دروس و منابع مربوطه جهت آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

دروس و منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت برای آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی:

الف) مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

-1

Abdelhak, Mervat, Grostick, Hanken, Mayr Alice, M. Health informantion management of a strategic resource. Second edition. Philadelpina. Pa: W.B. Saunders Company, 2001

-2

Wager, KA. Wickham, Frances, Lee, DBA, Glaser, JR, Burns Glaser, J.R. Managing. Health information systems: a practical approach for health care executives. Publisher. Jossey-Bass., 2005

3-کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی   تالیف : دکتر حمید مقدسی

4-مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی     تالیف : دکتر رضا صفدری، مرجان قاضی سعیدی

 

ب) ریاضی وآمار زیستی

1-روش های آمار زیستی                                  تالیف: دانیل

2-روش های آماری و شاخص های بهداشتی         تالیف: دکتر کاظم محمد ودکتر ملک افضلی

3-حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی    تالیف: جرج توماس و راس فینی

 

ج) اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها

1- برنامه نویسی به زبان C           تالیف  : کافمن Elliot Kaufman

2- برنامه نویسی به زبان پاسکال   تالیف : کافمن Elliot Kaufman

3-ساختمان داده ها                    تالیف : لیپ شوتز Seymour Lipschutz

4-ساختمان داده ها                    تالیف : هوروویتز Ellis Horowitz

د) زبان انگلیسی

 زبان انگلیسی در کلیه رشته ها بصورت عمومی شامل درک متون و واژگان عمومی زبان در سطح انگلیسی  Upper Intermediate (متوسط به بالا) است.

 

Reference:  http://www.sanjeshp.ir/arshad_91/index.htm


مطالب مشابه :


دروس و منابع مربوطه جهت آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی - دروس و منابع مربوطه جهت آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی - محلی برای
چند توصیه برای قبولی درآزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 1393

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - چند توصیه برای قبولی درآزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
کارنامه آزمون ارشد انفورماتیک پزشکی 90-1389

انفورماتیک پزشکی (Medical Informatics) - کارنامه آزمون ارشد انفورماتیک پزشکی 90-1389 -
سوالات آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - سوالات آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی - فرزانه کریمی
چند توصیه خیلی مهم برای قبولی درآزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 1392

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - چند توصیه خیلی مهم برای قبولی درآزمون کارشناسی ارشد
آشنایی با دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 1393

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - آشنایی با دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد انفورماتیک
آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکترای انفورماتیک پزشکی

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکترای انفورماتیک پزشکی - فرزانه
انفورماتیک پزشکی چیست؟

این وبلاگ توسط اولین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
آشنایی با دانشگاه های پذیرنده دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 1392

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - آشنایی با دانشگاه های پذیرنده دانشجوی کارشناسی ارشد
برچسب :