آموزش رج به رج ژیله + عکس

29529894857345320937.jpg

من این ژیله را برای پسر 10 ساله ام بافتم شما می توانید تعداد دانه ها را بسته به شخص مورد نظر کم یا زیاد کنید

پشت کار

60 دانه سر می اندازیم و 5 سانت کشباف یک زیر یک رو می بافیم

طرح ژیله

رج اول بعد از کشباف: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 2: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 3: همه دانه ها از زیر بافته می شود.

رج 4: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 5: چهار دانه از زیر،* سه دانه از رو، سه دانه  از زیر* فاصله بین دو * را تا آخر رج می بافیم فقط توجه کنید که  بعد از سه دانه آخر طرح که از رو بافته می شود دو دانه از زیر ببافیم.

رج 6: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 7: سه دانه از زیر، ،* سه دانه از رو، سه دانه  از زیر* فاصله بین دو * را تا آخر رج می بافیم فقط توجه کنید که  بعد از سه دانه آخر طرح که از رو بافته می شود سه دانه از زیر ببافیم.

رج 8: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 9: دو دانه از زیر، ،* سه دانه از رو، سه دانه  از زیر* فاصله بین دو * را تا آخر رج می بافیم فقط توجه کنید که  بعد از سه دانه آخر طرح که از رو بافته می شود چهار دانه از زیر ببافیم.

رج 10: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 11: سه دانه از زیر، ،* سه دانه از رو، سه دانه  از زیر* فاصله بین دو * را تا آخر رج می بافیم فقط توجه کنید که  بعد از سه دانه آخر طرح که از رو بافته می شود سه دانه از زیر ببافیم.

رج 12: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 13: چهار دانه از زیر،* سه دانه از رو، سه دانه  از زیر* فاصله بین دو * را تا آخر رج می بافیم فقط توجه کنید که  بعد از سه دانه آخر طرح که از رو بافته می شود دو دانه از زیر ببافیم.

رج 14: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 15: همه دانه ها از زیر بافته می شود.

از رج 1 تا رج 15 را تکرار کنید به اندازه قد ژیله ای که می خواهید ببافید تا اندازه ای که می خواهید حلقه آستین بیاندازید. در نقطه شروع حلقه آستین از دو طرف کار 10 دانه باید به یکباره کور شود یعنی تعداد دانه هایی که روی میل دارید مجموعا 20 عدد از رج قبل کمتر می شود که 10 دانه از سمت راست کور شده و 10 دانه از سمت چپ

توجه کنید که بافت طرح باید ادامه پیدا کند و به اندازه ای که لازم است بافتتان را ادامه می دهید و در پایان کار را کور می کنید. پشت ژیله بافته شد.

96405720481151421573.jpg

روی کار

60 دانه سر می اندازیم و 5 سانت کشباف یک زیر یک رو می بافیم

رج اول بعد از کشباف: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 2: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 3: همه دانه ها از زیر بافته می شود.

رج 4: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 5: چهار دانه از زیر،* سه دانه از رو، سه دانه  از زیر* فاصله بین دو * را تا آخر رج می بافیم فقط توجه کنید که  بعد از سه دانه آخر طرح که از رو بافته می شود دو دانه از زیر ببافیم.

رج 6: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 7: سه دانه از زیر، ،* سه دانه از رو، سه دانه  از زیر* فاصله بین دو * را تا آخر رج می بافیم فقط توجه کنید که  بعد از سه دانه آخر طرح که از رو بافته می شود سه دانه از زیر ببافیم.

رج 8: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 9: دو دانه از زیر، ،* سه دانه از رو، سه دانه  از زیر* فاصله بین دو * را تا آخر رج می بافیم فقط توجه کنید که  بعد از سه دانه آخر طرح که از رو بافته می شود چهار دانه از زیر ببافیم.

رج 10: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 11: سه دانه از زیر، ،* سه دانه از رو، سه دانه  از زیر* فاصله بین دو * را تا آخر رج می بافیم فقط توجه کنید که  بعد از سه دانه آخر طرح که از رو بافته می شود سه دانه از زیر ببافیم.

رج 12: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 13: چهار دانه از زیر،* سه دانه از رو، سه دانه  از زیر* فاصله بین دو * را تا آخر رج می بافیم فقط توجه کنید که  بعد از سه دانه آخر طرح که از رو بافته می شود دو دانه از زیر ببافیم.

رج 14: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 15: همه دانه ها از زیر بافته می شود.

از رج 1 تا رج 15 را تکرار کنید به اندازه قد ژیله ای که می خواهید ببافید تا اندازه ای که می خواهید حلقه آستین بیاندازید. در این مرحله تعداد دانه های روی میل را می شماریم و به دو تقسیم می کنیم تکه سمت راست را روی میل گرفته به طریقه ای که گفته می شود به بافتن ادامه می دهیم و تکه سمت چپ را درون نخ کرده فعلا با آن کاری نداریم.

در ابتدای کار 10 دانه برای حلقه آستین کور می کنیم. بافت طرح را مانند قبل ادامه می دهیم تا به دانه انتهایی که در واقع وسط کار ما هست می رسیم. دو دانه آخر را کور می کنیم.

در رج برگشت طبق طرح همه دانه ها از رو بافته می شود.

دوباره در این رج هم دو دانه کنار که در واقع در وسط یقه ژیله ما قرار دارد با هم بافته می شود.

این کار را تا جایی ادامه می دهیم که دانه های باقیمانده به اندازه سرشانه شود. من خودم در این کار 15 دانه کور کردم. زمانی که دیگر احساس کردید کور کردن کافی است بافت را مانند قبل ادامه می دهید تا بلندی حلقه آستین به اندازه فرد مورد نظر شود.

قسمت چپ یقه

این قسمت هم مانند طرف راست یقه 10 دانه برای حلقه آستین به یکباره کور می کنیم. و در کناره یقه هر رج یک دانه را کور می کنیم. تا به تعداد سرشانه ای که می خواهیم برسیم. و مانند سمت راست بافت را ادامه می دهیم.

توجه داشته باشید که تعداد سرشانه در سمت چپ و راست باید یکسان باشد.

اتصال کار

قسمت پشت و جلو ژیله را به هم وصل می کنیم. برای حلقه آستین و یقه می توانیم از میل گرد استفاده کرده و بافت کشباف یک زیر یک رو به اندازه ای که می خواهیم می بافیم.

من خودم برای قسمت یقه از قلاب استفاده کردم و با پایه بلند به اندازه ای که می خواستم بافتم . استفاده از قلاب بافی این مزیت را دارد که سنگینی بافتنی شما را اذیت نمی کند.

امیدوارم که از این آموزش استفاده کامل را برده باشید.

69741155288143785337.jpg

 


مطالب مشابه :


آموزش رج به رج ژیله + عکس

بافت ژیله پسرانه. من این ژیله را برای پسر 10 ساله ام بافتم شما می توانید تعداد دانه ها را بسته
جلیقه

آموزش بافتنی - جلیقه - آموزش انواع بافتنی نمونه بافت جلیقه : 15 دانه را 24 رج ببافید در انتها
آموزش بافت پلیور مردانه با یقه هفت

صندوق خاطرات - آموزش بافت پلیور مردانه با یقه هفت ژاکت یقه آرشال مردانه و پسرانه.
کت . کاپشن . بافت . ژاکت . جلیقه پسرانه

بافت . ژاکت . جلیقه پسرانه - فروش پوشاک مارک از کشور کانادا سایز 0 تا 3 ماه - قیمت ژیله 40000 ت .
یقه گرد

کاموا بافی - یقه گرد - سفید برفی قاعده کلی برای بافت یقه گرد معمولی : برای باقت و شکل دادن
برچسب :