استاد فرهاد فخرالدینی

خلاصه شرح حال :

فرهاد فخرالديني در سال  1316 در تبریز ديده به جهان گشود. از آنجايي كه زمينه هاي علاقه موسيقي در فخرالديني وجود داشت ، پدرش براي او ويولوني تهيه كرده و او را تشويق به فراگيري اين ساز كرد. در سال 1339 وارد هنرستان موسيقي شد و تا سال 1344 به در اين هنرستان به تحصيل پرداخت. او از سال 1342 هم زمان با تحصيل، به تدريس در هنرستان موسيقي مشغول شد. از جمله مسئوليت هاي كه در هنرستان موسيقي به عهده فخرالديني نهاده شد ، مديريت كتابخانه ، صداخانه و مديريت برنامه هاي هنري هنرستان بود. پس از مدت به پيشنهاد دهلوي ، به عضويت شوراي فني هنرستان ( و بعدها هنركده موسيقي ملي ) منصوب گرديد. او از سال 1344 همكاري خود را با راديو ايران به عنوان نوازنده ويولون و ويولون آلتو در اركستر گلها آغاز كرد. پس از ادغام كليه اركسترهاي راديو و تشكيل اركستر بزرگ راديو تلويزيون ، رهبري اين اركستر ابتدا به عهده فريدون ناصري و در اوائل سال 52 چند ماهي مرتضي حنانه قرار گرفت. از اواسط همين سال رهبري اين اركستر به فخرالديني محول شد و او اين سمت را تا سال 1358 كه به خواست خود از آن كناره گرفت ، عهده دار بود.

والدين :

فرهاد فخرالديني در خطه آذربايجان ديده به جهان گشود ، پدرش محمدعلي فخرالديني متخلص به «محزون» 1365-1278 ، از شعراي آذربايجان بود كه نزد مردم آن سرزمين از احترام خاصي برخوردار بود. [مردان موسيقي سنتي و نوين ايران ، تاليف: حبيب الله نصيري ، ج1 ، تهران: انتشارات آتيه ، ص 193 ]

اوضاع اجتماعي و شرايط خانوادگي :

پدر فرهاد فخرالديني از شعراي مردمي آذربايجان بوده كه نزد مردم آن سرزمين از احترام خاصي برخوردار بود. او صاحب دو كتاب شعر به زبان تركي است ، فرهاد چهارمين فرزند خانواده است و سه خواهر و سه برادر دارد.برادر بزرگ فرهاد فخرالدين از نقاشان و عكاسان هنرمند كشور است. برادر دوم فرخ نيز عكاس مشهوري است و برادر كوچكتر فاروق مي باشد كه ضمن اشتغال به حرفه عكاسي . از ورزشكارن به نام بوده و سال ها سمت مربي گري تيم ملي واليبال ايران را به عهده داشته است. [مردان موسيقي سنتي و نوين ايران ، تاليف: حبيب الله نصيري ، ج1 ، تهران: انتشارات آتيه ، ص4 ـ193 ]

خاطرات دوران كودكي :

برادر بزرگ فرهاد تاري داشت كه اوقات فراغت خود را با آن مي گذراند. هرگاه كه او در منزل نبود فرهاد به سراغ تار او مي رفت و چون در اين كار علاقه و استعداد خاصي داشت ، پدر وي ويولوني تهيه كرد و او را تشويق به فراگيري اين ساز كرد. [مردان موسيقي سنتي و نوين ايران ، تاليف: حبيب الله نصيري ، ج1 ، تهران: انتشارات آتيه ، ص 194 ]

تحصيلات رسمي و حرفه آموزشي :

از آنجايي كه زمينه هاي علاقه موسيقي در فخرالديني وجود داشت ، پدرش براي او ويولوني تهيه كرده و او را تشويق به فراگيري اين ساز كرد. در سال 1339 وارد هنرستان موسيقي شد و تا سال 1344 به در اين هنرستان به تحصيل پرداخت. او در اين باره چنين تعريف مي كند: «روزي در روزنامه يك آگاهي ديدم كه نرستان موسيقي ملي براي اولين دوره عالي دانشجو مي پذيرد. دوستان تشويقم كردند كه براي آزمايش خودم در اين كنكور در رشته موزيكولوژي (موسيقي شناسي) شركت كنم ، ظاهراً اين رشته براي ديپلمه هاي هنرستان موسيقي و بيشتر كساني كه شركت كرده بودند ، شاگردان خود هنرستان بودند و من كه تحصيلات متوسطه را در دبيرستان دارالفنون در رشته طبيعي به پايان رسانده بودم ، براي نام نويسي و شركت در كنكور به هنرستان مراجعه كردم ». [مردان موسيقي سنتي و نوين ايران ، تاليف: حبيب الله نصيري ، ج1 ، تهران: انتشارات آتيه ، ص 195 ]

همدوره ايها و همكاران :

فرهاد فخرالديني در زمينه موسيقي از همكاري حسين دهلوي ، مصطفي پورتراب ، احمد پژمان ، روح الله خالقي ، جواد معروفي ، مرتضي حنانه ، فريدون ناصري برخوردار گرديد. [نام نامه موسيقي ايران زمين ، تاليف: مهدي ستايشگر ، ج 3 ، تهران: انتشارات اطلاعات ، ص415 ]

خاطرات و وقايع دوران تحصيل :

فرهاد فخرالديني صرف نظر از كار عملي موسيقي به مطالعه و تحقيقات علمي نيز پرداخته است و اين كار را نيز از همان زماني كه در دوره عالي هنرستان موسيقي ملي تحصيل مي كرد شروع نمود. در اين مورد چنين مي گويد: « از استاداني كه در دوره عالي در پرورش و تعليم من سهم عمده داشتند بايد از دكتر مهدي بركشلي يادكنم كه نه تنها به عنوان يك استاد خوب ، با معلومات و دلسوز او را شناختم ، بلكه الگوي موسيقي عملي در من موثر بودند... او اولين بار از من خواست تنبور خراسان را به روش ابو نصر فارابي كه با روايت خود فارابي نوشته و به وسيله دكتر بركشلي شرح داده شده بود ، پرده بندي نمايم. اين كار بعد از شش ماه به پايان رسيد و طي كنفرانسي كه از طرف هنرستان ، در تاريخ 22 بهمن 41 ترتيب داده شد ، صداهاي حاصله از پرده هاي اين ساز در حضور هنرمندان و علاقمندان شنيده شد و باعث حيرت و تحسي حضار گرديد و بايد بگويم ، خودم هم مانند استادم و استادان ديگر حاضر در جلسه از اين كه صداهاي حدود هزار سال پيش را روي تنبور پرده بندي مي شنيديم ، احساس غرور مي كردم. اتفاق جالبي به وقوع پيوسته و شاهد آن بوديم كه صداها و درجات گام موسيقي ايران از هزاران سال پيش به اين طرف تغييري ننموده است و من به اين موفقيت كه به دست آورده بودم مباهات مي كردم...» [مردان موسيقي سنتي و نوين ايران ، تاليف: حبيب الله نصيري ، ج1 ، تهران: انتشارات آتيه ، ص9 -198 ]

استادان و مربيان :

فرهاد فخرالديني از تعليم استاداني چون: احمد مهاجر ، ابوالحسن صبا ، علي تجويدي ( در رشته ويولن و موسيقي رديف ايراني ) ، مليك اصلانيان ( در اصول تئوري و هارمني و تجزيه و تحليل موسيقي غربي ) ، مهدي بركشلي ( در تجزيه و تحليل موسيقي ايراني ) بهره مند گرديد. [نام نامه موسيقي ايران زمين ، تاليف: مهدي ستايشگر ، ج 3 ، تهران: انتشارات اطلاعات ، ص415 ]

مشاغل و سمتهاي اداري مورد تصدي :

از جمله مسئوليت هاي كه در هنرستان موسيقي به عهده فخرالديني نهاده شد ، مديريت كتابخانه ، صداخانه و مديريت برنامه هاي هنري هنرستان بود. پس از مدت به پيشنهاد دهلوي ، به عضويت شوراي فني هنرستان ( و بعدها هنركده موسيقي ملي ) منصوب گرديد. او از سال 1344 همكاري خود را با راديو ايران به عنوان نوازنده ويولون و ويولون آلتو در اركستر گلها آغاز كرد. پس از ادغام كليه اركسترهاي راديو و تشكيل اركستر بزرگ راديو تلويزيون ، رهبري اين اركستر ابتدا به عهده فريدون ناصري و در اوائل سال 52 چند ماهي مرتضي حنانه قرار گرفت. از اواسط همين سال رهبري اين اركستر به فخرالديني محول شد و او اين سمت را تا سال 1358 كه به خواست خود از آن كناره گرفت ، عهده دار بود. [مردان موسيقي سنتي و نوين ايران ، تاليف: حبيب الله نصيري ، ج1 ، تهران: انتشارات آتيه ، ص 198و 197 ]


فعاليتهاي آموزشي :

فخرالديني از سال 1342 هم زمان با تحصيل، به تدريس در هنرستان موسيقي مشغول شد. او از اين دوره چنين ياد مي كند: « قبل از من تدريس تئوري موسيقي عمومي به عهده چند تن از استادان بود و هر استاد جزوه جداگانه يي به شاگردان مي داد. در اين هنگام لزوم برنامه واحدي براي تئوري موسيقي احساس مي شد و همچنين بهتر بود كه يك نفر كار تدريس كليه كلاس ها را به عهده بگيرد كه اين وظيفه به من محول شد و جزوه تئوري موسيقي با مشاركت آقايان دهلوي ، مصطفي پورتراب و اين جانب نوشته شد و به ميزان كافي تكثير گرديد كه آن زمان تاكنون در هنرستان تدريس مي گردد.» فرهاد فخرالديني يكي از پركارترين مدرسان هنرستان و هنركده موسيقي ملي بوده ، در طي بيست سال تدريس خود شاگردان زيادي تربيت نموده است. كساني كه از هنرستان موفق به اخذ ديپلم و ليسانس گرديده اند ، چند درس مهم علمي موسيقي نظير: تجزيه و تحليل رديف رديف موسيقي ايران ، پيوند شعر و موسيقي ، فرم و آفرينش در موسيقي ايران و هارموني يا هماهنگي موسيقي را نزد فخرالديني فراگرفته اند. [مردان موسيقي سنتي و نوين ايران ، تاليف: حبيب الله نصيري ، ج1 ، تهران: انتشارات آتيه ، ص 197 و 201]

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره :

اهم فعاليت هاي فرهاد فخرالديني عبارتند از: - تشكيل اركستر موسيقي ملي در آذرماه سال 1377 و پس از آن اجراي كنسرت هاي متعدد به همراه اين اركستر در داخل و خارج از كشور كه از آن جمله مي توان به اجراي كنسرت در شهرهاي پكن و شانگ هاي چين ، اجراي كنسرت در كشور سویس -كويت و همچنين اجراهاي متعدد در تهران و شهرهاي سنندج ، شيراز و اصفهان اشاره كرد. - ساخت سه كار موسيقي متن براي فيلم هاي « مسافران ري » و سريال « امام علي » به كارگرداني داوود ميرباقري و سريال « كيف انگليسي » به كارگرداني سيدضياءالدين دري و تاليف كتاب پارتيتور سريال «سربداران ». [برگي از باغ ، نگرشي به يك قرن موسيقي در ايران ، نگارش: ناصر مجرد ، تهران: انتشارات مجرد ، ص 212و213 - مردان موسيقي سنتي و نوين ايران ، تاليف: حبيب الله نصيري ، ج1 ، تهران: انتشارات آتيه ، ص 198 ]

لینک مطلب بالا http://www.azmahni.com/3046/index.php?Page=definition&UID=570۲


لینک مطلب زیر : همشهری آنلاین:http://www.hamshahrionline.ir/news-48779.aspx
فرهاد فخرالدینی در سال ۱۳۱۶ در تبریز به دنیا آمد و از پنج سالگی آموختن موسیقی را آغاز کرد.

پدر فرهاد فخرالدینی؛ آهنگساز و رهبر ارکستر ملی، از ادیبان صاحب نام بود و همین ویژگی بستری را فراهم آورد تا فرزندانش به امور هنری گرایش پیدا کنند. چنانکه یکی از برادرانش هم بعدها به عنوان چهره‌ای شناخته شده در عکاسی پرتره به جامعه هنری معرفی شد.

فخر الدینی دوره ردیف‌های موسیقی را زیر نظر احمد مهاجر آموخت و بعد از مدتی نزد استاد ابوالحسن صبا رفت و نوازندگی ویولن را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب‌کرد. از دوستان نزدیک او که در کلاس صبا با هم همکلاس بودند می‌توان به علی تجویدی، همایون خرم و زنده یاد مهدی خالدی اشاره کرد. فخرالدینی مدتی بعد وارد دوره عالی هنرستان موسیقی شد.

تحصیلات فخرالدینی در هنرستان عالی به پایان نرسیده بود که از سوی ریاست وقت هنرستان، استادحسین دهلوی، به تدریس در همان هنرستان دعوت شد. سال 1344 همکاری با برنامه های مختلف رادیو را آغاز کرد و از سال 1352 تا 1358 رهبر ارکستر بزرگ رادیو و تلویزیون شد. فخرالدینی از سال 1347 ساخت موسیقی فیلم را با آهنگسازی برای فیلم سینمایی شوهر آهو خانم به کارگردانی داوود ملاپور آغاز کرد.

وی آلبوم هایی را در سالهای دهه 50 انتشار داد که از جمله شاخص ترین آنها چهار گاهی است که وی با آواز محمد رضا شجریان اجرا و به بازار موسیقی عرضه کرد که یکی از قطعات آن به عنوان تیتراژ برنامه معروف قصه ظهر جمعه رادیو بیش از سه دهه است که پخش می‌شود. فخرالدینی در این آلبوم برای نخستین بار برای آواز هم قطعه نوشت و از این جهت کاری نو را سامان داد.

از دیگر آثار سینمایی که وی آهنگسازی آن‌ها را انجام داد می‌توان به این فیلم‌ها اشاره کرد:
کمال ‌الملک (علی حاتمی 1363)، گزارش یک قتل (محمدعلی نجفی 1365)، بوعلی سینا (کیهان رهگذار 1366)، پرستار شب (محمدعلی نجفی1366)، روز باشکوه (کیانوش عیاری 1367)، شاخه‌ های بید (امرالله احمدجو 1367)، جستجوگر (محمد متوسلانی1368)، ساوالان ( یدالله صمدی 1368)، آپارتمان شماره 13 (یدالله صمدی1369)، ملک خاتون (حسن محمدزاده 1369)، قرق (احمد هاشمی1370)، زندان دیو (حسن محمدزاده1371)، آدم برفی (داود میرباقری 1373)، مسافر ری (داود میرباقری1379)، وعده دیدار (جمال شورجه 1383) و....

در آثار فرهاد فخرالدینی طعم و رنگ ایرانی به خوبی حس می‌شود و برخی از آثار وی همانند موسیقی سریال سربداران در کشورهای دیگر هم اجرا شد.

آهنگ‌هایی که فخر الدینی برای موسیقی سریال‌ها ساخت وجه دیگری از کار وی رانشان می‌دهد. وی برای موسیقی سریال امام علی نتیجه 30 سال پژوهش خود درباره عبدالقادر مراغی را در تیتراژ ابتدایی این سریال به کار برد که در نوعی خود کاری کم نظیر بوده است. فخر الدینی در دومین پیش همایش عبدالقادر مراغی درباره کار خود توضیحات مبسوطی داد

فرهاد فخرالدینی از سال 1377 با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارکستر موسیقی ملی ایران را راه اندازی کرد و در نخستین اجرای این ارکستر از آواز محمد رضا شجریان و ساخته‌های زنده یاد علی تجویدی بهره برد. در این ارکستر از سازهای غرب و ایرانی استفاده می‌شود و آثار هنرمندان و آهنگسازان ایرانی به اجرا در می‌آید.

این ارکستر تاکنون اجراهای موفقی را انجام داده و استعدادهای فراوانی را به موسیقی ایرانی شناسانده است. فرهاد فخر الدینی، در طول زندگی هنری خویش به جز آهنگسازی، به امور پژوهشی نیز پرداخته است و در این زمینه به بررسی ریتم در موسیقی قدیم ایران علاقه‌مندی بیشتری نشان داده است.

آخرین کار فخرالدینی ساخت موسیقی سریال تلویزیونی زندگی زنده یاد شهریار است که به کارگردانی کمال تبریزی از صداو سیما پخش شد.

 


مطالب مشابه :


پوشاک لباس در تبریز

پوشاک لباس در تبریز در محل كار و منزل خود و هر جاي ايران هستيد بدون مراجعه سفارش خود
کار در منزل در سراسر ایران

کار در منزل در تهران - مشهد - قم - رشت - یزد - کرج - تبریز - ارومیه تامين نيروي كار
آگهي استخدام بازارياب در شهر تبريز و استان آذربايجان شرقي با پورسانت عالي و آموزش رايگان

بستان‌آباد • استخدام در بناب • كار در تبریز • شغل در جلفا منزل و بازاريابي در
کسب و کار های خانگی بهترین راه درآمد برای خانواده ها

از امكانات و وسايل منزل راه اندازي كسب و كار در كشورهاي ( تبریز ) روزنامه
فروش عمده و خرده پوشاك در تبریز( ارسال براي تمام نقاط ايران )

فروش عمده و خرده پوشاك در تبریز در محل كار و منزل خود و هر جاي ايران هستيد بدون مراجعه
فرصت کار بازاریابی باپورسانت عالی در بهارستان اصفهان (کاردر منزل و استخدام بازاریاب در بهارستان)

كار در منزل و بازاريابي در كار در آذربايجان شرقي و تبریز كار در آذربايجان غربي و
اصول پرورش مرغ مینا در منزل

اصول پرورش مرغ مینا در منزل تبریز . صفحه اول ندهيد، چرا كه اين كار سبب بروز ناراحتي و
در شرح باغلارباغی تبریز

خروج از منزل ، آرزو دارد در نهايت بخاطر آبرو در پارك حاضربه اين كار تبریز + نوشته شده
عوارض شبکاری

اسامی پزشکان بیمارستان 29 بهمن تبریز; گيرد كه كار در شيفت محل كار و منزل باعث كم
استاد فرهاد فخرالدینی

با سلام بر همه ی استادان و هنرجویان استان آذربایجان شرقی بالاخص تبریز. در در منزل نبود
برچسب :