منابع كنكور كارشناسي ارشد حسابداری

حسابداري مالي:

1-مروري جامع بر حسابداري مالي-نوروش و كرمي-انتشارات نگاه دانش و كتاب نو-2جلد

2-نشريه 160 سازمان حسابرسي- استانداردهای حسابداری ایران

3-مجموعه پرسش هاي4گزينه اي استانداردهاي حسابداري-جمشيد اسكندري چاپ87 به بعد– انتشارات کیومرث

4- حسابداری شرکتهای سهامی - نشریه ۹۴سازمان حسابرسي

5-  حسابداری میانه جلد اول نشریه شماره 175  سازمان حسابرسی

6- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه CPA 2004 و استانداردهایحسابداری ایران ( دکتر مرادزاده فرد – ضیاءالدین مجدی – انتشارات کیومرث)

7- حسابداری میانه ۱ و ۲دانشگاه پيام نور تاليف مهدي مشكي و عبدالكريم مقدم

8- نشریه  120 (حسابداری پیشرفته 1) دکتر شباهنگ سازمان حسابرسی

9- حسابداری میانه 1و 2 و پيشرفته يك - ویرایش جدید براساس استانداردهای ایران انتشارات ترمه حسن همتی


 رياضيات و آمار:

1- كتاب رياضيات و كاربرد آن در مديريت تاليف هادي رنجبران

2-  كتاب رياضيات وكاربرد آن در مديرت تاليف اميد محموديان

3- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت تاليف دکتر ناصحی فر

4- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت تاليف دکترجمشید صالحی صدقیانی

 

آمار:

1- آمار و کاربرد ان در مدیریت تاليف دکتر ناصحی فر

2- آمار و کاربرد ان در مدیریت۱و۲  تاليف دکتر عادل آذر و مومنی – انتشارات سمت

3- آمار وكاربرد آن درمديريت + تستهای آمار و کاربرد ان در مدیریت تاليف هادي رنجبران

4- آمار و کاربرد ان در مدیریت۱و۲  تاليف دکتر جمشید صدقیانی

 

 حسابداري صنعتي:

1- حسابداری صنعتی جلد اول و دومانتشارات فرزانهعلی پارسائیان و موسی بزرگ اصل

2-  كتاب حسابداري صنعتي1و2و3 تاليف جمشيد اسكندري-نشر حفيظ

3-  كتاب صنعتي2مايكل ميهر ترجمه نوروش-انتشارات كتاب نو

4- حسابداری صنعتی جلد اول دکتر عثمانی و استاد قاسم زاده

 5-  كتاب مجموعه تست هاي 4گزينه اي حسابداري صنعتي تاليف جمشيد اسكندري

6-   كتاب صنعتي سنجش تكميلي تاليف دكتر اعتمادي

7-  كتاب مجموعه سوالات cpa  تاليف علي مصدر


حسابرسي:

1- كتاب مروري جامع بر حسابرسي  دكتر نوروش

2-حسابرسي جلد1و2 نشریه های سازمان حسابرسی ۸۷ و ۱۰۵

3-كتاب حسابرسي سنجش تكميلي-فهيم نژاد

4-مجموعه پرسش هاي چهار گزينه اي استانداردهاي حسابرسي-كورشش اماني-احمد فاضلي-انتشارات كيومرث

5-استانداردهاي حسابري ايران

6-كتاب تست cpa كوروش اماني

7- سوالات چهار گزینه ای CPA  نشریه ۱۵۴ سازمان حسابرسی

 

زبان تخصصي :

1- حسابداری میانه  – Intermediate Accounting ( KIESO – MOSICH )

2- حسابداری صنعتی – Cost Accounting ( HORNGREN & ALL…  )

3- حسابداری پیشرفته  – Advancesd Accounting ( LARSEN )

4- تستهای کارشناسی ارشد زبان تخصصی حسابداری ( دکتر باقر زاده)

5- زبان تخصصی حسابداری (۱ و ۲) – ( عبدالرضا تالانه – انتشارات کیومرث)

6- زبان تخصصی حسابداری – ( داوود اقوامی – انتشارات سمت)

7- گرامر: Grammar for toefl- مسعود آریا نیا – عباس فرزام)

8-  لغات : ۵۰۴ Absolutely words for toefl -Essential words for toefl )

 

سایر منابع مورد نیاز:

کتابهای سنجش تکمیلی ( حسابرسی -صنعتی -آمار- مالی)

جزوه درسی حسابداری پیشرفته ۲  دکتر محسن خوش طینت – علامه طباطبائی

جزوه درسی حسابداری پیشرفته  دکتر اسدی – علامه طباطبائی

جزوه درسی حسابداری پیشرفته ۱و۲ دکتر باغومیان – شهید بهشتی تهران

جزوه درسی حسابداری صنعتی ۱و۲و۳  دکتر عثمانی – شهید بهشتی

مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای کارشناسی ارشد حسابداری  پردازش

مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای کارشناسی ارشد حسابداری  دکتر نوروش

جزوه درسی حسابداری میانه  دکتر مراد زاده – دانشگاه علامه طباطبائی تهران

نكته: منابع فوق قابل جايگزيني با يكديگر را دارند و نيازي به تهيه همه آنها نيست.  در خصوص ساير منابع نيز توصيه مي شود از دانشجويان اساتيد محترم فوق تهيه شوند .


مطالب مشابه :


دانلود 100 كتاب و جزوه حسابداری (تقديم به دانشجويان پيام نور)

132 rows · دانلود كتاب هاي حسابداري و دانلود كتاب فرايند بستن سال مالي در غالب …
دانلود كتاب حسابداري مديريت

هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي در امريكا(fasb) دانلود رايگان كتاب حسابداري
دانلود رایگان آموزش تصویری حسابداری

دانلود رایگان آموزش كتاب حسابداري; ترويج ، توسعه و آموزش در زمينه امور مالي
دانلود كتاب حسابداري مديريت

دانلود كتاب حسابداري مديريت. دانلود رايگان كتاب حسابداري
منابع جدید آزمون کارشناسی ارشد سال 91

حسابداري مالي: حسابرسي دانلود كنيد.اين كتاب با توجه كتاب حسابداري مالي يدالله
منابع جدید و کامل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری برای سال 91

حسابداري مالي: از سايت سازمان حسابرسي دانلود كنيد.اين كتاب با توجه به اينكه تو
منابع كنكور كارشناسي ارشد حسابداری

پايگاه دانلود رايگان كتاب. كليه قوانين و مقررات مالي و كتاب حسابداري صنعتي1و2و3
دانلود نسخه رايگان نرم افزار حسابداري و مالی پارميس

دانلود نسخه رايگان نرم افزار حسابداري و حسابداري ارشد دانلود رایگان نمونه
دانلود نرم افزار هلو نگارش 6.2 کد 12‬ + کرک

دانلود نرم افزار هلو آموزش حسابداري; كتاب توسعه و آموزش در زمينه امور مالي
برچسب :