نمونه سوال مبانی هنرهای تجسمی

نام ونام خانوادگی :                                بنام خدا                        کلاس: دوم  رشته: گرافيك و نقاشي         

نام پدر :                            مدیریت آموزش و پرورش ناحیه            تاریخ امتحان :

شماره دانش آموزی :                   هنرستان حرفه ای                        نام دبیر :

پایانی نوبت اول                          سال تحصیلی 88-87                   زمان:30 دقیقه     

                                             نام درس : مباني هنرهاي تجسمي

گزينه صحيح را علامت بزنيد.

بارم

1

در اين سبك هنري خط فاقد صراحت و پايداري لازم است.

                      الف) اكسپرسيونيستي              ب) امپرسيونيستي              ج) سورئاليستي                 د) سمبوليسم

25/0

2

حركت سطح در فضا موجب پيدايش ................... مي گردد.

                      الف) حجم                          ب) سطح                        ج) نقطه                         د) ريتم

25/0

3

تحرك و پويايي با كدام خط هماهنگي بيشتري دارد؟

                      الف) افقي                           ب) عمودي                    ج) منحني                        د) مورب

25/0

4

كدام حجم بوسيله فنون پرسپكتيو و سايه روشن در هنرهاي بصري به .جود مي آيد؟

                      الف) مجازي                        ب) ملموس                    ج) واقعي                        د) هنري

25/0

5

اين نوع بافت بيشتر در آثار انتزاعي بكار مي رود.

                      الف) ترسيمي                        ب) تزئيني                    ج) تصويري                     د) احساسي

25/0

6

تصوير مقابل نمايش كدام يك از گزينه هاي زير است؟

الف) تعادل متقارن

ب) تعادل غير متقارن

ج) تناسب

د) حركت                                                                                      

25/0

7

تصوير مقابل اثر كدام هنرمند بوده و بررسي كدام موضوع مد نظر است.

الف) لئونارد و داوينچي - ورزش

ب) بوتيچلي - ورزش

ج) لئونارد و داوينچي – تناسب اندام

د)  بوتيچلي -  تناسب اندام                                                  

25/0

8

مجسمه مقابل اثر كدام هنرمند مي باشد؟

الف) رودن

ب) جاكومتي                                                                                  

ج) براك

د)  داوينچي                                                                                     

25/0

جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

  9

بر اساس تناسب طلايي يك پاره خط را مي توان طوري به دو قسمت تقسيم كرد كه نسبت قسمت كوچكتر به قسمت كوچكتر به قسمت بزرگتر مساوي با نسبت قسمت................... با ................... باشد.

5/0


 

صفحه دوم

منظور از كادر در هنرهاي بصري چيست و فضاي كادر چه زماني معنا پيدا مي كند؟

 

5/1

11

منظور از نقطه در هنرهاي تجسمي چيست؟

1

12

خصوصيات مربع را بيان كنيد؟ همچنين مربع نماد چيست و چه رنگي با مربع تناسب دارد؟

5/1

13

معمولاً در هنر ايران از نقش برجسته ها براي بيان چه موضوعاتي استفاده مي شود

1

14

شكل را توضيح داده انواع آن را نام ببريد

5/1

15

بافت را توضيح داده انواع آن را نام ببريد.

5/1

16

ريتم متناوب را شرح دهيد.

1

17

هنرمندان رومانتيك – نمادگرا و سورئاليست در آثار خود از كدام شيوه فضا سازي استفاده مي كنند؟

5/0

 

 

 

نمره 4 = 3 : 12

امتحان تئوري

4

 

امتحان عملي

6

 

فعاليت كلاسي

3

 

آلبوم كار

7

 

نمره كل

20

به عدد

به حروف

 


مطالب مشابه :


سوال و جواب امتحان مبانی و کاربرد رایانه

سوال و جواب امتحان مبانی و هنرآموز هنرستان های فنی و امتحان مبانی و کاربرد رایانه.
نمونه سوال مبانی و کاربرد رایانه

نمونه سوال مبانی و کاربرد رایانه نمونه سوال مبانی و کاربرد هنرستان . نام و نام
سوالات مهم خودآزمایی کتاب مبانی و کاربرد رایانه

سوالات مهم خودآزمایی کتاب مبانی و کاربرد رایانه : 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 9 مجموعا 6 سوال
بانک سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی سال سوم فنی حرفه ای رشته کامپیوتر

سوال و پاسخنامه رایانه و همچنین اطلاع رسانی به هنرجویان رشته کامپیوتر هنرستان های فنی
نمونه سوالات مباني رايانه

12 جواب صحيح را انتخاب و با علامت ضربدر مشخص رایانه تا
پاسخ خود آزمایی ها مبانی رایانه

گروه کامپیوتر هنرستان شهید ها مبانی رایانه - فنی و نرم افزار در رایانه چیست ؟ جواب :
نمونه سوال مبانی هنرهای تجسمی

نمونه سوال مبانی هنرهای تجسمی - گروه گرافيك و هنرستان حرفه ای
پاسخ پرسشهای آخر فصل کتاب مبانی علم رایانه

پاسخ پرسشهای آخر فصل کتاب مبانی علم رایانه سوال ویژوال و رایانه رایانه چیست ؟ جواب :
مبانی برق نمونه سوال با جواب تشریحی نیمسال دوم 89-88

نمونه سوال با جواب رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام برنامه سازی رایانه مبانی سازمان و
برچسب :