طرح های معماری (طرحهای منتخب معروفترین معماران تاریخ)

<!--enpts-->1_158.jpg<!--enpte-->

Kendra Schank Smith

Architectural Press; 1 edition (June 27, 2005) | ISBN:0750657197 | 224 pages | PDF | 10,4 Mb

طرح های معماری (طرحهای منتخب معروفترین معماران تاریخ)

Sketches from prominent architects, drawn from an international selection· A unique insight into how architects use sketches to develop and transfer complex concepts into physical form, enabling readers to improve the connection between their own ideas and designs· Reveals the secrets of the most successful sketching techniques used by architects for today’s designers

Download from FileFactory


مطالب مشابه :


طرح های معماری (طرحهای منتخب معروفترین معماران تاریخ)

مهندسی عمران & مهندسی معماری - طرح های معماری (طرحهای منتخب معروفترین معماران تاریخ) -
از بهترین طرحهای معماری جهان

معمـــــــــــــاری - از بهترین طرحهای معماری جهان - کلینیک تخصصی معمـــــــــــاری
طرح های معماری (طرحهای منتخب معروفترین معماران تاریخ)

معماری مدرن - طرح های معماری (طرحهای منتخب معروفترین معماران تاریخ) - decoration-civil-architect - معماری
چگونگی شیت بندی طرح معماری

طرح دو معماری - مدرسه هنر و معماری - چگونگی شیت بندی طرح معماری - طراحی معماری با هدف آشنایی
طرحهای محیرالعقول

طرحهای محیرالعقول معماری مهندسین جهان در پایتخت آذربایجان شمالی: باکو بسرعت در حال تبدیل
نگاهی به وُید موزه گوگنهایم : طرحهای پیشنهادی سازگار با طبیعت

پروژه معماری - نگاهی به وُید موزه گوگنهایم : طرحهای پیشنهادی سازگار با طبیعت - پایان نامه
طرحهای شهری قسمت اول

فرآیند تهیه طرحهای شهری فرآیند تهیه طرحهای شهری در ایران با توجه به وظیفه و نقش هریک، به شرح
برچسب :