جمله زیبا

همیشه فکر می کردم چون گرفتاریم به خدا نمی رسیم، ولی چون به خدا نمی رسیم گرفتاریم.


مطالب مشابه :


جمله زیبا

زنگ شیرین ریاضی!!! - جمله زیبا - برای دانش آموزان دوره راهنمایی - زنگ شیرین ریاضی!!!
چند جمله ی زیبا در مورد ریاضــــــی

دنیای شگفت انگیز ریاضــــــــی - چند جمله ی زیبا در مورد ریاضــــــی - مطالبی بسیار زیبا
جملات زیبا

بچه های ریاضی - جملات زیبا - می‌کنم کسانی که روزی این جمله را از کسی می‌شنوند، جزء آدم
تفاوت کتاب درسی دختران وپسران

ریاضی پسران: ۲+۲ مساوی است با ۴٫ فوق‌فوقش ۵٫ ریاضی دختران: ۲ تا گل داریم ۲ تا گل دیگه هم می
برچسب :