نخستين المپياد ورزشي سربازان آموزش عمومي ناجا

نخستين المپياد ورزشي سربازان آموزش عمومي ناجا

نخستین المپیاد ورزشی سربازان آموزش عمومی نیروی انتظامی کشور به میزبانی اراک درحال برگزاری است. این مسابقات در سه رشته آمادگی جسمانی ، دو صحرا نوردی و فوتسال با 300 ورزشکار در قالب 11 تیم برگزار می شود . در این مسابقات مراکز آموزش مالک اشتر اراک ، شهیدمدنی ، اصلان دوز اردبیل ، شهید بیگلری مشکین شهر ، ولیعصر تبریز ، ولیعصر زابل ، محمد رسول الله بیرجند ، شهید باهنر کرمان ، شهید رجایی کرمانشاه ، شهید درویش اهواز و دستغیب جهرم حضور دارند و با هم رقابت می کنند.

در اولین روز این رقابتها در فوتسال تیم های شهید دستغیب جهرم ، شهید مدنی ،اصلان دوز اردبیل ، شهید درویش اهواز و مالک اشتر اراک بر رقبای خود پیروز شدند. این مسابقات به مدت 2 روز در سالن ورزشی شهید مرادی پادگان آموزشی مالک اشتر اراک برگزار می شود


مطالب مشابه :


پادگان آموزشی مالک اشتر اراک : گردان کربلا گروهان جهاد دی 88

به پادگان آموزشی مالک اشتر اراک است وقتی به مقصد پادگان مالک اشتر اراک فرستاد
پادگان مالک اشتر اراک

پادگان مالک اشتر اراک انقدر تو گوگل دنبال پادگان مالک اشتر اینارو برا اموزشی
توصیه هایی برای سربازان آموزشی مالک اشتر اراک با کد 06 (7)

مطالب مرتبط با این پست. توصیه هایی برای سربازان آموزشی مالک اشتر اراک با کد 06 (1) توصیه هایی
در مورد پادگان مالک اشتر اراک ناجا

در مورد پادگان مالک اشتر اراک توصیه هایی برای سربازان آموزشی مالک اشتر اراک با کد 06 (1)
توصیه هایی برای سربازان آموزشی مالک اشتر اراک با کد 06 (2)

توصیه هایی برای سربازان آموزشی مالک اشتر اراک با از رزم ها توی پادگان ماکل اشتر هم
توصیه هایی برای سربازان آموزشی مالک اشتر اراک با کد 06 (5)

توصیه هایی برای سربازان آموزشی مالک اشتر اراک پادگان مالک اشتر اراک اراک مالک اشتر
وسایل مورد نیاز

اعزامی های اسفند 86 پادگان مالک اشتر این وسایل در مدت آموزشی لازمتان میشود مخصوصا در
توصیه هایی برای سربازان آموزشی مالک اشتر اراک با کد 06 (3)

توصیه هایی برای سربازان آموزشی مالک اشتر اراک با 90 ساعت 7 صبح پادگان باشم ساعت 5
نخستين المپياد ورزشي سربازان آموزش عمومي ناجا

آیین یادبود مرحوم عسگر اولادی در اراک برگزار شد . استاندار مرکزی :
برچسب :