آدرس پایگاه های ستاد اسکان زائرین فرهنگی مشهد مقدس در نوروز 91

آدرس پایگاه های ستاد اسکان زائرین فرهنگی مشهد مقدس در نوروز 91

پایگاه ناحیه ۱:

دبیرستان آزرم--- بلوار شهید کامیاب ، نرسیده به چهارراه راه آهن– تلفن :   05112218902

 پایگاه ناحیه ۲:

دبستان خیبر --- خیابان امام رضا،نرسیده به پایانه مسافربری، امام رضا 68 – تلفن :   05113440470

 پایگاه ناحیه ۳:

آموزشگاه کوثر--- میدان جهاد ،ابتدای بلوار نامجو – تلفن :    05118462992

 پایگاه ناحیه ۴:

مرکز استعدادهای درخشان--- میدان فردوسی ،ابتدای بلوار قرنی  – تلفن :    05117247904    

 پایگاه ناحیه ۵:

 مدرسه تکتم--- پنجراه ، بلوار وحدت ،(ضلع شمالی پارک وحدت( وحدت 18– تلفن :  05113640620

پایگاه ناحیه ۶:

 کانون فلسطین--- فلکه پارک ،به سمت میدان صداوسیما، شهید کلانتری 6 – تلفن :    05118785280

پایگاه ناحیه ۷:

آموزشگاه شهید رجایی--- قاسم آباد ، بلوار شاهد، تقاطع شاهد و اندیشه ، اندیشه 27  – تلفن :   05116571000

 پایگاه منطقه تبادکان:

کانون تربیتی آزادگان--- بلوار توس ، توس 3(بلوار ولی عصر) نبش ولی عصر 6– تلفن :   05117647097


مطالب مشابه :


پایانه مسافربری شهید کلانتری بصورت شبانه روزی آماده خدمات رسانی به شهروندان محترم می باشد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرج ، سازمان ترمینالهای مسافربری کرج وحومه از
آغاز بکار واحد جدید خسارت اتومبیل بیمه دانا در کرج

9 نفر از کارکنان شعبه کرج در واحد خسارت اتومبیل این شعبه واقع در پایانه مسافربری شهید
ترمینال شهید کلانتری

ترمینال شهید کلانتری کرج - پایانه شهید کلانتری کرج شرکت مسافربری ایران پیمان -
آدرس پایگاه های ستاد اسکان زائرین فرهنگی مشهد مقدس در نوروز 91

دبستان خیبر --- خیابان امام رضا،نرسیده به پایانه مسافربری شهید کلانتری 6 شهید رجایی
آدرس پایگاه های اسکان فرهنگیان مشهد نوروز 94

خیابان امام رضا،نرسیده به پایانه مسافربری بزرگراه شهید کلانتری، میدان دبستان شهید
آدرس پایگاه های اسکان فرهنگیان مشهد نوروز 94

خیابان امام رضا،نرسیده به پایانه مسافربری بزرگراه شهید کلانتری، میدان دبستان شهید
مقالات بهداشت محیط پذیرفته شده ( سخنرانی )

معصومه روانی پور، روشنک رضایی کلانتری ، مهدی و عرق شهید. پایانه مسافربری شهید
محصولات دودی؛ خوشمزه اما پرخطر

های بینشهری پایانه مسافربری شهید کلانتری کرج دکتر نصراله کلانتری، مهندس محمد
آدرس پایگاههای اسکان فرهنگیان مشهد مقدس - نوروز 1393

بزرگراه شهید کلانتری - دبستان شهید از طریق پایانه مسافربری وارد مشهد می شوند
برچسب :