گرامر pre1

Modal auxiliary verbs(افعال کمکی وجهی)   unit 1  

افعال کمکی(auxiliary vebs) برای همراهی فعل اصلی و تشکیل گروه فعلی استفاده می شوند. کاربرد افعال کمکی با یک دیگر متفاوت است که در این درس کاربرد فعل کمکی can(توانستن)را توضیح میدهیم.

-برخی از افعال کمکی عبارت اند از:can /توانستن ، could/ گذشته ی توانستن(می توانست) ، may/امکان داشتن ،might/ امکان داشتن ، ممکن بودن ، will/ خواست(آینده) ،would /تمایل داشتن ، shall / باید ، should /باید ، بهتر است و غیره ...

نکته *:ترجه ی افعال کار اشتباهی است زیرا ممکن است که معنی آن به طور کامل بیان نشود.برای درک بهتر معنی افعال به توضیحات انگلیسی مراجعه کنید. و باید کاربرد آنها را بررسی کرده و بعد آن را معنی نمود.

مثال برای افعال کمکی :I would like drink a cup of coffee  / من تمایل دارم  (دوست دارم)  یک فنجان قهوه بخورم.

نکته 2:برای منفی کردن این افعال به آخر آنها not اضافه می کنیم.

مثال:I would not like drink coffee  / من دوست ندارم قهوه بخورم.

نکته 3: برای سوالی کردن جملاتی که با افعال کمکی آمده اند کافی است که افعال را قبل از فاعل جمله قرار دهیم.

مثال:    ?Would you drink a cup of coffee / آیا قهوه میخوری؟(تو ، شما)

نکته4:از این افعال برای پاسخ های کوتاه نیز استفاده می شود.

 فعل کمکی can

فعل کمکی can به معنای توانستنبرای توضیح این مسائل استفاده می شود.(کاربرد)

1-توانایی (ability)   مثال: .I can pass exam

2-اجاره گرفتن(asking permission)   مثال:.Can I read this book

3-اجازه دادن(givin permission)     مثال:  You can come in class

4-ممکن بودن(possibility)     مثال:  .It can  be cold

5-درخواست(request)      مثال:  ?Can I have some more tea

6-پیشنهاد(offer)     مثال:    ?can I help you

نکته ی 5:تکیه (stress) در صورت مثبت بودن جمله روی فعل اصلی است اما اگر جمله منفی بود (جمله ی خبری) stress بر روی فعل modal  است.

 پایان unit 1 .


(May  (unit2

 

 


مطالب مشابه :


اطلاعيه جذب وتربيت مدرس کانون زبان ايران پاییز 1388

کانون زبان ایران _ شعبه زنجان - اطلاعيه جذب وتربيت مدرس کانون زبان ايران پاییز 1388 - اطلاع رسانی
آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران در دوره زمستان 1389

کانون زبان ایران _ شعبه زنجان - آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران در دوره زمستان 1389 - اطلاع رسانی
شما در چه بخش زبان مشکل دارید؟

آموزش-کانون زبان - شما در چه بخش زبان مشکل دارید؟ • اطلاعات شعب کانون زبان
شرايط داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس زبان انگليسي

کانون زبان ایران _ شعبه زنجان - شرايط داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس زبان انگليسي - اطلاع
گرامر pre1

آموزش-کانون زبان - گرامر pre1 - همه ی مطالب مربوط به کانون در یک وبلاگ - آموزش-کانون زبان
گذری بر کانون زبان ایران

از دیده تا ایده - گذری بر کانون زبان ایران - I'm surrounded by a sea of people pretending to be the one's they are NOT
موسسات آموزش زبان آلمانی در ایران

کانون زبان هر یک از شعب کانون در شهرهای نام‌برده مجهز به بخش آلمانی است و در آن‌ها
چند کتاب براي تقويت مکالمه عربي

همراه با نوار ارائه شده و سطوح مختلف آن هم اکنون در شعب مختلف کانون زبان کانون زبان
برچسب :