خواص آیت الکرسی

چندین فایده مهمآیة الکرسی


1
- هرکس در غروب آفتاب 41 بار بخواند حاجتش روا شود.


7 -2
بار بخواند و بر پاهایش بدمد در راه رفتن خسته نشود

3- اگر خواهد دشمن او را نبیند 70 با بخواند

4- در جای بی آبی که از هلاکت ترسد 66 بار بخواند و اگر خواهد بسلامت به مقصد رسد 41 بار بخواند


5
- اگر 7 بار بر مشت خاک بخواند و بر قبر مرده ریزد آنمرده را کیفر نکنند و برحمت الهی رسد

6- برای آواره شدن دشمن دینی 41 بار بر تخم جارو بخواند در میان دشمن آویزد

7- اگر کسی به ناحق دربند باشد 1001 بار بخواند ان شاء الله بزودی رها شود


8
- برای شفای بیمار سه روز در صبح و به تعداد 101 بار خوانده شود


9
- برای رفع سر درد 70 بار خوانده شود.


10
- برای گشایش کسی که بسته شده 41 بار خوانده شود

11- اگر برشربتی خوانده و به هر کس خوراند محبوب آن شود

12- بر خاک مسجد جمعه بخواند بین دو دشمن مسلمان ریزد صلح کنند


13
- اگر شهری در محاصره دشمن دینی باشد 3 شب رفته و در هر یک از آن سه شب 1100 با بخواند روز سوم لشکر کفر از آن شهر بیرون شوند


14
- برایگشایش کار 10 بار صلوات و الم نشرح و آیه الکرسی را بخواند و در هر خواندنیکی از انگشتانش را گره کند که بهتر است از انگشت کوچک دست راست شروع کندو در انگشت کوچک دست چپ ختم کند بسیار تجربه شده است

15- این آیه را بر بیمار ۱۴ بار بخواند شفا یابد انشاء الله

16- هر کس در وقت غروب ۴۱ بار این آیه را بخواند حاجتش روا گردد

17- جهت بقای نسل و سلامتی خود از بلایا ۴۰ بار تا علی العظیم بخواند ( مجرب است )

18- جهت عزت و بزرگواری نزد بزرگان سه بار آیة الکرسی را بخواند و به کف دستها بدمد و به بصورت بکشد

19- جهت نور چشم بعد از هر نمازی دست و بر چشمها نهد و یکبار حمد و آیة الکرسی را بخواند بعد بگوید اُعیذُ نورَ بَصَری بِنورِ الله الّذی لا یطفی.

20- اسم اعظم در این سوره و آیات هویداترند : حمد ، توحید ، آیة الکرسی ، شهد الله ، قل الللم و امن الرسول و آیات آخر سوره حشر و بسم الله الرحمن الرحیم .

21- گویند به جهت رفع کرم و ملخ آیة الکرسی را بنویسد و بر ۴ گوشه باغ فروبرند

22- گویند اگر ۳ بار آیة الکرسی را بر آب بخوانند و روی خود را با آن بشویند و دو رکعت نماز کند و در هر رکعت حمد یکبار و آیة الکرسی را یکبار بخواند هر مراد داشته باشد حاصل گرددانشاء الله

23- گویند هر که آیة الکرسی را بنویسد و بر بازوی خود بندد هر جا رود عزیز و محترم شود

24- گویند هر گاه آیة الکرسی را بخواند و به انار شیرین بدمد و پس از ۴ ماه به زن حامله دهد فرزندش پسر شود

25- در حدیثی از سلمان فارسی ( ره ) است که رسول خدا ( ص ) فرمودند : هر کس آیة الکرسی را با زعفران به کف دست راست خویش نویسد و آن آب را به زبان خود لیسد و ۷ نوبت چنین کند هرگز چیزی را فراموش نکند و فرشتگان او را آمرزش دهند .

26- گویند در شداید و سختیها در مهمات عظیمه قرائت آیة الکرسی ۱۲ مرتبه نافع است و تخلف ندارد

27- چون خداوند به کسی لباس نو عطا کند ( بخرد ) وضو بگیرد و دو رکعت نماز با حمد و آیة الکرسی و قل هو الله احد و انا انزلناه بخواند و شکر کند که عورتش را پوشانده و در میان مردم زینتش داده و بسیار بگوید : « لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم » تا در آن لباس دچار گناه نشود و به عدد هر نخی فرشته ای برای او تقدیس و استغفار و طلب رحمت کند .

28- هر گاه چشم کسی درد کند ایة الکرسی را با اعتقاد درست بخواند ان شاء الله شفا یابد

ابراهیم بن مهزم گوید مردی گفت : از حضرت رضا ( ع)شنیدم می فرمودند :

کسی که هنگام خواب آیة الکرسی را بخواند بخواست خدا بهمرضی که او را فلج کند گرفتار نشود و هر کس پس از نماز آن را بخواند گزندهای به وی آزار نرساند .

علی بن حسین ( ع ) روایت کرده که فرمود رسول خدا ) ص ) فرمودند :

کسی که چهار آیه از اول سوره بقره و آیة الکرسی را با دوآیه بعد از آن و۳آیه آخر آن سوره را بخواند هیچگونه بدی و ناراحتی در جان و مال خویش نبیند و دیو لعین به وی نزدیک نشود و قرآن را فراموش نکند.

رسول خدا ( ص ) فرمودند :

یا علی ( ع ) در هیچ خانه ای اینآیه ( آیات ) تلاوت نشود مگر اینکه ابلیس لعین سه روز گرد آن خانه نگردد ویا چهل شبانه روز هیچ جادویی وارد آن خانه نگردد ، ای علی ( ع ) این آیهرا به فرزندان و همسایه گانت یاد بده که هیچ آیه ای برتر از این آیه نازلنشده است ( آیة الکرسی).

رسول خدا ( ص )می فرمایند :

کسی که از خانه خارج می شود ایت الکرسی را قرائت کند خداوند تبارک و تعالی۷۰هزار فرشته را مأمور کند تا برای وی استغفار کنند تا هنگامی که به خانه بر می گردد و چون بخانه ی در آید فقر را از وی برگرداند.

عمربنابی المقدام می گوید از امام محمد باقر ( ع ) شنیدم که فرمودند :

تلاوت آیة الکرسی۱۰۰۰بدی از بدیهای دنیوی و۱۰۰۰بدی از بدیهای اخروی را زایل گرداند که بدترین بدی در دنیا فقر و بدترین بدی آخرت فشار قبر است .

امام صادق (ع) فرمود:

همانا من از آيه الكرسي براي بالا رفتن درجات استفاده مي كنم.

امام صادق (ع) فرمودند:

هرگاه سوره حمد و توحيد و قدر را با آيه الكرسي بخوانيد و بعد از آن برخيزيد و و رو به قبله حاجات خود را از خدا بخواهيد كه حاجاتتان بر آورده خواهد شد زيرا اسم اعظم هستند.

رسول خدا در خواب به دختر خويش فرمودند:

ترازوي اعمال خويشرا با آيه الكرسي سنگين گردان. زيرا هركس آن را قرائت نمايد آسمان وزمينبا فرشتگانش به جنبش و حركت در آيند و خداوند را با صداي بلند به پاكي يادكنند و او را بزرگ بدارند و تسبيح گويند. پس از آن تمامي فرشتگان ازخداوند مي خواهند كه گناه خواننده آيه الكرسي را ببخشد و از خطا و لغزششدر گذرد.

امام رضا (ع) به نقل از پيامبر فرمودند:

هر كس 100 مرتبه آيه الكرسي را بخواند چنان باشد كه همه عمر خود را عبادت كرده باشد


مطالب مشابه :


آیت الکرسی !

گنجینه ها - آیت الکرسی ! - در قرآن کریم سوره ها و یا حتی آیاتی کوتاه وجود دارند که فقط یک بار
آیت الکرسی

تحقیق - آیت الکرسی - تحقیق علوم - تحقیق متن آیت الکرسی. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله إ
آیه الکرسی

دانلود - Download - آیه الکرسی - نرم افزار های به درد بخور از اینور و اونور
آیه الکرسی با ترجمه فارسی

وبلاگ ترجمه - آیه الکرسی با ترجمه فارسی - فراهم کردن متون ترجمه شده و آموزش زبان انگلیسی
منافع آیة الکرسی و ختم بسیار مجرب آن

خواص آیت الکرسی - منافع آیة الکرسی و ختم بسیار مجرب آن - آیت الکرسی
خواص آیت الکرسی

کربلا معلی - خواص آیت الکرسی - ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات
آیة الکرسی

متن آیت‌الکرسی که آیه 255 سوره بقره است و همچنین آیات 256 و 257 سوره بقره که به خواندن آن‌ها نیز
آیه الکرسی

متن آیت‌الکرسی که آیه ۲۵۵ سوره بقره است و همچنین آیات ۲۵۶ و ۲۵۷ سوره بقره که به خواندن آن
برچسب :