سفارش مقالات ارتقاء شغلیپذیرش سفارشات فرهنگیان در همه سمت و پست سازمانی

هم اکنون برای سفارش از طریق پیامک به شماره های

09151534397

یا

09331140833

نام و نام خانوادگی،سمت،پست سازمانی،تعداد صفحات،

،نوع سفارش ویژه یا عادی را پیامک کنید

بعد از دریافت پیامک شما دپارتمان تجربیات با شما تماس خواهند گرفت

دریافت فرم های خبره و عالی

فرم شماره 1 خبره

فرم شماره 2

فرم شماره 6 خبره

             


مطالب مشابه :


تأیید رتبه های خبره و عالی

(نمونه فرم تکمیل شده نیز برای رتبه خبره ارائه نماید و سپس فرم 1 ویژه رتبه عالی
فرم (رتبه خبره یا عالی ) با فرمت ورد

نمونه سوالات چهارم و فرم (رتبه خبره یا عالی ) با فرمت
ارسال مدارک ارتقا رتبه شغلی

معلم نمونه. مدارک و تکمیل فرم ها اقدام رتبه های خبره و عالی افراد زیر مشمول
چارچوب و محورهای مستند سازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی

کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی فرم خلاصه اطلاعات حجم نمونه با
فرم خام ویژه رتبه عالی

فرم خام ویژه رتبه عالی. فرم خام تجربیات و نمونه فرم مفید برای مربیان عزیز
فرم های خبره وعالی

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرم شماره 2 « ویژه ارتقاء رتبه شغلی نمونه سوالات
فرم ارتقای رتبه شغلی

( ویژه ارتقا رتبه شغلی عالی ) ( فرم شماره 2 ) مستند سازی تجربیات (کارمند محترم لطفا در خصوص هریک
تنظيم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي مستلزم رعايت دستورالعمل زير مي باشد :

مقالات ارتقا رتبه شغلی ارشد به خبره و خبره به عالی و ü جهت ارتقا به رتبه خبره فرم
بخشنامه : نمون برگ هاي ارتقاء رتبه شغلي خبره و عالي كاركنان شاغل و بازنشسته

نمون برگ هاي ارتقاء رتبه شغلي خبره و عالي مرکز آموزش عالی شهید نمونه سوالات
بخشنامه : درخواست تجربیات مدون شده (فرهنگیان دارای رتبه خبره و عالی)

(فرهنگیان دارای رتبه خبره و عالی) هر سال در قالب فرم مربوط به شاخص نمونه سوالات
برچسب :