تحقیق حرفه وفن واحد 8 روش های آبیاری در کشاورزی

تحقیق حرفه وفن - تحقیق درس حرفه وفن - تحقیق کتاب حرفه وفن - تحقیق آموزش حرفه وفن

روش های آبیاریالف) روش هایی که آب روی شیب حرکت می کند. ( روش های ثقلی)

1- آب تمام سطح را خیس می کند.( غرقابی)

- آبیاری کرتی

- آبیاری نواری

2- آ ب قسمتی از سطح را خیس می کند. ( نشتی)

- آبیاری فارو

- آبیاری جو پشته ای

- آبیاری طشتکی

- آبیاری کیز پشته ای

- غلام گردشی

ب) روش های که آب تحت فشار حرکت می کند .( روش های تحت فشار)

1- آب تمام سطح را خیس می کند .( بارانی)

a: کلاسیک

- ثابت

- نیمه متحرک

- متحرک

b:پیشرفته

- عقربه ای

- تفنگی

- چرخ های غلطان

3- آب قسمتی از سطح را خیس می کند.( قطره ای)

a: معمولی

- خطی

- نواری

- لوپی

4- آب قسمتی از سطح را خیس می کند. ( زیر زمینی)


آبیاری کرتی

در این روش زمین را به قطعات کوچکی به نام کرت تقسیم می کنیم و کوچکترین واحدی که آبیاری می شود کرت است. کرت ها معمولا مستطیل شکل هستند , اندازه ی آنها از چند متر مربع تا چند متر مربع متفاوت است . کرت ها معمولا در وسط جوی های کوچکی واقع می شوندو آب را از طریق همین جوی ها دریافت می کنند. ابعاد کرت ها به چهار عامل بستگی دارد:

بافت و ساختمان خاک و میزان ماده ی آلی یا به عبارت دیگر مقدار نفوذ پذیری خاک , هر چه نفوذ پذیری بیشتر باشد کرت ها را کوچکتر می گیرند.شیب زمین , شیب زیاد باعث کوچک شدن ابعاد کرت ها می شود زیرا اختلاف ارتفاع دو طرف کناری و یا ابتدا و انتهای کرت نباید از حد معینی بیشتر باشد , بنابراین هر چه شیب کمتر باشد ابعاد کرت را بزرگتر می گیرند.

مقدار آب ورودی به کرت , یعنی حجم جریانی که در واحد زمان از یک مقطع عبور می کند هر چه مقدار آب ورودی به کرت بیشتر باشد ابعاد کرت را میتوان بزرتر گرفت.

عرض تیغه ی برداشت وسائل مکانیکی, عرض کرت ها باید مضرب صحیحی از تیغه ی جلوی ماشین آلات برداشت باشد تا در امر برداشت محصول مشکلی ایجاد نشود.
از جمله مزایای این آبیاری عبارت است از:

1- بومی ایران است.

2- وقتی آب یا خاک شور است بهتر از روش های دیگر شستشو می دهد.

3- وسائل و ادوات خاصی ندارد.

4- به تخصص و مهارت خاص نیاز ندارد.

و از جمله معایب آن عبارت است از:

1- تلفات آب زیاد است.

2- مواد غذایی را از خاک خارج می کند.

3- با آب کم نمی توان آبیاری کرد.

4- برای همه ی گیاهان مناسب نیست.

5- نیاز به تسطیح اولیه دارد.

آبیاری نواری نیز مثل آبیاری کرتی است و فرق آن این است که نوار طولش بیشتر و عرضش کمتر است.

آبیاری نشتی

منظور از نشتی این است که قسمتی از سطح زمین خیس و قسمت دیگر تماما یا تا اندازه ای از طرسق نشت خیس می شود. این خیس شدن ممکن است در سطح خاک ظاهر شود یا نشود.

آبیاری فارو

این روش یک روش و کشت مکانیزه بوده و همراه با تراکتور کمتر از 100 سال پیش وارد ایران شده است . نیاز به مهارت و تخصص خاص و ماشین آلات و ادوات کشاورزی نمی باشد. در این روش تمام سطح زیر کشت به جوی های کوچک و پشته های کوچک بین جوی ها تقسیم می شود. عموما برای کشت سیفی جات و گیاهان شتوی مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای روش فارو

1- چون مکانیزه است به نیرو ی کار کمتری احتیاج دارد.

2- سرعت عمل در کاشت و آماده کردن زمین بیشتر است.

3- در مواردی تلفات آب کمتر است.

4- عمق خاکی که ریشه در آن رشد می کند بیشتر است.

5- با تغییر جهت فارو ها می توان تا حدی اثرات سوء شیب را کاهش داد.

6- با مقدار کم آب می توان از این روش استفاده کرد.

معایب روش فارو

1- زمین باید کاملا تسطیح شود .

2- نیاز به ماشین آلات و ادوات دارد.

3- نیاز به تخصص و مهارت دارد.

آبیاری جوی پشته ای فرقش با فارو این است که جوی ها و پشته ها بلند تر و عریض تر هستند لذا حجم آب ورودی بیشتر است.

پشته ای

در این روش زمین را به نوارهای کوتاه و باریکی تقسیم می کنند , خاک یکی از قطعات را روی قطعه ی دیگر می ریزند د رنتیجه یک کیز و یک پشته به وجود می آورند. این روش برای مناطقی که نفوذپذیری خاک زیاد و آب ورودی کم است مناسب است.

آبیاری طشتکی

نوعی آبیاری ابتدایی که از قدیم برای آبیاری درختان در مناطق کوهستانی که زمین کم عرض , شیب دار, آب ورودی کم و تا حدی سنگلاخی است استفاده می شود. در این روش اطراف درخت چاله ای با عمق کم به شکل دایره و یا چهار گوش ایجاد می کنند , آب از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج و به

چاله ی بعدی می رسد.

غلام گردشی نوعی آبیاری جوی پشته ای است که انتهای هر جوی به ابتدای جوی بعدی وصل می شود و برای کشت گیاهان جالیزی و سیفی مناسب است.

آبیاری کرتی(غرقابی):

یکی از روش های معمول برای آبیاری گیاهان آبیاری به روش کرتی است.در این روش مزرعه به قطعات مختلف تقسیم و به طور جداگانه تسطیح می شود.سپس دور تا دور هر قطعه با خاک دیواره ی کوتاهی(مرز)ایجاد می گردد. پس از اینکه کرت آماده شد عملیات کاشت محصول و آبیاری در آن انجام خواهد شد. برای آبیاری هر قطعه آب را تا ارتفاع معینی وارد کرت می کنند. آب موجود در کرت تا نفوذ کامل باقی می ماند. گاهی پس از نفوذ مقدار مشخصی آب بقیه ی آن را از کرت خارج می کنند. بسیاری از محصولات زراعی مانند:برنج پنبه یونجه و اکثر سبزیجات را می توان با این روش آبیاری نمود.

آبیاری تحت فشار

 آبیاری بارانی:روشی است که در آن آب با سرعتی مساوی و یا کمتر از نفوذپذیری خاک شبیه باران بر سطح زمین پخش می شود. مجموعه ی وسایل و لوله هایی که آب را از منبع آبی تا دهانه ی آبپاش منتقل می کنند (شبکه آبیاری) نامیده می شود. در آبیاری بارانی بر خلاف روش های ثقلی آب در سیستم لوله های بسته و تحت فشار جریان دارد. آبرسانی به زمینهایی که در روشهای ثقلی ممکن نباشد (یعنی زمینهایی با شیب زیاد) و زمینهایی که بالاجباردر اثر نرسیدن آب و تسطیح نبودن زمین کشت نمی شود با این روش می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. بالا بودن بهره وری آبیاری و کنترل دقیق آب می تواند این روش را در ردیف مناسب ترین روشها برای آبیاری بسیاری از اراضی کشور قرار دهد. در این روش می توان کودهای شیمیایی قابل حل در آب و سموم را در دسترس گیاهان قرار داد.

انواع سیستم های آبیاری بارانی

1- آبیاری بارانی نیمه متحرک(نیمه ثابت)

 2- آبیاری بارانی با سیتم ثابت

 3- آبیاری بارانی با سیستم آبفشان خطی 

 4- آبیاری بارانی باسیستم قرقره ای(تک گان) 

 5- آبیاری بارانی باسیستم دوار مرکزی(Center pivot)

 6- آبیاری بارانی باسیستم خطی(linear

معایب ومحاسن استفاده از آبیاری بارانی

معایب:

 1- هزینه اولیه سیستم بالا است.

 2- در مواردی که کشاورزان دارای حقابه هستندوبه طور نوبتی از آب استفاده می کنند استفاده از سیستم بدون داشتن مخزن ذخیره آب با دشواری مواجه می شود.

 3- در آبیاری بارانی کیفیت آب محدودیت محدودیت بیشتری را در مقایسه با روش ثقلی ایجاد می نماید.

 4- در مناطق بادخیز میزان تلفات آب زیاد و یکنواختی آبیاری کم است.

 5- در هوای گرم وخشک شدت تبخیر در موقع آبیاری باعث تلفات آب می شود.

 6- در موقع رسیدن دانه از مرغوبیت محصول کاسته می شود.

 7- در موقع آبیاری عمل لقاح مشکل می شود.

 محاسن:

 1- در مصرف آب صرفه جویی می شود.

 2- امکان آبیاری در اراضی شیبدار بدون نیاز داشتن به تسطیح فراهم می گردد.

 3- آبیاری با منابع آبی کم که در آبیاری سطحی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد میسر می شود.

 4- امکان آبیاری در بیشتر خاکها و بافتهای مختلف(خاکهای سبک تا سنگین) فراهم می شود.

 5- از جریان سطحی آب و فرسایش خاک جلوگیری می شود.

 6- محافظت از گیاه در مقابل یخبندان ناشی از سرمای زودرس ممکن است.

 7- امکان سمپاشی و کوددهی فراهم است.

آبیاری قطره ای:

روشی است که طی آن آب با فشار کم و از روزنه یا وسیله ای به نام (قطره چکان) از شبکه خارج گردیده به صورت قطراتی در پای بوته ریخته می شود. شبکه آبیاری قطره ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می نماید مانند شبکه آبیاری بارانی است و تفاوت این دو روش در نحوه ی توزیع آب در سطح خاک است. در هر دو روش آب با فشار در لوله ای بسته منتقل می گردد که در آبیاری بارانی به وسیله ی آبپاش و با فشار زیاد و در آبیاری قطره ای به کمک قطره چکان و با فشار کم به گیاه داده می شود. از مشخصات بارز آبیاری قطره ای تحویل آب با دبی کم و در منطقه ی ریشه است.

 


برای استفاده از تمامی مطالب این وبلاگ به صفحه اول مراجعه نمایید.


مطالب مشابه :


« معرفی شهرستان کلاله »1

آب و هوای شهرستان کلاله :
هواشناسی ایرما-پیش بینی وضع هوا 5 روز آینده

پیش بینی جامع وضعیت آب و هوای جناح خنج دلوار بوکان زیراب کلاله آلاشت مجن زرین
کلاله

به سبب ارتفاعات در شرق و جنوب کلاله و وزش بادهای سرد در ارتفاعات ، آب و هوای معتدل و
نگاهی به تاریخچه شهرستان کلاله

به سبب ارتفاعات در شرق و جنوب کلاله و وزش بادهای ارتفاع و جلگه ای به آب و هوای
پاورپوینت کاروفناوری اجزای محیط زیست هوا آب خاک

پاورپوینت کاروفناوری اجزای محیط زیست هوا آب وبلاگ علمی آموزشی و فنی کاروفناوری کلاله.
برای دریافت آخرین وضعیت آب و هوایی شهر گرمی کد ۰۴۵۲۶۲۲ را به شماره تلفن 20134 ار سال نمایید.

وبگاه اختصاصي آب و 0174424 کلاله اين وبلاگ جهت اطلاع رساني آب و هوای گرمي راه
آشنایی با سیل و سیلاب

مناطق دشتی، دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک و اقلیمی منطقه کلاله و اطراف آن
درس : تاريخ اروپا درقرون جديد

آب و هوای کلاله. نهال خرد باید در کوزه عشق کاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد. * * *
عوامل موثر در جاری شدن سیل و وارد آمدن خسارات جانی و مالی چیست؟

کشور، سال به سال رو به کاهش می‌‌رود، بخصوص در منطقه بالادست کلاله آب و هوای
تحقیق حرفه وفن واحد 8 روش های آبیاری در کشاورزی

وبلاگ علمی آموزشی و فنی کاروفناوری کلاله 5- از جریان سطحی آب و فرسایش خاک فیلتر هوای
برچسب :