خانم دکتر شادی سرهرودی

شادی سرهرودی

 

نام: شادی
نام خانوادگي :  سرهرودی
پست الکترونيک :

  115.gif97.gif114.gif97.gif104.gif114.gif111.gif111.gif100.gif105.gif64.gif105.gif114.gif97.gif110.gif116.gif111.gif120.gif46.gif111.gif114.gif103.gif

تلفن/فاکس : 00989123095228
نشاني : دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده پزشکی
گرايش تخصصي: فارماکواپیدمیولوژی- نوروفارماکولوژی، فارماکولوژی غدد درون ریز
زمينه هاي تحقيقاتي: فارماکواپیدمیولوژی: آنتی بیوتیکها، دیابت، طب سنتی نوروفارماکولوژی:اضطراب، حافظه فارماکولوژی غدد درون ریز: دیابت
شرح حال(CV):
بسمه تعالی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: دکتر شادی سرهرودی
محل تولد: تهران1355-
سال تولد: 1355
پست الکترونیک:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

URL :
http://my.indexcopernicus.com/sarahroodi
http://www.researchgate.net/profile/Shadi_Sarahroodi
http://irantox.org/db/e_dirctory.ASP?id=304
http://edu.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=108&siteid=110&pageid=4462

H idex: 2
سوابق تحصیلی:
الف- تحصیلات
• دیپلم علوم تجربی- تهران- دبیرستان غیر انتفاعی ابوریحان-1373
• دکتری داروسازی- تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-1379- 1373
• PhD فارماکولوژی- اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 1387-1381

ب- پایان نامه ها
• دکتری داروسازی : بررسی اثر ضد دیابتی عصاره آبی تیغه میانی گردو در موش صحرائی نر(1379،داروسازی)
- اساتید راهنما: دکتر حمید رضا راسخ، مهندس محمد کمالی نژاد(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
• PhD : تداخل گیرنده های کانابینوئیدی آمیگدال مرکزی با اثرات ضد اضطرابی ناشی از مورفین در موش صحرائی(PhD)
-اساتید راهنما: دکتر اردشیر ارضی، دکتر محمد رضا زرین دست( دانشگاه علوم پزشکی تهران)

افتخارات وجوایز
1. پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی قم1389
2. برنده جایزه سیزدهمین دوره کتاب سال دانشجویی 1385
3. دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 1385
4. دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 1384
5. داور منتخب وزارتخانه در هفتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1385
6. استاد نمونه دانشکده تربیت دبیر دکتر شریعتی 1385
7. استاد نمونه دانشکده تربیت دبیر دکتر شریعتی 1379

عضویت ها
1. هیات ممیزه دانشگاه جامع علمی و کاربردی
2. بنیاد ملی نخبگان
3. کانون مخترعین ایران (هیات علمی)
4. انجمن بین المللی علوم رفتاری و اعصاب(IBNS)
5. انجمن بین المللی پژوهشگران مغز و اعصاب (IBRO)
6. انجمن سم شناسی ایران
7. انجمن ویروس شناسی ایران
8. انجمن میکروب شناسی ایران
9. نظام پزشکی جمهوری اسلامی
10. کمیته علمی تخصصی خدمات آموزشی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی – کاربردی
11. انجمن داروسازان ایران
12. کمیته تخصصی بهداشت آموزشهای علمی- کاربردیکتابها
الف-تالیف
1. طب سنتی
تهران- انتشارات حیان-1385

ب- ترجمه
1. فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ویراست دهم
تهران- انتشارات حیان-1389

2. فرهنگ بالینی اطلاعات داروئی
تهران- انتشارات حیان- 1387

3. فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ویراست نهم
تهران- انتشارات حیان-1385

4. فارماکولوژی مصور لیپینکات
تهران- انتشارات تیمورزاده- 1383

5. مجموعه پرسشهای تفکیکی دوره 13 علوم پایه داروسازی
تهران- انتشارات تیمورزاده- 1379

6. بهداشت مادر و کودک
قم—انتشارات قیام – 1378

7. مجموعه پرسشهای تفکیکی دوره12 علوم پایه داروسازی
تهران- انتشارات تیمورزاده- 1378

8. مجموعه پرسشهای تفکیکی دوره 11 علوم پایه داروسازی
تهران- انتشارات تیمورزاده- 1378

9. مجموعه پرسشهای تفکیکی10 دوره امتحان علوم پایه داروسازی
(شیمی آلی- ایمنی شناسی- زبان)
تهران- انتشارات تیمورزاده- 1378

10. مجموعه پرسشهای تفکیکی10 دوره امتحان علوم پایه داروسازی
(شیمی تجزیه- فیزیولوژی- انگل شناسی- فیزیک پایه)
تهران- انتشارات تیمورزاده- 1375

11. مجموعه پرسشهای تفکیکی 10 دوره امتحان علوم پایه داروسازی
(شیمی عمومی- میکروب شناسی- بیوشیمی)
تهران- انتشارات تیمورزاده- 1375

ج- ویراستاری
1. فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2004
تهران- انتشارات حیان-1385

د- زیر چاپ
1. فارماکولوژی مصور لیپینکات 2009
تهران- انتشارات تیمورزاده

مقالات (Full text)
الف- انگلیسی
1. Glucose lowering effect of the septum of Juglans Regia L. in male rats. Pharmacognosy magazine. Issue 15- Proposed Release Date- 15th July, 2008.


2. Cannabinoid CB1 receptors of the rat central amygdala mediate anxiety-like behaviour:interaction with the opioid system. Bihavioral pharmacology, 2008 (19), 716–723.
3. HIV/AIDS Knowledge and attitudes of Southern Iranian Electron. Pysicician 2009, 1:17-23.

4. Self Medication with Antibiotics, Is it a problem among Iranian college Students in Tehran?. Journal of Biological Sciences, 9 (8):829-832, 2009
5. Antibiotic self-medication among southern Iranian university students, International Journal of Pharmacology, 1(6):48-52, 2010
6. Biological evaluation of protein quality of two homemade cereal/legume mixtures and a commercial weaning food. Electron. Physician 2010, 2: 85-94.
7. Effect of Diltiazem on retention and retrieval of memory in young and aged mice. Pakistan Journal of Biological sciences.(accepted)
8. Assessment of the relationship vitamin D with serum antioxidant vitamins E and A and their deficiencies in Iranian pregnant women. Saudi Medical Journal (accepted)

ب- فارسی

1. اثر ضد دیابتی عصاره تیغه میانی گردو و دیابت شیرین در طب سنتی ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم- شماره 3-1388- صص 23-19.
2. مکانیسم اثر داروهاي کانابينوئيدي بر اضطراب و تداخل آن با سيستم اپيوئيدي. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم- شماره 4-1387- صص24-15.
3. اثر سيليمارين بر فيبروز ريوي ناشي از بلئومايسين در موش. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم- شماره 2-1388- صص19-13
4. درمان اعتیاد به سیگار و مضرات ناشی از آن از طریق مهار آنزیم CYP2A6
ماهنامه دارویی رازی- شماره 4- اردیبهشت 1383- پی درپی 172- صفحات34-29
5. چاقي و داروهاي كاهنده وزن. ماهنامه دارویی رازی- 1384-پی درپی185-صفحات37-32

همکاری با هیأت تحریریه مجلات

نام مجله محل انتشار مجله نوع همکاری با مجله از تاریخ تا تاریخ
International Journal of Pharmacology پاکستان هیات تحریریه
(editorial board) 2008 کنون
Journal of Pharmacology and Toxicology آمریکا هیات تحریریه
(editorial board) 2008 کنون
Journal of Basic and Clinical Pharmacy (JBCP)
مالزی هیات تحریریه
(editorial board) 2010 کنون
Current Research in Neuroscience آمریکا هیات تحریریه
(editorial board) 2008 کنون
Pharmacognosy Reviews هندوستان هیات تحریریه
(editorial board) 2010 کنون
Journal of Medical Sciences پاکستان هیات تحریریه
(editorial board) 2008 کنون
Pakistan Journal of Biological Sciences پاکستان هیات تحریریه
(editorial board) 2008 کنون
Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics هندوستان هیات تحریه (International Advisory Board) 2009 کنون

Electronic Physician
ایران هیات تحریریه
(editorial board) 2009 کنون
Pharmacognosy reviews هندوستان هیات تحریریه
(editorial board) 2009 کنون
Pharmacognosy Magazin هندوستان هیات تحریریه
(editorial board) 2009 کنون
Pharmacognosy Research هندوستان هیات تحریریه
(editorial board) 2009 کنون

Indian Journal of Pharmacology هندوستان داور
(Reviewer) 2004 کنون

Saudi Medical Journal عربستان سعودی داور
(Reviewer) 2008 کنون

Pharmacognosy magazine هندوستان داور
(Reviewer) 2006 کنون
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ایران(دانشگاه علوم پزشکی قم) داور 1387 کنون
فصلنامه تازه های علوم شناختی ایران( پژوهشکده علوم شناختی) داور 1387 ----
Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences ایران(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) داور 1388 کنون
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (فصلنامه ره آورد) ایران(دانشگاه علوم پزشکی قم) داور 1388 کنون

ج-خلاصه مقالات و کنگره ها

1. Evaluation of the Attitude and Practice of Self-Medication with analgesics among Qom Universities Students.
12th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress. Iran. 2010.

2. The comparison of antibiotics self-medication among medical and nonmedical University students.
11th Iranian Microbiology Congress and 1st East Mediterranean Micobiology Congress. Iran. 2010.

3. Interaction of CB1cannabinoid Receptors in Central Amygdala On Anxiety in Rat.
2nd International Conference on Drug Discovery & Therapy. UAE. 2010.

4. Interaction of Histamine and It’s H1 and H2 Antagonists inthe Nucleus Accumbens of Rats in the Elevated Plus-Maze.
19th Iranian congress of Physiology and Pharmacology. Teharn. 2009


5. Interaction of CB1cannabinoid receptor and Opioid system in anxiety in rat.
19th Iranian congress of Physiology and Pharmacology. Teharn. 2009

6. INTRACTION OF LITHIUM CHLORIDE AND SCH ON STATE-DEPENDENT MEMORY IN THE STEP-DOWN PASSIVE AVOIDANCE TEST.
36th Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS)-Kyoto- Japon-2009

7. .Knowledge and attitudes of Iranian students towards HIV/AIDS.
Second Congress of the Asia-Pacific Council on Contraception (APCOC)-China- Macau-2008.

8. Activation of Central Amygdala Cannabinoid CB1 Receptors Potentiates
Morphine-Induced Anxiolytic Effect in Rats
The IXth World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics, Qebeque- Canada- 2008

9. The effect of cannabinergic agents in the central amygdale of rats in the elevated plus-maze test of anxiety
3rd congress on brain and behavior, Tesaloniki, Greece, 2007

10. Experimental study of the effect of Methyl Phenidate (Ritalin) on memory retention and retrieval in mice.
15th world congress of pharmacology- Beijing- China-2006

11. بررسی میزان خوددرمانی با آنتی بیوتیکها در میان دانشجویان رشته هاتی مختلف دانشکده تربیتدبیردکتر شریعتی(تهران)
هجدهمین کنکگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- مشهد- 1386

12. Experimental study of the effect of Methyl Phenidate (Ritalin) on memory retention and retrieval in mice
ISCOM- Netherlands-2006

13. بررسی میزان آگاهی دانش آموزان مقطع ابتدائی شهر اهواز در موردHIV/AIDS
سومین کنگره ویروس شناسی ایران- تهران-2006

14. Usage of non-prescription medication by people with diabetes in Ahvaz
21st international conference on pharmacoepidemiology & therapeutic risk management.Nashvill-USA-2000

15. بررسی میزان مصرف داروهای OTC در بیماران دیابتی شهر اهواز
دهمین سمینار سراسری دانشجویان داروسازی کشور- مشهد- 1383

16. مطالعه تجربی اثر متیل فنیدات بر ضبط و نگهداری حافظه در موش سفید کوچک
هفدهمین کنکگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- کرمان-1384

17. The study of hypericum perforatum extract on wound healing in rabbit
2nd international congress on traditional medicine and material medica – Tehran-2004

18. A histological study on the effect of aqueous extract of althea officinalis on epithelial and submucosal mucocilliary system of rat trachea following inhalation of cigarette smoke
2nd international congress on traditional medicine and material medica – Tehran-2004

19. Glucose lowering effect of the septum of Juglans Regia L. in male rats
1st international congress on traditional medicine and material medica – Tehran-2000

20. درمان دیابت با کمک گیاهان
پنجمین سمینار سراسری دانشجویان داروسازی کشور-تهران- 1377

21. بررسی اثر ضد دیابتی عصاره آبی تیغه میانی گردو در موش صحرائی نر
ششمین سمینار سراسری دانشجویان داروسازی کشور-اهواز- 1379

22. درمان ایدز توسط ساکوئیناویر، زیدوودین و زالسیتابین
چهارمین سمپوزیوم دانشجوئی بررسی سندروم نقص ایمنی اکتسابی(ایدز) و عفونتهای وابسته به آن- تهران- دانشگاه آزاد-1375سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی و سمینار ( مدعو- بدون ارائه مقاله)

1. مصرف منطقی آنتی بیوتیکها- دانشگاه علوم پزشکی قم1388- بازآموزی مدون داروسازان و پزشکان
2. مصرف منطقی کورتیکواستروئیدها- دانشگاه علوم پزشکی قم1388- بازآموزی مدون داروسازان و پزشکان
3. داروهای ضد افسردگی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز1384- بازآموزی مدون داروسازان
4. خود درمانی با آنتی بیوتیکها- دانشکده تربیت دبیر دکتر شریعتی1377- اولین سمینار بهداشت دانشکده تربیت دبیر دکتر شریعتی
5. مقاومت دارویی آنتی بیوتیکها- دانشکده تربیت دبیر دکتر شریعتی1378- دومین سمینار بهداشت دانشکده تربیت دبیر دکتر شریعتی
6. ژلاتین در مواد آرایشی و بهداشتی- سمینار سوء مصرف مواد آرایشی و بهداشتی1384- دانشکده تربیت دبیر دکتر شریعتی


طرحهای پژوهشی پایان یافته
1. بررسی میزان مصرف داروهای OTC در بیماران دیابتی شهر اهواز
تحت نظر شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
2. تداخل گیرنده های کانابینوئیدی آمیگدال مرکزی با اثرات ضد اضطرابی ناشی از مورفین در موش صحرائی
تحت نظر شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و تهران
3. بررسی اثر ضد دیابتی عصاره آبی تیغه میانی گردو در موش صحرائی نر
تحت نظر شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

منبع:www.irantox.org


مطالب مشابه :


دانلود کتابهای داروسازی - پزشکی

دانلود کتاب Pharmacotherapy Dipiro ( یکی از کتابهای مرجع مهم داروسازی کتاب فارماکولوژی کاتزونگ
منابع بیوتکنولوژی دارویی

فارماکولوژی. فارماکولوژی کاتزونگ.
دانلود رایگان کتابهای پزشکی و دارویی

نام فارسی کتاب: حجم دانلود: basic & clinical pharmacology : فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ: 30.4 mb
کتاب های پزشکی آنلاین

فیس بوک فارسی. دانلود کتاب پزشکی دانلود فارماکولوژی کاتزونگ.:
دانلود رایگان کتابهای پزشکی و دارویی

نام فارسی کتاب: حجم دانلود: basic & clinical pharmacology : فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ: 30.4 mb
رابطه های نماز با پزشکی

1 روانپزشکی کاپلان ـ سادوک ترجمه فارسی : فارماکولوژی کاتزونگ ـ مبحث کورتیکو دانلود آهنگ
اسکیزوفرنی: هذیان، توهم و خود بزرگ‌بینی

سایت فارسی. چشمه سايت رايگان دانلود. 3- فارماکولوژی کاتزونگ و تدور.
نظارت بر امور دارویی در کارشناسی ارشد

دانلود كتاب اصول بازاريابي فيليپ كاتلر و گري کاتزونگ. جنبه­های خاص فارماکولوژی
خانم دکتر شادی سرهرودی

فارماکواپیدمیولوژی- نوروفارماکولوژی، فارماکولوژی غدد و بالینی کاتزونگ فارسی 1. اثر
برچسب :