مطالعه تیمز

مطالعه تیمز :  سومین مطالعه تیمز ( TIMSS ) به عنوان بزرگترین مطالعه تطبیقی در زمینه ی سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دو درس ریاضی و علوم،که درسال تحصیلی 74-73 (1995-1994م) با شرکت 54 کشور جهان و در پنج پایه ی مختلف یعنی پایه های سوم و چهارم دبستان ( گروه سنی 9 ساله یا جمعیت یک ) ، هفتم و هشتم معادل دوم و سوم راهنمایی در ایران (جمعیت دو یا گروه سنی 13 ساله) ، و سال آخر دبیرستان (جمعیت سه ) انجام پذیرفته است

تیمز( TIMSS ) چیست ؟ TIMSS یکی از پروژه های تحقیقاتی انجمن بین المللی پیشرفت تحصیلی IEA) ) می باشد

IEA چیست ؟  IEA نام اختصاری انجمن بین المللی پیشرفت تحصیلی می باشد و موسسه ای است که اجرای این پروژه و پروژه های قبلی( FIMS اولین مطالعه بین المللی ریاضی ) و (SISS دومین مطالعه بین المللی علوم ) را بر عهده داشته است .

کدام یک از موسسات اجرای این طرح را بر عهده داشته اند ؟

موسسه ها و سازمان های مختلف ، IEA را در اجرای طرح ( TIMSS ) یاری رسانده اند . رهبری این پروژه به عهده ی مرکز بین المللی مطالعه ، مستقر در دانشگاه بوستون امریکا بوده و برنامه ریزی وکنترل مراحل مختلف نمونه گیری مطالعه درمرکز آمار کانادا (Statistics Canada ) و ممیزی و بررسی صحت داده های دریافتی در مرکز پردازش اطلاعاتی IEA مستقر در هامبورگ آلمان انجام گرفته است . تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط مرکز تحقیقات آموزشی استرالیا (ACER) و تهیه ی گزارش رسمی و بین المللی توسط دانشگاه بوستون آمریکا انجام گرفته است . درهرکشور شرکت کننده یک نفربه عنوان هماهنگ کننده ملی، اجرای دقیق پروژه را به عهده دارد .

هماهنگ کننده طرح(TIMSS) درایران :  مسئولیت این طرح در ایران به عهده ی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش بوده است که مجری این طرح می باشد .

موارد مورد مطالعه پروژه ی تیمز( TIMSS ) :

تیمز( TIMSS ) علاوه بر بررسی میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس های ریاضی و علوم ، عوامل موثر در این پیشرفت را از قبیل : سابقه ی فرهنگی ، نظام های آموزشی ، برنامه های درسی ، روش های تدریس ، اهداف درسی و ویژگی های مدارس را با استفاده از سه پرسشنامه دانش آموز ، معلم و مدیر مدرسه مورد بررسی قرار می دهد

آزمون تیمز شامل چه سوالاتی بود ؟

تعداد سوالات جمعیت دو ( پایه های دوم و سوم راهنمایی ) مجموعاً 286 سوال بوده که از این تعداد 151 سوال محتوای ریاضی و 135 سوال محتوای علوم را مورد پرسش قرار داده بود . در بخش ریاضی 125 سوال چند گزینه ای ، 19 سوال کوته پاسخ و 7 سوال باز پاسخ طرح شده بود برای سوالات چند گزینه ای یک دقیقه ، برای سوال های کوته پاسخ 2 دقیقه و برای سوالات تشریحی 5 دقیقه وقت در نظر گرفته شده بود . سوالات در 26 خوشه یا دسته ی مختلف (خوشه های A-Z ) ودرقالب 8 دفترچه تنظیم شده بود و در هر کلاس هر دانش آموز به طور تصادفی به سوال های یکی از دفترچه ها پاسخ داده است . دفترچه ها از نظر تعداد متفاوت (حداقل 33 و حداکثر 40 سوال ریاضی و حداقل 29 و حداکثر 38 سوال علوم ) ولی زمان پاسخگویی یکسان و برای هر دفترچه 90 دقیقه بود .


مطالب مشابه :


درج کلیه بخشنامه ها در سایت ناحیه3

کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه 3 اداره آموزش و پرورش ناحیه3 [ شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ ]
بیوگرافی جاج قلی اله قلی زاده

بعد از آن ایشان به سمت رئیس آموزش و پرورش ناحیه 3تبریز سمت رئیس آموزش و پرورش منطقه ۲
طراحی آموزشی برای درس هنر

اداره آموزش وپرورش ناحیه 3تبریز. اداره آموزش وپرورش ناحیه 2 ( فکر کردن و پرورش ایده ی هنری )
كلاس هاي ضمن خد مت

این وبلاگ به منظور پرسش و پاسخ با فرهنگیان عزیز آموزش و پرورش ناحیه چهار آموزش و پرورش
مطالعه تیمز

اداره آموزش وپرورش ناحیه 3تبریز. ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و برنامه ریزی آموزشی
شیوه های نوین تدریس (پداگوژی)

» نمونه سوالات دروس کلیه سوالات سال سوم ناحیه ناحیه 3تبریز. آموزش و پرورش کارا و
برچسب :