آشنایی با دوره های آزمون سراسری و شرایط پذیرش دانشجو در آنها-از طرف مدیر وبلاگ( میثم شهراشوب )


1- دوره روزانه

تحصیل در این دوره رایگان بوده و امکانات رفاهی و تسهیلات آموزشی برای اکثر دانشجویان مهیا می باشد.

2- دانشگاه پیام نور

به منظور فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل برای داوطلبان شاغل یا خانه دار، با استقرار دانشجو در محل کار و سکونت خود، امکان تحصیل و فراگیری علوم برای دانشجویان فراهم می شود. متن درسی خودآموز و راهنماهای آموزشی مهمترین عنصر تدریس را در نظام آموزشی، این دانشگاه تشکیل می دهد. مضافاً در حد توان از نوارها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی و بسته های نرم افزاری در انتقال مفاهیم دروس به دانشجویان استفاده خواهد شد. امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه، غذاخوری، وسیله ایاب و ذهاب و نظایر آنها به دانشجویان ارایه نمی شود.

شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور)

گسترش آموزش در کشور یکی از ارکان توسعه علمی، رشد اجتماعی، شکوفایی استعدادها و زمینه ساز خلاقیت های انسانی است که آموزش های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست و توجه به روش های جدید آموزشی و اجرای برنامه هایی از قبیل آموزش باز و از راه دور برای دستیابی به هدف های توسعه، لازم و ضروری است. نزدیکترین مفهوم آموزش باز کاهش موانع زمانی و مکانی و محدودیت های مربوط به برخی از مقررات نظام آموزشی متعارف به منظور ایجاد زمینه های ارائه آموزش عالی به افرادی است که به دلیل عدم دسترسی به مراکز آموزشی، نداشتن فرصت کافی و محدودیت های شغلی و اقلیمی، از امکان کمتری برای بهره مندی از آموزش متعارف برخوردارند. آموزش از راه دور، نظام آموزشی نوینی برای سازمان دادن به فرایند یادگیری- یاددهی است که یک مرکز آموزشی را، به منظور انتخاب و کاربرد راهکارهایی برای استفاده از یک یا چند نوع مواد آموزشی، رسانه ها و سایر وسایل ارتباط جمعی یاری می دهد همچنین با بکارگیری این نوع اموزش و یا بهره مندی از فرابری های جدید در ارائه خدمات آموزشی از راه دور، فرایند یادگیری با مشارکت خود یادگیرندگان سهل تر می شود.

از این رو به منظور توسعه برنامه های آموزشی در قالب نظام های آموزش باز از راه دور و تحقق آموزش برای همه، در همه جا و در همه وقت، دانشگاه پیام نور طبق اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده است. برنامه های این دانشگاه برای ایجاد هماهنگی میان آموزش و تحولات سریع اجتماعی شکل گرفته است. این دانشگاه امیدوار است بتواند فرصت های مناسب تحصیلی را به علاقه مندان تحصیلات عالی ارائه نماید و تا حدودی پاسخگوی تقاضای فزاینده منبعث از آهنگ رشد جمعیت باشد و ضمن جلوگیری از هدر رفتن وقت، نیرو و توان بالقوه افراد علاقه مند به آموزش عالی بتوانند این نیروها و استعدادها را در مسیری سازنده و مطلوب هدایت نماید.

تذکر 1- 
کلیه پذیرفته شدگان مشمول می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. تحصیل همزمان با انجام وظیفه عمومی در این دانشگاه بلامانع است. در این صورت هماهنگی با محل خدمت به عهده داوطلب می
باشد. 

تذکر 2- 
پذیرفته شدگان لازم است به هنگام قبولی در مرکز محل تحصیل، مدارک لازم در خصوص محل اقامت و یا اشتغال در یکی از شهرستان‌های تحت پوشش مرکز محل قبولی ارائه نمایند، در غیر این صورت قبولی آنان « کان لم یکن» تلقی خواهد شد.

تذکر 3- 
برای پذیرش دانشجو در این دانشگاه شرط سنی وجود ندارد و در کلیه رشته های تحصیلی خواهران و برادران می توانند متقاضی شوند.

تذکر 4- 
داوطلبان باید از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته انتخابی خود برخوردار باشند. شایان ذکر است مسوولیت عدم توانایی برای ادامه تحصیل براساس نظام آموزشی دانشگاه در خصوص داوطلبان دارای معلولیت جسمی به عهده شخص داوطلب خواهد بود.

تذکر 5-
انتقال و تغییر رشته به دوره های روزانه سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی ممنوع می باشد.

تذکر 6- 
پذیرفته شدن در این دانشگاه به عنوان محدودیت پذیرش یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری محسوب نمی شود.

تذکر 7-
دانشجویان دانشگاه پیام نور که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند، می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری سال 1388 ثبت نام و شرکت نمایند. بدیهی است در صورت موفقیت و قبل از ثبت نام در رشته قبولی جدی لازم است از رشته قبولی خود انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط را به موسسه آموزش عالی ذیربط ارائه نمایند. لازم به توضیح است که این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

تبصره- دانشجویانی مه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند لازم است پس از انصراف قطعی از تحصیل خود را به بخش های وظیفه عمومی معرفی و به خدمت اعزام شوند. بدیهی است این دسته از داوطلبان پس از اتمام دوران خدمت وظیفه عمومی حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری را خواهند داشت.

تذکر 8-
هر داوطلب می تواند بدون توجه به نوع دیپلم قدیم و یا مدرک پیش دانشگاهی و تنها براساس میزان علاقه مندی خود به رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور منحصراً یکی از گروههای آزمایشی 1 یا 2 یا 3 یا 4 و یا 5 را انتخاب کند.

تذکر 9-
حداکثر طول مدت تحصیل برای دریافت مدرک کارشناسی برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند 6 سال و برای سایرین 10 سال خواهد بود.

تذکر 10-
با توجه به شیوه خاص آموزشی این دانشگاه، نسازی به ماموریت تحصیلی یا مرخصی برای شاغلین در خلال تحصیل نخواهد بود. اما شرکت در کلاسهای عملی مشتمل بر جلسه های آزمایشگاهها، کارگاهها، عملیات صحرایی و نظایر آنها و جلسه های آزمونهای پایان ترم برای شاغلین همانند سایر انشجویان، الزامی است.

تذکر 11-
با توجه به اینکه هزینه های این دانشگاه علاوه بر کمکهای دولت از طریق کمکهای مردم فرهنگ دوست و شهریه دانشجویان تأمین می شود، لذا هر یک از پذیرفته شدگان در آغاز هر نیمسال مبلغی به عنوان شهریه ثابت و به ازای هر واحد درسی، مبلغی نیز به عنوان شهریه متغیر به حساب دانشگاه واریز خواهند نمود که شهریه ثابت و متغیر بعد از ثبت نام غیرقابل برگشت است. مبالغ شهریه ثابت و متغیر به ازای هر واحد درسی قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی اعلام خواهد شد.

تذکر 12-
زبان خارجی در این دانشگاه منحصراً زبان انگلیسی خواهد بود.

تذکر 13-
با توجه به نظام خاص آموزشی دانشگاه پیام نور در فضای آموزشی و کلاسهای درس این دانشگاه متفاوت از سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشد و امکانات رفاهی از قیبل خوابگاه، غذاخوری، وسیله ایاب و ذهاب و نظایر آنها به دانشجویان ارائه نمی شود.

3- دوره شبانه

در این دوره به هیچ وجه، تأمین مسکن، خوابگاه و وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان تعلق نمی گیرد. مقررات آموزشی همانند دوره روزانه است. مگر در مواردی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره شبانه مستثنی شده باشد. انتقال دانشجویان به دوره های روزانه ممنوع می باشد. مدرک تحصیلی دانشجویان شبانه، براساس مقررات با ذکر کلمه «شبانه» اعطا می شود. تعیین سقف واحدهای درسی برای هر نیمسال تحصیلی با توجه به سایر ضوابط و مقررات در اختیار شورای آموزشی موسسه آموزش  عالی ذیربط خواهد بود. ساعات تشکیل کلاس های دوره شبانه برای رشته های گروه آموزشی پزشکی و سایر گروههای آموزشی از ساعت 5/3 بعدازظهر به بعد خواهد بود.


ضوابط تحصیل در دوره شبانه

الف- دانشجویان دوره شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، در صورت تمایل می توانند با سپردن تعهد محضری به منظور تعیین بازپرداخت بدهی، از تسهیلات رفاهی استفاده نمایند.

ب- دانشجویان دوره شبانه تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود، مگر در مواردی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره شبانه مستثنی شده است.

ج- انتقال دانشجویان دوره های شبانه به دوره های روزانه ممنوع می باشد.

د- مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان دوره شبانه، براساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون ذکر کلمه « شبانه» اعطا می شود.

ه- برنامه های آموزشی دوره شبانه عیناً همان برنامه های آموزشی دوره های روزانه است.

و- پذیرفته شدن در دوره های شبانه به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری محسوب نمی شود.

ز- دانشجویان دوره شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند، می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری 1388 ثبت نام و شرکت نمایند. بدیهی است این دسته از داوطلبان در صورت موفقیت و قبل از ثبت نام در رشته قبولی جدید لازم است از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط را به موسسه ذیربط ارائه نمایند. لازم به توضیح است که این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی خود را ندارند.

تبصره: دانشجویان دوره شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، به منظور ثبت نام و شرکت مجدد در آزمون سراسری لازم است پس از انصراف قطعی از تحصیل خود را به بخش های وظیفه عمومی مرفی و به خدمت اعزام شوند. بدیهی است این دسته از داوطلبان پس از اتمام دوران خدمت نظام وظیفه حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری را خواهند داشت.

ح- ساعات تشکیل کلاسهای دوره شبانه برای دانشجویان رشته های تحصیلی گروه آموزش پزشکی و سایر گروههای آموزشی از ساعت 5/3 بعدازظهر خواهد بود.

ط- تعیین سقف واحدهای درسی برای هر نیمسال با توجه سایر و مقررات در اختیار شورای آموزشی موسسه آموزش عالی ذیربط خواهد بود.

4- مراکز تربیت معلم

دوره تحصیل در مرازک تربیت معلم دو سال می باشد و به فارغ التحصیلان طبق ضوابط مربوط، مدرک فوق دیپلم تخصصی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش اعطا می شود که پس از استخدام رسمی باید حداقل به مدت 5 سال در محلی که وزارت آموزش و پرورش برابر مقررات مربوط تعیین خواهدکرد خدمت نماید. طبق مقررات پذیرفته شدگان مراکز تربیت معلم از امتیازات زیر بهره مند می شوند:

1) استخدام در وزارت آموزش و پرورش به صورت آزمایشی در زمان تحصیل.
2) استخدام قطعی در وزارت آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل در قالب ردیف استخدامی تخصصی.
3) احتساب طول مدت تحصیل در مراکز تربیت معلم (2 سال) جزو سوابق خدماتی.
4) معافیت برادران از انجام خدمت نظام وظیفه در زمان صلح با رعایت ماده 7 قانون وظیفه عمومی مصوب مورخ 29/7/63 مجلس محترم شورای اسلامی.
5) استفاده از امکانات رفاهی شبانه روزی و دریافت حقوق و مزایای ماهیانه به مبلغ 464100 ریال. بدیهی است هزینه های شبانه روزی از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.
6) استفاده دانشجویان و افراد تحت تکفل آنان از مزایای بیمه درمانی و سایر بیمه های مربوط همانند کارمندان رسمی.
7) امکان ادامه تحصیل برای فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم پس از استخدام رسمی قطع در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش با استفاده از تسهیلات ویژه برای مأمورین به تحصیل وجود دارد.ضوابط پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش (امتیازات و اطلاعات کلی)

الف- دوره تحصیل در مراکز تربیت معلم دو سال می باشد و به فارغ التحصیلان مدرک کاردانی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در رشته مربوط اعطاء می شود. که پس از استخدام رسمی باید حداقل به مدت 5 سال در محلی که وزارت آموزش و پرورش برابر مقررات مربوط تعیین خواهد کرد، خدمت نمایند. ضمناً به استناد مصوبه جلسه 386 مورخ 19/10/78 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم ( که برابر برنامه های آموزشی مصوب شورای مذکور موفق به اخذ مدرک کاردانی شده اند) می توانند در آزمون ورودی دوره های تحصیلی بالاتر، در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شرکت نمایند.

ب- پذیرش واحدهای گذرانده شده ( اعم از عمومی، تربیتی اصلی- تخصصی) فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با رعایت مفاد آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی مشابه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی انجام می شود.

ج- با عنایت به قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مجلس محترم شورای اسلامی، پذیرفته
شدگان مراکز تربیت معلم از امتیازات زیر بهره مند خواهند شد:

1) استخدام در وزارت آموزش و پرورش به صورت آزمایشی در زمان تحصیل
2) استخدام قطعی در وزارت آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل در قالب ردیف استخدامی تخصیصی
3) احتساب طول مدت تحصیل در مراکز تربیت معلم (دو سال) جزو سوابق خدمتی آنان
4) معافیت برادران از انجام خدمت وظیفه در زمان صلح با رعایت ماده 7 قانون وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مجلس محترم شورای اسلامی.
5) استفاده از امکانات رفاهی شبانه روزی و دریافت حقوق و مزایای ماهیانه به مبلغ 464100 ریال. بدیهی است هزینه های شبانه روزی از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.
6) استفاده دانشجویان و افراد تحت تکفل آنان از مزایای بیمه درمانی و سایر بیمه های مربوط همانند کارمندان رسمی.

د- فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم می توانند پس از استخدام رسمی قطعی در وزارت آموزش و پرورش، طبق ضوابط مربوط برای ادامه تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در آزمون دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرکت کرده و در صورت موفقیت با استفاده از تسهیلاتی که برای مامورین به تحصیل فراهم شده است به ادامه تحصیل بپردازند.

رشته های تحصیلی مراکز تربیت معلم به تفکیک گروه های آزمایشی آزمون سراسری :

کد گروه نام گروه آزمایشی رشته
های تحصیلی
1 علوم ریاضی آموزش ریاضی، اموزش حرف و فن، تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 علوم تجربی آموزش علوم تجربی، آموزش حرفه و فن، تربیت بدنی و علوم ورزشی، کودکان استثنایی، عقب مانده ذهنی، کودکان استثتایی ناشنوا و نیمه شنوا، کودکان استثنایی نابینا و نیمه نابینا و آموزش و پرورش ابتدایی
3 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی، امور تربیتی، آموزش دینی و عربی، آموزش مطالعات اجتماعی، آموزش و پرورش ابتدایی، تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 هنر آموزش هنرهای تجسمی
5 زبانهای خارجی آموزش زبان انگلیسی

 

امتحانات و نحوه گزینش

الف- ضرایب هر یک از مواد امتحانی رشته های تحصیلی گروههای آزمایشی مختلف مراکز تربیت معلم در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ( دفترچه شماره 2) درج خواهد شد.

ب- گزینش دانشجو در مراکز تربیت معلم علاوه بر کسب امتیازات علمی بالاتر در آزمون و مصاحبه تخصصی براساس احراز صلاحیتهای عمومی و نتیجه مصاحبه داوطلبان صورت می گیرد. لذا بدین منظور از داوطلبان واجد شرایط علمی، بررسیهای لازم با توجه به ضوابط مربوط صورت می پذیرد تا در گزینش نهایی شایسته ترین افراد پذیرفته شوند.

انتخاب رشته و سهمیه پذیرش

الف- داوطلبانی که به هنگام ثبت نام در آزمون سراسری و تکمیل فرم ثبت نام اولیه علاقه مندی خود را به شرکت در گزینش مراکز تربیت معلم اعلام نموده اند. براساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج می گردد، می توانند رشته های تحصیلی مورد علاقه خود را از گروه آزمایشی ذیربط علاوه بر رشته های تحصیلی آزمون سراسری گروه مذکور، انتخاب نمایند.

ب- به منظور رفع نیاز مناطق آموزشی استانها، داوطلبان بومی هر استان، براساس استان بومی خود برای دیپلمه های نظام قدیم آموزش متوسطه با توجه به سه سال آخر محل اخذ مدرک تحصیلی و برای فارغ التحصیلان و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه با توجه به محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی و مدرک تحصیلی دو سال آخر دوره دبیرستان و یا هنرستان و یا براساس محل تولد تعیین می شود، پذیرفته می شوند که توضیحات بیشتر مربوط به استان بومی و نحوه انتخاب سهمیه های خدمتی هر استان در دفترچه راهنمای انتخاب رشته مراکز تربیت معلم خواهد آمد.

تذکرات مهم

الف- شرکت مجدد دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز تربیت معلم به منظور تغییر رشته و یا سهمیه خدمتی در گزینش مراکز تربیت معلم یا آزمون دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تنها پس از انصراف قطعی و تسویه حساب حداکثر تا تاریخ 7/10/1387 امکانپذیر می باشد، در غیر این صورت حقی بر ایشان متصور نیست. ضمناً در مورد برادران مطابق ضوابط نظام وظیفه عمل خواهد شد.
ب- در صورت یکه طلاب علوم دینی با در نظر گرفتن کلیه ضوابط و مقررات مربوط در آزمون سراسری شرکت و در یکی از رشتههای مراکز تربیت معلمپذیرفته شوند، ثبت نام آنان مشروط به این است که منحصراً در مراکز تربیت معلم به تحصیل بپردازند.

ج- تحصیل در مراکز تربیت معلم همزمان با تحصیل در دانشگاهها  و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و همچنین موسسات آموزش عال غیرانتفاعی و غیردولتی مقدور نمی باشد. بدیهی است دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از موسسات آموزش عالی، که داوطلب تحصیل در مراکز تربیت معلم می باشند باید مقررات انصراف را رعایت نمایند.

د- نظر به اینکه پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم در سهمیه های ثبت نامی مختلف همانند سهمیه های مصوب برای دوره های روزانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی صورت می پذیرد و برای آزادگان، فرزندان عزیز شاهد، مفقودین و رزمندگان عزیز امتیازات و سهمیه هایی در مراکز تربیت معلم در نظر گرفته شده، بدین جهت مقتضی است داوطلبان واجد شرایط در تنظیم و ارائه مدارک لازم دقت کافی به عمل آورند تا حقی از آنان تضییع نگردد.

موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی

در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی نظام درسی، نظام واحدی و براساس نظام آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود و به فارغ التحصیلان مدرک مربوط، برابر ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء خواهد شد. از پذیرفته شدگان شهریه اخذ خواهد شد و این مؤسسات هیچ گونه تعهدی در قبال تهیه و تأمین مسکن، خوابگاه و غذای دانشجویان ندارند. پذیرفته شدگان از وام تحصیلی و معافیت تحصیلی برخوردار شده و داوطلبانی که هم اکنون مشغول خدمت می باشند در صورت پذیرفته شدن و نداشتن غیبت قبل از اعزام به خدمت، ترخیص خواهند شد.دانشجویان این مؤسسات که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری ثبت نام و شرکت نمایند که در صورت قبولی به هنگام ثبت نام باید انصراف قطعی خود را به محل قبولی جدید ارایه نمایند.

ضوابط پذیرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی

شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی براساس شرایط و ضوابط ذیل برای مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی از بین داوطلبان گروه های آزمایشی 1، 2، 3، 4 و 5 از طریق آزمون سراسری 1387 دانشجو پذیرفته می شود.
بدیهی است کسانی می توانند براساس ضوابط کد رشته یا کدرشته های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی را انتخاب نماید که به هنگام ثبت نام در آزمون سراسری و تکمیل فرم ثبت نام اولیه، علاقمندی خود را نسبت به انتخاب رشته های تحصیلی مؤسسات مربوط مشخص نموده باشند.

ضوابط تحصیل در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی

الف- نظام درسی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی نظام واحدی و براساس نظام آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود و به فارغ التحصیلان مدرک مربوط برابر ضوابط وزارت علوم اعطائ خواهد شد.

ب- برای دانشجویان مرد که از نظر خدمت وظیفه عمومی منع قانونی نداشته باشند، معافیت تحصیلی صادر خواهد شد و داوطلبانی که هم اکنون مشغول خدمت میباشند در صورت پذیرفته شدن و نداشتن غیبت قبل از اعزام به خدمت، ترخیص خواهند شد.

ج- مؤسسات اموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هیچگونه تعهدی در قبال تهیه و تأمین مسکن، خوابگاه و غذای دانشجویان ندارند.

د- دانشجویان میتوانند از وام تحصیلی مطابق با آئین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در صورت تخصیص بودجه از طرف سازمان مدیریت و برنامه
ریزی، استفاده نمایند.

ه- دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی تابع مقررات آموزشی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی می باشند، مگر در مواردی که در آیین نامه طرح ایجاد مؤسسات ذیربط مستثنی شده است.

و- برنامه های آموزشی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی عیناً همان برنامه های آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد.

ز- از کلیه پذیرفتهشدگان شهریه اخذ خواهد شد. میزان شهریه ثابت و متغیر در هر سال براساس تعرفه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می گردد.

ح- پذیرفته شدن در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری محسوب نمی
شود.

ضوابط گزینش و انتخاب رشته
الف- داوطلبانی که به هنگام ثبت نام اولیه در آزمون سراسری و تکمیل فرم ثبت نام اولیه، علاقمندی خود را به شرکت در گزینش رشتههای تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی اعلام نموده اند، براساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1387 ( دفترچه شماره 2) درج می گردد، می توانند رشته یا رشته های تحصیلی مورد علاقه خود را از گروه آزمایشی ذیربط علاوه بر رشته های تحصیلی دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش از گروه آزمایشی مربوط انتخاب نمایند.

ب- داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی 4،3،2،1 و 5 لازم است برای انتخاب رشته های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی در آزمون عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی ذیربط شرکت نمایند.

ج- رشته های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی به تفکیک هر یک از گروه های آزمایشی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه راهنمای شماره 2) درج و به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.


مطالب مشابه :


امکانات رفاهی ! دانشجویان ارشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

امکانات رفاهی ! وزارت بهداشت سایت دانشگاه علوم پزشکی
امکانات رفاهی

امکانات رفاهی * وزارت بهداشت درمان * دانشگاه علوم پزشكي
مزایا و معایب دانشگاه فرهنگیان

استفاده از امکانات رفاهی و 3- قوانین وزارت علوم در آن اجرا نمیشه مثل امکانات
افزایش سطح تسهیلات و امکانات رفاهی برای دانشجویان پیام نور

دانشگاه با ریاست سازمان امور دانشجویان و معاونت دانشجویی وزارت علوم امکانات رفاهی
بیانیه هفت تشکل دانشجویی

برنامه های وزارت علوم و مطابقت آنها با خوابگاه ها و امکانات رفاهی دانشگاه¬ها
وظایف ستاد رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

وظایف ستاد رفاهی دانشگاه علوم استفاده از امکانات زائر سرا در هر وزارت علوم
دختران دانشجو؛ آواره در خیابان‌ها

های کشور شاهد افزایش امکانات رفاهی و به ویژه وزارت علوم تلاش می‌کنند تا از
چند توصیه برای قبولی درآزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 1393

از نظر بودجه و اداری زیر نظر وزارت علوم است اما فقط دانشکده علوم امکانات رفاهی و
دانشجویان ورودی مهر 90 آموزشکده کشاورزی کرج

مهندسی آب دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید *امکانات رفاهی.
امضاي تفاهم نامه بودجه رفاهي دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 88

امضاي تفاهم نامه بودجه رفاهي دانشگاه علوم کمیته رفاهی شورای وزارت علوم
برچسب :