زنگ انشا (شجاعت یک رزمنده)

چند شب پيش تلويزيون

را تماشا مي كردم مجري از شجاعت خلباني به نام عباس دوران صحبت مي كرد

مو ضوع را از پدرم پرسيدم. او گفت:در زمان جنگ صدام براي اين كه قدرت خود را به

ايران نشان دهد وبگويدبغداد پايتخت عراق امن ترين شهر جهان است بسياري از رهبران

جهان را به عراق دعوت كرد. در ان زمان بغداد داراي دفاع هوايي قدرتمندي بود هيچ

هواپيمايي نمي توانست آن جارابمباران كند.موضوع براي ايران بسيارمهم بود چون اگراين همه

رهبران جهان به عراق مي آمدند نا تواني ايران مشخص مي شد.

شهيد عباس دوران تصميم گرفت كه به بغداد حمله هوايي بكند او از پدافند هوايي بغداد با

شجاعت تمام عبور كرد ويك پايگاه هوايي در بغداد را بمباران كردعراقي هاهواپيماي او را با

موشك زدند ولي او با شجاعت هواپيماي خودرا به ساختمان محل جلسه كوبيد خودش به

شهادت رسيد و رهبران جهان كه تر سيده بودند ديگر به بغداد نيامدندقدرت ايران با شجاعت

يك رزمنده ي توانا به جهانيان ثابت شد.

نويسنده محمد ملكي

 

 


مطالب مشابه :


شجاعت یک جنگلبان

غزل گیسو - شجاعت یک جنگلبان - دستی بر قلم یک جنگل بان خوب و مهربان بود به نام مش اسدلله.
خاطرات یک رزمنده از زبان خودش :)

نسیم حیات - خاطرات یک رزمنده از زبان خودش :) - گاه و بی گاه نوشت های چند من
نمونه سئوال انشاء نوبت اول سال تحصیلی 91/90

یک جمله بنویسید که مفعول داشته باشد. داستان شجاعت یک رزمنده. موضوع انتخابی شما:
زنگ انشا (شجاعت یک رزمنده)

همکلاسی - زنگ انشا (شجاعت یک رزمنده) - مطا لب ادبی / اطلاعاتی در مورد علوم/نکات تربیتی - همکلاسی
انشاء فارسی پنجم ابتدایی

4- نوشته ی زیر را در یک بند کامل کنید . درباره ی شجاعت یک رزمنده آنچه می دانی بنویس.
نمونه سئوال انشاء نوبت اول سال تحصیلی 91/90

یک جمله بنویسید که مفعول داشته باشد. داستان شجاعت یک رزمنده. موضوع انتخابی شما:
برچسب :