دو پژوهشکده سازمان انرژی اتمی ایران

معاونت اصفهان

 اين معاونت داراي 4 راكتور GSCR ، LWSCR، MNSR، HWZPR و آزمايشگاههاي متعدد تحقيقاتي شامل آزمايشگاه اندازه گيري شار مطلق ،شار نسبي ،آزمايشگاههاي اندازه- گيري پارامترهاي ديناميك راكتور و آشكارسازهاي حالت جامد ،آزمايشگاههاي آناليز گاماي آني و طيف نگاري گاما مي باشد . اين آزمايشگاهها به همراه راكتورهاي صفر قدرت و زير بحراني مي توانند در اغلب پروژه هاي تحقيقاتي ، علمي و كاربردي بعنوان ابزاري مناسب مورد استفاده قرار گيرند. بعنوان نمونه، آناليز 64 نوع عنصر با استفاده از راكتور MNSR با روش فعال سازي نوتروني (NAA) ممكن بوده كه كاربردهاي اين روش در صنايع توليدي جهت كنترل كيفي توليدات صنعتي، صنايع معدني جهت كشف معادن و بهينه سازي فرآيندهاي جداسازي مواد، علوم پزشكي جهت تحقيق پيرامون نقش عناصر جزيي(Trace Elements)، محيط زيست در رابطه با تعيين دقيق عناصر سمي مانند AsوCd و غيره در محل هاي مختلف زيستي، كشاورزي جهت برآورد جذب عنصري گياهان مختلف از خاك و كودها، علوم غذايي جهت اندازه گيري دقيق عناصر ضروري و سمي در ان و دادگاهي جهت كمك موثر در كشف جرم با استفاده از اصل مبدا مشترك مي باشد.


راكتور تهران
راكتور تـحقيقاتي آب سبك تهران در آذر ماه 1346 بحراني و مـشغول به كار گرديد. اين راكتور شامل مجموعه اي از قسمت اصلي در داخل يك گنبد مـحافظ و سيستم هاي جانبي خنك كننده و پمپاژ آب و تصفيه يـوني در مساحتي حدود
2 هـكتار قرار گرفته است. از سـال 1372 تاكنون، اين راكـتور با بـسته هاي سـوخت با غناي 20% ( LEU ) مـشغول به كـاربـوده است. وضـعيت نـرمال كـاري قـلب راكتور حـاوي 22 الـي 30 بـسته سـوخت مي باشد. ايـن راكـتور يكي از انـواع راكـتور هاي چـند منظوره (multipurpose) بوده و در نوع خود از كارآترين انواع راكتور هاي دنيا در زمينه علمي و صنعتي مي باشد. در حال حاضر بعلت وجود شرائط خاص كشور، توليد راديو ايزوتوپ هاي مورد مصرف در پزشكي (موسوم به راديو داروها) با استفاده از اين راكتور داراي اهميت ويژه اي مي باشد. در زير به اصلي ترين كاربردهاي راكتور اشاره مي شود:
الف- تهيه و توليد راديو داروها ب- تهيه و توليد راديوايزوتوپ هاي صنعتي ج- كاربُردهاي تابۀ نوتروني رأكتور د- كاربُرد نوترون هاي سريع هـ - دام شار نوتروني و- اتاق گاما


مطالب مشابه :


دو پژوهشکده سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران سازمان پژوهشهای علمی و
تاریخچه ی انرژی هستهای ایران

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران استخدام آدمکش اصفهان نیز به
دکتر اکبر حریری

بازگشت ه و در سازمان انرژی اتمی ایران استخدام در سازمان انرژی اتمی صنعتی اصفهان
گفت و گوی عباسعلی منصوری با رادیو گفت و گو

خبرگزاری تسنیم اصفهان. سخنگوی سازمان انرژی اتمی و عباسعلی منصوری در مصاحبه با استخدام.
راهنمای گرفتن امریه سربازی لیست ارگان های دریافت امریه و پذیرش

٨- امریه شدن در یک سازمان تعهدی به استخدام آینده 10- سازمان انرژی اتمی آهن اصفهان
درباره حضور دکترصالحی درمذاکرات به قلم دکترمنصوری

کانون خبر استان اصفهان. آرنجن سرزمین هلال ابوالفضل (ع) قالب
ثبت نام دبيرستان سازمان انرژي اتمي ايران آغاز شد

استخدام نیروهای دانشگاه بین الملل اصفهان. ثبت نام دبيرستان سازمان انرژي اتمي ايران
بررسی ابعاد فنی بیانیه سوئیس درمرکز پژوهش های مجلس

خبرگزاری تسنیم اصفهان. راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی، و جمعی از استخدام.
اعلام نیاز هیئت علمی بهمن 90

اصفهان تهران سازمان انرژی اتمی ایران استخدام در
همه چيز درباره اولین نیروگاه اتمی ایران

آقای دکتر راه‌اندازی نیروگاه بوشهر جایگاه سازمان انرژی اتمی اصفهان استخدام شدند و در
برچسب :