سری جدید کبوتران فروشی 2

کلیه کبوتران این بخش با ضمانت تخم و نطفه به فروش می رسند.

 

ساتانیت کله قوچی نر  که جوجه هایش در زیر برای فروش گذاشته شده است:

یک جفت جوجه دو ماهه ساتانیت کله قوچی               قیمت:۴۵۰۰۰۰ تومان   جوجه های نر بالا

به فروش رسید

 

جوجه نر سه ماهه ساتانیت کله قوچی دم پروانه ای    جوجه نر بالا             قیمت:۳۰۰۰۰۰ تومان

به فروش رسید

 

یک جفت جکسون پشت فر که هم جوجه سفید می دهند و هم جوجه پشتی       قیمت:۳۲۰۰۰۰ تومان

جوجه های جفت بالا        قیمت:۱۴۰۰۰۰ تومان   به فروش رسید

 

 

جفت یهودی سیاه شتری استثنایی با سابقه جوجه دهی در رنگ های مختلف      قیمت:250000 تومان

به فروش رسید

یهودی زرد شتری(بلند)     جفتی ۲۷۰۰۰۰ تومان

 

پومرین(ابومریم) نر   چهار پر از جوجگی دارد           قیمت:۲۵۰۰۰۰ تومان

 

 

ماهرو سرخ نر با ضمانت نطفه            قیمت :۲۳۰۰۰۰ تومان

 

 

جفت اسکندرون بالغ با ضمانت تخم و نطفه      قیمت:750000 تومان

 

 

جفت پرستویی سیاه درشت و بی غلط با ضمانت تخم و نطفه       قیمت:۲۵۰۰۰۰ تومان

 

هلمت زرد نر تک تازه بالغ        قیمت:۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 


مطالب مشابه :


جمعه بازار کبوتر مشهد

دارم، بعضی نژادهام بیشتر قیمت مي‌خورن، مثل پنگوئنی و اسکندرون و کله قوچی، هرچقدر
سبز هومر کله قوچی فروش

کبوتر تزیینی زیبا هومر و پشت ابی - سبز هومر کله قوچی فروش - بنگریم به خلقت خدا
سری جدید کبوتران فروشی 2

كبوتر نقش زرين شهر ساتانیت کله قوچی نر که جوجه هایش در زیر برای فروش گذاشته شده است:
سری جدید کبوتران فروشی 5

كبوتر نقش زرين شهر(آقا امير) کله قوچی قیمت:160000 تومان به فروش رسید یک جفت پشت آبی و
سری جدید کبوتران فروشی 3

كبوتر نقش زرين شهر(آقا امير) كبوتر براي فروش(آقا اميد) یک جفت بلاندنیت(کله قوچی)
سری جدید کبوتران فروشی 7

كبوتر نقش زرين شهر(آقا امير) ک جفت ساتانیت کله قوچی تازه بالغ قیمت:800000 جفت ساتانیت
سری جدید کبوتران فروشی 8

كبوتر نقش زرين شهر(آقا امير) كبوتر براي فروش(آقا اميد) فروش ارزان كبوتران زينتي (کله قوچی)
برچسب :