عملكرد سال 89-88

بسمه تعالي

با سلام و عرض ادب خدمت تمامي عزيزان بويژه همكاران محترم زيست شناسي بدينوسيله گزارش ساليانه  فعاليت هاي گروه زيست شناسي خدمتتان تقديم مي دارد ، باشد كه مقبول سروران واقع گردد.

گزارش سه ماهه اول

گروه زيست شناسي

برنامه

رديف

فعاليت

واحد

مقدار

زمان بندي

 

1

بخشنامه كارگاه هم انديشي پويايي گروه هاي آموزشي متوسطه – راهنمايي

 

 

شماره 735/87687/1

زمان 29/7/88

 

2

صدور بخشنامه   الف) اولين مجمع دبيران زيست

ب) اولين كارگاه دبيران زيست

 

 

شماره : 735/88043/1

زمان :4/8/88

 

3

صدور بخشنامه شركت دبيران در واحد هاي آموزشي در فعاليت هاي گروه زيست شناسي

 

 

شماره: 735/89085/1

زمان :12/8/88

 

4

صدور بخشنامه مسابقه مقاله نويسي درس زيست شناسي  الف) ويژه دانش آموزان   ب) ويژه دبيران

 

 

شماره : 735/88389/1

زمان :6/8/88

 

5

بازديد از مركز پزشكي قانوني تهران

 

 

شماره:735/91503/1

زمان:3/9/88

 

6

كارگاه هاي آموزشي طراحي سوالات مفهومي (2)

 

 

شماره:735/93029/1

زمان:23/9/88

 

7

ارزشيابي سوالات اامتحاني خرداد ماه 88

 

 

شماره:735/93478/1

زمان:29/9/88

 

توضيحاتي در رابطه با بعضي بند ها :

طي نشستي تحت عنوان " بررسي چالشهاي موجود در تدريس محتواي علوم راهنمايي و علوم پايه ي دبيرستان "كه با چند مدير و دبير راهنمايي و متوسطه مجتمع هاي آموزشي (راهنمايي- دبيرستان ) منطقه داشتيم قرار شد كه جدولي تحت عنوان بررسي شكاف سطح مفاهيم علوم زيستي در كتب دوره راهنمايي و علوم زيستي و بهداشت سال اول متوسطه توسط  حاضرين و صاحب نظران كامل شده و نتيجه اين نظر سنجي به سازمان ارسال گردد.

از بررسي هاي بعمل آمده چنين نتيجه گرفتيم كه اولاٌدبيران يك پايه از مدارس مختلف ديدگاه هاي متفاوت  داشتند . بعضي از همكاران با ظرافت هر چه تمامتر جملات كتابها را بررسي كرده و حتي اگر دو جمله راجع به موضوعي اشاره شده بود به آن توجه كرده بودند در حاليكه همكاري ديگر ستون مربوط به موضوع را خالي گذاشته و كتاب را عاري از مطلب عنوان شده مي دانست . اين بررسي ها جهت تحليل و هماهنگي به دفتر تاليفات ارجاع داده خواهد شد.

2-در اولين نشست عمومي : بر اساس دستور جلسه ارائه شده

دستور جلسه اولین مجمع عمومی گروه زیست شناسی

سه شنبه 19/8/1388 ساعت 14:30 تا 18:30

ردیف

عنوان برنامه

ساعت

1

تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

14:35- 14:30

2

معارفه اعضای گروه زیست شناسی

14:40- 14:35

3

ارایه گزارش مختصر از فعالیت های گروه منطقه در سال گذشته

15- 14:40

4

ارایه گزارش کوتاه از برنامه های سازمان و فعالیت های گروه در سال جاری

15:25- 15

5

تجلیل از همکاران فعال گروه

15:30-15:25

6

پذیرایی

15:45-15:30

7

کارگاه آموزشی

18:30-15:45

 

برنامه ها  اجرا گرديد و  از همكاران بازنشسته ي سال قبل قدر داني به عمل آمد سپس آقاي دكتر اخوان پيرامون ميكروبيولوژي كاربردي كارگاهي را اجرا نمود

3-مطابق محله بندي ارائه شده توسط معاون آموزشي منطقه فعاليت كارگروه ها مطابق جدول ضميمه بصورت بخشنامه به مدارس ابلاغ شد.

پيرامون اين فعاليت كارپوشه همكاران به قرار زير تا پايان سال به گروه ارسال گرديد .

گروه يك : خرد – سميه: با توجه به صورتجلسه ارسالي حضور همكاراني از دبيرستان هاي سميه ،خرد ،فارابي ،رهجويان دانش ،نخبگان علامه طبا طبا يي ،صفاي اصفهاني ،شهيد صادقي خاور منش اولين در تاريخ 3/9/88 ساعت 3 بعد از ظهر در دبيرستان سميه گزارش شده است كه حاصل اين نشست ارسال CD هايي از تست هاي مربوط به مسابقه دانش آموزي مي باشد اين CD ها از مدارس رهجويان دانش (سر كار خانم خان افشار )خانم رئيسي ( شهيد صادقي )  ، خانم پاكزاد (دبيرستان سميه ) مي باشد همچنين CD هايي از سايت هاي مربوط به زيست شناسي .كه به اين ترتيب از تلاش اين همكاران قدر داني و تشكر مي گردد . ضمن تشكر از مديريت محترم دبيرستان سميه (سركار خانم باغخاني )

http://highered.mcgraw-hill.com

http://www.biology.iupui.edu

http://www.yellowtang.org

http://biomedicum.ut.ee

http://www.stolaf.edu

http://outreach.mcb.harvard.edu

http://www.geneticorigins.org

http://www.johnkyrk.com

http://www.pbs.org

http://highered.mcgraw-hill.com

http://www.northland.cc.mn.us

http://biomedicum.ut.ee

http://www.wiley.com

http://www.uic.edu/depts/accc/seminars/flashintro/virus.swf

http://bcs.whfreeman.com

http://www.physiol.net

http://www.johnkyrk.com

http://msjensen.cehd.umn.edu

http://icarus.med.utoronto.ca/neurons/index.swf

http://outreach.mcb.harvard.edu

http://www.psych.ualberta.ca/~ITL/ap/ap.swf

http://www.sinauer.com

http://www.alazhar.edu.ps

گروه دو: دبيرستان هاي رازي – بنت الهدي صدر

بر اساس پي گيري همكاران محترم بويژه سركار خانم بهزادي و جناب آقاي همتي نتيجه فعاليت اين كار گروه ارسال دو CD  آموزشي (انگشت نگاري DNA و نكاتي پيرامون ژنتيك دبيرستان ) و جزوه اي در ارتباط با مسايل ژنتيك مولكولي دبيرستان بود كه از همكاري ايشان و مديريت  محترم دبيرستان بنت الهدي صدر (سركار خانم فدوي ) نهايت تشكر را داريم.

گروه سوم : فراست – اديب فرزانه

بنا به صورتجلسه ارسالي در تاريخ 18/11/88 همكاران مدارس اديب فرزانه و مصباح ،سپهرمعرفت،هنرستان شهيد رحماني ،رسول اكرم (ص) و آيين روشن در دبيرستان فراست گرد هم آمده و نتيجه آنكه  يك CD از       فعاليت هاي آزمايشگاهي دانش آموزان دبيرستان اديب فرزانه و يك CD  از فعاليت هاي آزمايشگاهي دبيرستان فراست كه به صورت كارگاهي جهت دانش آموزان فعال برگزار گرديده بود و ارسال گرديد كه به اين وسيله از تلاش سركار خانم راجعيان و همكاري مستدام سركار خانم رضايي و مديريت محترم دبيرستان فراست  سپاسگزاري مي كنيم .

گروه چهارم : صابرين – صهباي صفا

با وجود پي گيري هاي سركار خانم موسوي دبير محترم دبيرستان صابرين در جلسه اين گروه همكاران دبيرستان فضيلت ،پروين اعتصامي ، رمضاني شاهد ،فدك شركت نمودند كه تا اين تاريخ از نتيجه فعاليت كار گروه بي اطلاع هستيم . البته دبيرستان صابرين نمايشگاهي از فعاليت هاي مدارس محله ي چهارم ترتيب داده بودند كه در آن جلسه  از دبيران و دانش آموزان فعال مدارس محله ي چهار قدرداني شد و در قسمت زيست شناسي به طور زنده تشريح جانوري براي بازديد كنندگان در غرفه يدبيرستان صابرين اجرا مي شد . با عرض خسته نباشي خدمت همكاران .

                                                                                                                با تشكر

در رابطه با بخش مقاله نويسي اسامي ذيل اعلام شد و از كليه عزيزان تشكر مي نماييم لازم به ذكر است بعضي از مقاله ها  بر روي وبلاگ زيست منطقه درج بوده و بعضي جهت ارسال به  دبيرخانه زيست شناسي كشوري به سازمان ارسال شده است .

اسامي دانش آموزان ارسال كننده مقاله

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان مقاله

نام دبيرستان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

گلنوش ديانت

نرگس نصير باغبان

فاطمه رد بين

دلارام احمدي

سميرا كشاني و پريا عرب خراساني

فاطمه احمد زاده

دل آفرين سلامت

آناهيتا رضايي

هستي پاشا زاده

مينا پريشاني

نيايش حميد خاني – مهسا نيكخواه

شادي زاهدي – آزاده معززي –نگين معظمي

نفيسه حميدين

كيميا بابايي ها – پريسا شريفي

عارفه شاه علي

دنيز غفاري – پانته آ  مير مجيدي

كيميا سادات بابايي ها

زيست شناسي كاربردي

ردي و داروين

نانو و نانوبيوتكنولوژي

نانوبيوتكنولوژي

نانوبيوتكنولوژي

آثار امواج الكترو مغناطيس بر سلول

علل پيدايش و به وجود آمدن حشرات 

تاثير امواج و نماز بر روي بدن انسان

نقش امواج الكترو مغناطيس بر ساختار درون سلولي

زيست شناسي كاربردي

 كيسه صفرا

صرع

زيست شناسي نوين

آلاينده هاي محيط زيست

زيست شناسي كاربردي (تغذيه )

بيوتكنولوژي

كاربرد ليزر

شهيد بهشتي

//

//

//

//

اديب فرزانه

//

//

//

//

//

//

ابوريحان

ابوريحان

//

//

//

 

 

اسامي همكاران ارسال كننده مقاله

 

سركار خانم بهناز سپهر بند

 

نقش IT در اجراي اهداف آموزشي

 

شهيد دكتر بهشتي

در رابطه با بند هفت :

جهت كليه عزيزاني كه طراح نمونه معرفي شدهاند تقدير نامه صادر شده است .

گزارش فعاليت هاي سه ماهه دوم

باسمه تعالی

اداره آموزش و پرورش منطقه یک

گزارش سه ماهه دوم گروه آموزشی زيست سال تحصیلی 89-88

ردیف

برنامه

ردیف

فعالیت

واحد

مقدار

زمان بندی

1

طراحي آموزشي

1

برگزاري مجمع دوم

جلسه

1

18/11/88

2

برگزاري كا ر گروه زيست شناسي (4)

جلسه

1

آخر آذر

3

برگزاري كار گروه زيست شناسي (3)

جلسه

1

14/11/88

4

برگزاري كارگاه آموزشي

كارگاه چهارم

1

18/11/88

5

//     //            //

كارگاه پنجم

1

20/11/88

6

برگزاري كارگاه آماده سازي برگزيدگان مرحله اول مسابقات آزمايشگاهي (دانش آموزي)

كارگاه 1 و 2

1

1/12/88

5/12/88

7

شركت در جلسات ستاد مسابقات آزمايشگاهي

جلسه

4

دي

8

برگزاري مسابقات آزمايشگاهي مرحله اول

 

مسابقات

1

دي

9

شركت در جلسه مديران جعت مسابقات آزمايشگاهي

 

جلسه

1

دي

2

خلاقیت و نوآوری

1

فعال سازي وبلاگ

پروژه

 

هر هفته يك مطلب

2

برگزاري مسابقات كارگاهي – آزمايشگاهي مرحله اول

مسايقه

1

10/11/88

3

برنامه ريزي  اجراي دوره هاي دانش افزايي براي دبيران غير انتفاعي

پروژه

1

4/12/88

3

 

نقد و بررسی کتب درسی

1

نقد و بررسي كتاب سال دوم در مجمع و ارائه دو بروشور در رابطه با ريشه و ...

كتاب و بروشور

2

18/11/88

2

 

 

 

 

4

سنجش و ارزشیابی

 

 

 

 

1

بازديد از مدارس لازم التوجه

بازديد

3

15/10/88

22/10/88

2

تهيه نرم افزار اطلاعات شغلي هنمكاران و تحليل وضعيت نيروي انساني شاغل

منطقه

1

آخر دي

3

تهيه بانك سوالات مفهومي پيش دانشگاهي

سوال

1

بهمن – اسفند

4

تقدير از طرا حان برتر سوالات خرداد88

تقدير نامه

به تعداد نفرات برتر

بهمن 88پ

5

تحليل نتايج مرحله اول مسابقات آزمايشگاهي

مسابقه

1

4/12/88

دومين نشست عمومي در تاريخ يكشنبه 18/11/88 مطابق دستور جلسه زير صورت گرفت .

در رابطه با كارگاههاي چهارم و پنجم

در روز يكشنبه 18 و سه شنبه 20 بهمن ماه با حضور  سركار خانم  معتمدي و كارشناسشان خانم حسن زاده تشريح مقايسه اي از جانوران زير به عمل آمد : صدف دو كنه اي ، خرچنگ دراز ، كرم خاكي ، قورباغه ، مار ، لاك پشت و همستر .

در اين جلسات ده دبير برگزيده گروه آموزشي دوره ي راهنمايي نيز علاوه بر دبيران دبيرستان ها حضور داشتند .

ر رابطه با مسابقات آزمايشگاهي

ارسال سوالات تستي و تشريحي در دو مرحله از استان و آزمون در منطقه برگزار در مرحله ي اول  از بين 61 برگزيده تهران 9 نفر از منطقه يك بودند . و چهار برگزيده از  دومين مرحله  در بين 20 پذيرفته شده دبيرستان ابوريحان براي مرحله ي نهايي استاني اعزام شدند . در مرحله ي نهايي دو نفر به اسامي پيمان نجات از منطقه ي 11 و بشري قاسمي از منطقه 4 به مرحله ي كشوري راه يافتند .

لينا فرودي – نيلوفر شباني ، آناهيتا شهامتي و درين سپارزاده . با آرزوي توفيق براي اين عزيزان .

متاسفانه بررسي فرمهاي تكميل شده توسط دانش آموزان در مرحله ي اول نشان داد كمترين توجه در فعاليت هاي كارگاهي – آزمايشگاهي بر اساس آمار زيست نسبت به درس زيست شناسي بود.

گزارش فعاليت سه ماهه سوم

1-  صدور بخشنامه معرفي سايت بانك هاي سوال پايه هاي مختلف

2-  صدور بخشنامه جهت اطلاع رساني از مسابقه علمي اينترنتي دبيران

3-  شركت در جلسه استان 31/1/89

4-  معرفي طراحان برتر سوالات دي ماه 88

5-  بخشنامه ارسال بسته آموزشي

6-  برگزاري مسابقه علمي اينترنتي در 15/2/88

7-  شركت در همايش دبيران منتخب همكار با گروه هاي آموزشي در فرهنگسراي ملل در 17/2/89  دبير محترم  معرفي شده ي گروه زيست سركار خانم اشرف السادات مير محمد صادقي بودند كه البته تمامي همكاران و دوستان گروه زيست شناسي هميشه نسبت به اعضاي گروه لطف دارند اما اين بار قرعه به نام ايشان افتاد . اميد است همه ي دوستان هميشه همراه ما باشند .

 

                                                                                                            با تشكر وآرزوي توفيق                                                                                                                       


مطالب مشابه :


در فيلم دكتر شريفي راست مي گويد يا نه؟

كمپوست و پرورش كرم خاكي در دكتر شريفي و شركت وارد سايت ميشي
سخنراني فرماندار ملارد و نامه آقاي سادين نماينده مالباختگان دكتر شريفي ورمي كمپوست

پرورش كرم خاكي آقاي سادين نماينده مالباختگان دكتر امير شريفي ورمي كمپوست سايه
عملكرد سال 89-88

و از همكاران بازنشسته ي سال قبل قدر داني به عمل آمد سپس آقاي دكتر شريفي . عارفه شاه كرم
برچسب :