را با خصوصیات خواسته شده رسم می کنند. 1-جزئیات کار امروز را برای خانواده ی خود در منزل با توجه به درس داده شده تعریف کنید.( عمومی) دانش آموزان ،به نظر شما اگر ما با کشور های همسایه ی خود ارتباط برقرار نمی کردیم  چه اتفاقی ممکن بود بیافتد؟ در مورد آن 4 سطر بنویسید  و جلسه ی بعد برایم بیاورید   (بسطی امتدادی و خلاقیتی) نقشه عراق را در مقیاس برزگتر نقاشی کنند و شهر های مهم و رود ها و همسایه های عراق را در آن مشخص کنند .( خلاقیتی ) تعیین تکلیف تدریس در کلاس های درس چند پایه و دانش آموزی در این کلاس ها ، تجارب فراوانی را به بار می آورد . تجارب بر آمده از کلاس های درس چند پایه برای معلمان ، افزیش توانایی حرفه ای و وابستگی به دانش آموزان است که به گفته ی یکی از معلمان کلاس چند پایه : معلم کلاس چند پایه، سر پرست خانواده پر فرزندی است که باید برای همه ی آنان به صورت متفاوت برنامه ریزی کند و به نسبت مساوی محبت خود را به هر کدام از بچه ها نشان دهد . و بر این باور است که کلاس درس چند پایه «کلاس زندگی » است.                


مطالب مشابه :


آموز کشور عراق با نقشه وشعر

گروه آموزشی دوره ی ابتدایی - آموز کشور عراق با نقشه وشعر - هماهنگ کننده فعالیت های علمی و آموزشی مدارس ابتدایی ایران در سرپرستی شبه قاره هند.
کردستان عراق و ترکیه؟ کردستان ایران در خاک کشورهای همسایه

کردستان ایران در خاک کشورهای همسایه - کردستان عراق و ترکیه؟ ... در تصویر نقشه کردستان عزیز و قفقاز را می بینید که مرزبندی های سیاسی قرون ۱۹و ۲۰ به دست
اشنای با کشور عراق

دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان - اشنای با کشور عراق - اشنایی کامل با شهرهای ایران وجهان- ... نقشه های سیاسی وجغرافیای استانهای ایران وکشورهای جهان.
کشور عراق

وبـــــلاگ تـــخــصــصی جـــــغرافیــــا - کشور عراق - پــــــــــــایـــــــگاه اطلاع رسانـــــــــــی (اخبار ، ارائه مقالات و ...) ... موقع نسبي و رياضي: كشور عراق بين 29 درجه تا 36درجه و 30 دقيقه عرض شمالي و 38ْ درجهت48درجه طول‌هاي ..... سازمان نقشه برداری کشور
نقشه های سیاسی کشور عراق

گروه آموزشي جغرافياي شهرستان ملارد - نقشه های سیاسی کشور عراق - اخبار ومطالب جغرافيايي - گروه آموزشي جغرافياي شهرستان ملارد.
برنامه سری آمریکا برای تجزیه عراق به سه کشور + نقشه

ندای عمار - برنامه سری آمریکا برای تجزیه عراق به سه کشور + نقشه - کانون سیاسی بسيج دانشجويى دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
نقشه جديد خاورميانه

راهبرد - نقشه جديد خاورميانه - سیاست، دانش تلفیق ستیز و سازش است. ... اما کشور " شیعی‌ نشینی" در جنوب عراق و بخش شرقی عربستان و جنوب غربی ایران یعنی اهواز
طرح درس کلاس چند پایه قرآن و جغرافی کشور عراق

اهداف جزئی دانش آموزان در پایان این درس بتوانند 1- موقعیت کشور عراق را نسبت به ایران بیان کنند . ( شناختی ) 2- بتوانند پایتخت این کشور را روی نقشه نشان دهند .
آموز کشور عراق با نقشه وشعر

عراق. من هم عراق هستم. مغرب ایران هستم. کشوری اسلامی هستم. سرزمینی سبز هستم. چهار شهر مذهبی. با زبان عربی. هستند نجف و کربلا. کاظمین و سامرا. مردمم شیعه و سنی.
هدف از تجزیه عراق، از بین بردن ترکمنها و نابودی ملت تورک است

آزاد تبریز- بالأخره بعداز مدت ها، ایالات متحده آمریکا نیت اصلی خود را آشکار ساخت و نقشه تقسیم عراق به سه قسمت سنی، شیعه و کردنشین در سنای آن کشور به تصویب
برچسب :