سوالات نگارش زبان فارسی 2

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

                                                            باسمه تعالی

 

سوالات درس پنجم:

س: 1-قبل از نگارش به چه نکاتی باید توجه کرد؟

ج: قبل از نگارش،نوع زبانِ وبیان،قالب حجم،سطح و موضوع نگارش را باید معین کرد و به مقتضای آن از مهارت های خود باید بهره گرفت.

 

س: 2-زبان نامه های اداری چگونه است؟

ج: زبان نامه های اداری کوتاه وصریح است و از اصطلاحات و تعبیرات خاصّی استفاده میشود.

 

س: 3-مخاطب روزنامه ها .... هستند.

ج: عموم مردم

 

س: 4-به چه دلیل نگارش روزنامه نیاز به مهارت خاصی دارد؟
ج: به دلیل این که مخاطب آن عموم مردم میباشند.

 

س: 5-ویژگی های زبان محاوره چیست؟

ج:الف)در آن ارکان  دستوری جابه­جا میشوند؛

ب)کلمات شکسته میشوند؛

پ)از لغات،اصطلاحات،امقال و کنایات عامیانه استفاده میشود؛

ت)ان زبان ساده و بی تکلّف و قابل فهم است.

 

س:6-کدام نوشته ساده تر خواهد بود؟

ج:هر چه نوشته به زبان محاور نزدیک تر باشند، ساده ترند و بهتر میشود آن ها را دریافت.

 

س:7-ویژگی زبان کودکان چیست؟

ج:در زبان کودکان معمولاً از تعابیر، واژگان و اصطلاحات ساده و قابل فهم،بی­ابهام ومتناسب با فهم کودک استفاده میشود.در این زبان نحوه­ی بیان صمیمی و عاطفی ومتناسب با ذوق وعلاقه و احساسات وعواطف کودکان است.

 

س:8-ویژگی های زبان معیار چیست؟

ج:الف)زبان ملّی و رسمی، فرهنگی وعلمی، مطبوعاتی و آموزشی کشور ماست؛

ب)زبان درس­خو­اندگان ایرانی است؛

پ)این زبان به غیر فارسی زبان ها آموزش داده میشود؛

ت)نشانه ها و عناصر محلّی، لهجه­ای، لغات مهجور فارسی و لغات بیگانه در آن دیده نمیشود؛

ث)زبات،تثبیت شده ودارای اصول معیّنی است؛

ج)مطابق دستور زبان فارسی معاصر نوشته شده است.

 

درس ششم:

س:1-چرا شکل گفتاری و نوشتاری کلمات زیر تفاوت دارد؟

خواهر، خوردن، خواستار، خوابیدن

ج:این کلمات در گذشته به همین شکل که نوشته می­شوند، خوانده می­شدند؛ امّا چون تغییر در گفتار سریع­تر از نوشتار است، شکل نوشتاری آن ثابت مانده؛ امّا تلفّظ آن­ها تغییر کرده است.

 

درس یازدهم:

س:1-قواعد آغاز کردن مناسب را بنویسید.

ج:شروع نوشته با کلمات و جملات مؤثّر تأثیر خود رو بر خواننده تا پایان متن میگذارد. آغاز مناسب به نوشته جهت می­دهد

و آن را منسجم می­سازد.

 

س:2-براعت استهلال چیست؟

ج:به مثال زیر دقت کنید:

به مغرب سینه مالان، قرص خورشید               نهان می­گشت پشت کوهساران          

فرو مـی­ریخت  گَردی زعفران رنگ                به روی نـیزه ها و نـیزه داران

دراین­جا در همان آغاز شعر، تصاویری چون «مغرب»، «نهان شدن خورشید»، «فروریختن گردی زعفران رنگ و...» ازمرگ و نیستی حکایت میکند. در ضمن «نیزه»، «نیزه دار» و «سرخی رنگ زعفران» نیززمینه ساز نبردی زود هنگام است. گذشتگان به این کار«براعت استهلال» می­گفته­اند.

 

س:3-فضاسازی را تعریف کنید.

ج:آغاز نوشته می­تواند زمینه­ساز سیرِ آتی نوشته باشد و نتایج اجتماعی آن را در قالب کلمات، جملات و توصیفات منعکس کند. به این کار «فضاسازی» گفته می­شود.

 

س:4-فواید فضاسازی را بنویسید.

ج:  الف)باعث جذّابیّت نوشته می­شود؛

ب)ایجاد زمینه­های مناسب روانی در خواننده یا شنونده؛

پ)به نوعی، خواننده را غافل­گیر می­کند و به دلیل تازگی در او اثر می­کند.

 

س:5-تفاوت براعت استهلال و حُسن مطلع را بنویسید.

ج:«حُسن مطلع» در قصیده پردازی می­باشد.

 

س:6-بعضی از راه­های زیبا کردن آغاز نوشته را ذکر کنید.

ج:آغاز نوشته با یک داستان کوتاه، حکایت، ضرب­المثل، یک بیت شعر، سخنی از بزرگان، حدیث یا روایت، طرح یک سوال

و ... میتواند نوشته را زیبا کند.

 

س:7-فایده­ی پایان خوش در یک نوشته چیست؟

ج:اگر پایان یک یک نوشته خوش باشد، یاد و خاطره­ی آن همواره در ذهن خواننده باقی می­ماند.

 

س:8-فواید عنوان خوب در یک نوشته را ذکر کنید.

ج:عنوان مناسب علاوه بر آن که نشانگر ذوق و هنرمندی نویسنده است، باعث جلب توجّه خواننده نیز می­شود.

 

س:9-بعضی از راه­های انتخاب عنوان مناسب را بنویسید.

ج:   الف)استفاده از بخشی از یک آیه­ی قرآن(کریم) ؛

ب)انخاب یک مصرع یا بخشی از یک شعر معروف؛

پ)انخاب یک ضرب­المثل؛

ت)متناقض­نما (پارادوکس)؛

ث)قلب و عکس یک ترکیب، اصطلاح یا جمله؛

ج)سؤال.

 

س:10-عنوان کتاب تنفّس صبح برگرفته از چیست؟

ج:برگرفته از آیه «والصُّبحُ اذا تنفّس» است.

 

درس سیزدهم

س:1-املای تشدید میانی با تشدید پایانی چه تفاوتی دارد؟ برای هر کدام سه مثال بزنید.

ج:کلماتی که تشدید  میانی میگیرند همیشه تشدید دار هستند؛ مثل :محبّت، محمّد، شدّت، اخوّت.

امّا کلماتی که روی حرف آخر آن­ها تشدید می­گیرد کلماتی هستند که حتماً قبل از مصوت آمده است.

مثال: علی حق دارد. حقّ علی را گرفتم

 

س:2-چرا املای «ی» میانجی بزرگ بر شکل کوچک آن ترجیح داده میشود؟

ج:الف)چون ممکن است «ی» کوچک با همزه اشتباه شود.

ب)زیرا «ی» کوچک ناقص شده­ی «ِی» بزرگ است، پس بهتر است از شکل کامل آن استفاده کنیم.

 

س:3-کاربرد نشانه­ی مد در زبان فارسی با همین نشانه در زبان عربی چه تفاوتی دارد؟

ج:این علامات در فارسی بیانگر صامت همزه «ء» و مصوّت «آ» است امّا در عربی علاوه بر این ویژگی بیانگر امتداد صدا هم هست.

 

س:4-در چه صورت اعراب گذاری ضروری  است؟

ج:وقتی که در خواندن کلمه استباه شود.

 

درس هفدهم

س:1-منظور از منابع دست­اوّل چیست؟

ج:منابعی که ارزش بیشتری دارند.

 

س:2-هر برگه­ی تحقیق چند قسمت دارد؟

ج:سه قسمت دارد : عنوان، متن، مأخذ.

 

س:3-منظور از زیربنا و مواد خام تحقیق چیست؟

ج:فیش

 

س:4-ساده­ترین راه ثبت یافته ها چیست؟

ج:یادداشت برداری

 

س:5-نکته­ی مهم هنگام یادداشت برداری چیست؟

ج:باید توجّه داشته باشیم که یادداشت ها با دقّت فراهم آمده باشند؛ دارای مشخّصات دقیق باشند و به درستی رده­بندی شده باشند تا هنگام نیاز بتوانید به راحتی به آن­ها دست یابید.

 

س:6-ویژگی­های منابع معتبر را بنویسید.

ج:منابعی که از نظر علمی تازه، دقیق، روشمند و مستند و دستاورد نویسندگانی معتبر و مشهور باشد.

 

س:7-چرا باید از منابع معتبر استفاده کنیم؟

ج:زیرا هر چه منبع معتبر تر باشد، اعتبار تحقیق بیشتر می­شود.

 

س:8-یکی از راه­های پی بردن به اعتبار مقاله چیست؟

ج:دیدن منابع پایانی کتاب یا مقاله­ی مورد استفاده شده.

 

س:9-در چه صورت یک نوشته­ تحقیق ارزشمند خواهد بود؟

ج:در صورتی که مقاله حاصل از تأمّل، مطالعه و بررسی و تحلیل باشد و نکته یا نکاتی تازه بنماید یا گره­ای بگشاید.

 

درس نوزدهم:

س:1-برای بهره گیری از منابع چه شرطی لازم است؟

ج:الف)شناخت منبع؛

ب)آشنایی با طرز استفاده از آن­ها.

 

س:2-در فرهنگ فارسی معین درباره­ی یک کلمه چه اطّلاعاتی داده میشود؟

ج: معنی یا معانی گوناگون،املای درست، تلفّظ، ریشه، ارزش دستوری، تعریف یا توصیف، شکل، نام های دیگر، گونه ها و ...

 

س:3-ترتیب قرار گرفتن واژه ها در فرهنگ بر چه اساسی است؟

ج:بر اساس حروف الفبا.

 

س:4-چه کتاب­هایی به عنوان کتاب مرجع شناخته میشود؟

ج:کتاب هایی که به هنگام نیاز به آن­ها رجوع میکنیم.مانند:زندگی­نامه ها، تواریخ، کتب رجال و ...

 

س:5-مطالب به چه شیوه­هایی از کتاب­های مرجع برداشته میشود؟

ج:به سه شیوه : 1-نقل مستقیم           2-نقل با تلخیص  3-نقل به مضموم

 

س:6-بخش های سه گانه فرهنگ معین را نام ببرید.

ج:لغات، ترکیبات خارجی و اَعلام

 

س:7-منظور از اعلام چیست؟

ج:اسامی، اشخاص و مکان ها.

 

س:8-ترکیبات خارجی در کدام جلد فرهنگ معین آمده است؟

ج:جلد چهارم

 

س:9-تفاوت کاربرد قلّاب در لغتنامه­ی دهخدا و فرهنگ فارسی معین چیست؟

ج:در فرهنگ معین از قلّاب برای ریشه کلمه ولی در لغتنامه­ی دهخدا از قلّاب برای تلفّظ درست کلمه استفاده میشود.

 

س:10-کهن­ترین فرهنگ لغت در زبان فارسی چیست؟

ج:لغت فردوس اسدی

 

درس بیست و یکم:

س:1-از چه راه­هایی میتوان به شکل صحیح کلمه پی برد؟

ج:الف)از راه دیدن شکل صحیح کلمه؛

ب)از راه شناخت اشتقاق و هم خانواده بودن کلمه­ها؛

پ)از راه پی بردن به معنی کلمه­ها.

 

س:2-چرا کاربرد «تشت» درست تر از «طشت» است؟

ج:چون آن طوری در قدیم نوشته میشده و چون کلمه فارسی است بهتر است با «ت» نوشته شود.

 

درس بیست و دوم:

س:1-ویژگی­های مقاله چیست؟

ج:  الف)برای هدف و مقصودی خاص نوشته می­شود؛

ب)حجم و اندازه­ی آن بین 500 تا 5000 کلمه است؛

پ)از نظمی خاص و طرحی مشخّص و سیری منطقی پیروی می­کند؛

ت)میان بخش­های متفاوت آن­ها هماهنگی و ارتباط وجود دارد؛

ث)در آن­ها از منابع و مآخذ معتبر استفاده می­شود.

 

س:2-بخش­های مختلف یک مقاله چیست؟

ج: عنوان، فهرست مطالب، مقدّمه، متن مقاله، نتیجه و فهرست­ها (منابع، اعلام و اشخاص، اصطلاحات، عکس­ها و ...)

 

س:3-مراحل تهیّه­ی یک مقاله چیست؟

ج:  1)انتخاب موضوع  2)مطالعه­ی دقیق و تفکّر درباره­ی موضوع  3)تهیّه­ی طرح و چارچوب کلّی

4)جمع­آوری اطّلاعات و یادداشت­برداری  5)تنظیم یادداشت ها و نگارش بخش­های گوناگون مقاله  6)بازخوانی و اصلاح  7)پاک­نویس  8)ذکر منابع و مآخذ

 

درس بیست و چهارم:

س:1-برای تأثیرگذاری بیشتر دریک مقاله، چه اقدامی می­توان انجام داد؟

ج: 1)جامع و خالی از تکرار بودن  2)ازمنابع معتبر بهره جستن  3)بهره­گیری از دریافت­های خود  4)پیوستگی بین بخش­های گوناگون  5)آغاز و پایان مناسب  6)بی ابهام بودن  7)رعایت نکات فنّی و زبانی  8)استفاده از تصاویر مناسب

 

س:2-حجم یک مقاله به چه عواملی بستگی دارد؟

ج:موضوع و مخاطب

 

س:3-تفاوت مقاله­ی در یک روزنامه با مقاله­ی در یک فصل­نامه یا دایرةالمعارف چیست؟

ج:مقاله­ی یک روزنامه تحلیلی است، مخاطب آن عموم می­باشند و کوتاه است؛ امّا مقاله­­­ی یک فصل­نامه یا دایرةالمعارف تحقیقی است، مخاطب آن خاص هستند و مفصّل است.

 

س:4-مقاله­ها از نظر هدف و محتوا به چند دسته تقسیم می­شوند؟نام ببرید.

ج:دو دسته:   الف)پژوهشی،استدلالی یا علمی؛    ب)تحلیلی

 

درس بیست و ششم:

س:1-چرا نوشتن کلمه­ی "حاجب" از کلمه­ی "قدر" آسان­تر است؟

ج:زیرا ما کلمه­ی "هاجب" نداریم، امّا کلمه­­ی "غدر" داریم.

 

س:2-چه زمانی املای یک کلمه دشوار خواهد شد؟

ج:زمانی که کلمه عربی باشد یا حرف­های گروه­های 6گانه در آن زیاد باشند.

 

س:3-در چه هنگام می­توان از علامت­های اختصاری به جای شکل کامل کلمه استفاده کرد؟

ج:اگر قبلاً آن را در جمله­ای آورده باشیم.

س:4-برای هر یک از کلمات لذّت، حُزن، فصل، صِغَر دو کلمه­ی هم­خانواده بنویسید.

ج:1)لذّت: التذاذ، لذیذ  2)حُزن: حزین، محزون  3)فصل: مفصل، فصول  4)صِغَر: اصغر، صغیر

 

درس بیست و هشتم:

س:1-گزارش را تعریف کنید.

ج:نوعی نوشته است که در آن نویسنده اطّلاعاتی را در موضوعی خاص در اختیار کسانی می­گذارد که از آن مطّلع نیستند.

 

س:2-منظور از گزارش رسمی چیست؟

ج:یعنی برای یک اداره، نهاد یا سازمان دولتی تهیّه می­شوند.مثل گزارش یک مأمور از بازرسی بخش­های یک کارخانه، یا بازدید مأمور بانک از منزلی مسکونی برای دادن وام بانکی و ... .

 

س:3-گزارش از یک نوع سفر علمی چه نوع گزارشی سات؟

ج:غیر­رسمی

 

س:4-اوّلین اقدام در تهیه­ی گزارش چیست؟

ج:پس از آن که موضوع، مخاطب و هدف گزارش مشخّص شد،درباره­ی مسئله­ی مورد نظر خوب می­اندیشیم و با دقّت راه­های پژوهش آن را بررسی میکنیم.

 

س:5-گردآوری از چه شیوه­هایی است؟

ج:مصاحبه، مشاهده و مطالعه.

 

س:6-در چه صورت در گزارش­نویسی از پرسش­نامه استفاده میکنیم؟

ج:در صورتی که موضوع تحقیق و پژوهش گسترده باشد.

 

س:7-منظور از استخوان­بندی گزارش چیست؟

ج:طرح گزارش.

 

س:8-پس از آن که طرح گزارش آماده شد، .....  گزارش را با توجّه به یادداشت­های فراهم آمده و مطالعات و تحقیقات قبلی و آمادگی ذهنی می­نویسیم.

ج:پیش­نویس

 

س:9-در مقدّمه­ی گزارش چه مطالبی ذکر میشود؟

ج:در مقدّمه هدف، ضرورت، چگونگی، مراحل کار و توضیحات لازم دیگر را ذکر می­کنیم.

 

س:10-در چه صورت چکیده­ی گزارش در آغاز آن ذکر می­شود؟

ج:در صورتی که گزارش مفصّل باشد.

 

پایان

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


مطالب مشابه :


خواص چای زعفران

دم کرده ی زعفران حاوی موادی است که به آن کروستین می گویند که فشار خون را درباره وبلاگ. لیلا
زعفران

مجموعه ی شعر آوای دل گلی زیبا که نامش زعفران درباره وبلاگ. درود
زعفران از کاشت تا برداشت و فزآوری(قسمت 1)

درباره وب. به کشکول شعر و مطالب کروسین را می دهد که ماده ی رنگی زعفران است.پیکروکروسین
نگاهی به مجموعه شعر «پرنوشته ها» سروده ی مرید میرقاید / دعوت به جشن زعفران

به مجموعه شعر «پرنوشته ها» سروده ی مرید میرقاید / دعوت به جشن زعفران . شعر نو جز 5 چهره ی
سوالات نگارش زبان فارسی 2

دستور زبان فارسی ـ معنای اشعار ـ مقاله ـ طنز ـ شعر زعفران رنگ شد،درباره­ی مسئله­ی
در باره زعفران

درس زندگی روستایی کتاب جغرافیای کلاس دوم به زبان شعر. درباره زعفران . درباره ی
برچسب :