سخن دانشمندان درباره خدا و مذهب

  ماکس پلانک: بر سردر معبد علم نوشته اند هر کس ايمان ندارد وارد نشود.   لرد کلوين :اگر نيکو بيانديشيد علم شما را ناچار از آن خواهد کرد که به خدا ايمان داشته باشيد.     آلبرت انيشتين:
احساس مذهبي بزرگ ترين شاه فنر تحقيقات علمي است.
  ماکس پلانک: دين و علم مشترکا بر ضد شرک و الحاد مي‌جنگند
و برانگيزنده‌ي آنها همواره خدا بوده
و خواهد بود.
    جورج هربرت :من نه تنها به خدا ايمان دارم که به او اعتماد و توکل نيز دارم.
خداشناسي براي من قضيه فلسفي متروکي نيست .
بلکه انديشه‌اي واقعي و جزئي از حيات و کوشش روزانه‌ي من است.
    آلبرت انيشتين:

کسي که زندگي خود و جهانيان را بي معني مي انگارد,
بدبخت محض نيست اما اهليت زندگي ندارد.
فقط اميد قائم بر عقل و ايمان است
که نمي‌گذارد ما او را براي زندگي کاملا ناقابل بدانيم,
چه جاي اميد است که وي بوسيله‌ي عقل خود راه صواب را درک کند
و يا از سر نو چون طفلان درباره‌ي حيات بيانديشد.
    پروفسور الوير وندل:

هر قدر معلومات بشر زياد تر مي‌شود
شکاف ميان علم و مذهب تنگ تر مي‌شود
و فهم درست علوم امکان ايمان به خدا را بيشتر مي‌کند.
  کارل هايم:
شگفتيهاي عالم نه تنها اجازه‌ي تاثير خالق حکيم را مي‌دهد بلکه وجود او را ايجاب مي‌کند.
    آندرو کورن وي استاد فلسفه:
اساس کار دانشمند بر اين قرار گرفته که " هيچ ماشيني بدون سازنده نمي‌تواند باشد".
آلبرت اينشتين:
براي من مهم نيست كه اين عنصر يا آن عنصر چه طيفي دارد
براي من مهم اين است كه بدانم
خالق عالم چه هدفي از خلق آن داشته.
      ماکس پلانگ مي گويد:
هرگز هيچ تقابل حقيقي بين علم و دين نمي تواند وجود داشته باشد
زيرا يکي ، مکمل ديگري است.
  استوجر (W. Stoeger؛ اخترفیزیک دان‌ آمريكايي‌):
«وجود هر چيزي‌،اعم‌ّ از انرژي‌،ذرّات‌ مادّي‌، و قوانين‌ حاكم‌، مستلزم‌ علّتي‌ است‌
كه‌ يا خودش‌ واجب‌الوجود است‌ و يا به‌ علّت‌ واجب‌الوجود ديگري‌ ـ
يعني‌، به‌ علّت‌ نخستين‌ و اوّلين‌ علّتي‌ كه ‌در سلسله‌ علّي‌ براي‌ تبيين‌ خود،
به‌ علّت‌ ديگري‌ نياز ندارد ـ منتهي‌شود».

 

اسلتون (Osselton؛ رياضيدان‌ آمريكايي‌) :
با استفاده‌ از حساب‌ احتمالات‌ نشان‌ داده‌ است‌
كه ‌براي‌ آنكه‌ دو سطر از يك‌ نمايش‌ شكسپير
شانسي‌ نوشته‌ شود
بايد 10 به توان15 ضربه‌ روي‌ يك‌ ماشين‌ تايپ‌ پنجاه‌ حرفي‌ زده‌ شود.

 

امّا پل‌ديويس‌ در مقايسه‌ اين‌ دو نظم‌، چنين‌ گفته‌ است‌:

«اگر نمي‌توانيم‌ از جهان هاي‌ ديگر ديدن‌ كنيم‌
يا آن ها را مستقيماً تجربه‌ كنيم‌،
بايد بيانديشيم‌ كه‌ وجود آن ها
مانند اعتقاد به‌ خدا،
مسئله‌اي‌ ايماني‌ است‌.
شايد تحوّلات‌ بعدي‌ در علم‌،
گواه‌ مستدلي‌ براي‌ جهان هاي‌ ديگر شود
امّا تا آن‌ زمان‌، اين‌ تطابق هاي‌ سحرآميزِ
مقادير عددي‌، كه‌ طبيعت‌
براي‌ ثابت هاي‌ بنيادي‌ تعيين‌ كرده‌ است‌،
بايد بر وجود يك‌ عنصر نظم‌ كيهاني‌گواهي‌ دهد».

 جان‌ بارو (J. Barrow؛ فیزیک دان‌ انگليسي‌):
«در هيچ‌ يك‌ از معناهايي‌ كه‌ واژه‌ عدم ‌در آن ها به‌ كار مي‌رود،
كسي‌ واقعاً آفرينش‌ از عدم‌ را اثبات‌ نمي‌كند.وجود پيشين‌ قوانين‌ كوانتومي‌، میدان هاي‌ كوانتومي‌، زمان‌، فضا و احتمالاً منطق‌،
مفروض‌ گرفته‌ مي‌شود.در حال‌ حاضر، هيچ‌ راهي‌ وجود ندارد كه
‌ بتوان‌ از اين‌ قوانين‌ چشم‌پوشي‌ كرد».
  مارگنو (Margenau):
«اكنون‌ اين‌ سؤال‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ منشأ قوانين‌ طبيعت‌ چيست‌؟
و من ‌تنها جواب‌ قانع‌ كننده‌اي‌ كه‌ مي‌يابم‌ اين‌ است‌ كه‌ آن
ها به‌ وسيله‌ خدا خلق ‌شده‌اند و خدا قادر و عالم‌ مطلق‌ است‌».
   و نيز مي‌گويد:
«خدا هم ‌جهان‌ فيزيكي‌ و هم‌ قوانين‌ حاكم‌ بر آن‌ را خلق‌ كرد».
    ديويس‌:
«آيا وجود جهان‌ را مي‌توان‌ بي‌نياز از خداو تنها به‌ وسيله‌ علم‌ توضيح‌ داد؟
آيا مي‌توان‌ جهان‌ را نظام‌ بسته‌اي‌ در نظر گرفت‌كه
‌ علّت‌ وجودي‌اش‌ در آن‌ نهفته‌ باشد؟
پاسخ‌ به‌ معنايي‌ بستگي‌ دارد كه‌ با آن‌ توضيح‌ مي‌دهيم‌.
با فرض‌ قوانين‌ فيزيك‌، جهان‌ مي‌تواند خود مدار باشد و از جمله‌، خود را خلق‌ كند.
امّا قوانين‌ فيزيكي‌ از كجا مي‌آيند؟»
   و نيز:
«تا وقتي‌ كه‌ منشأ قوانين‌ طبيعت‌ خداست‌، وجودي ‌شگفت‌تر از ماده‌ّ ــ
كه‌ آن‌ را نيز خدا آفريده‌ است‌ ــ نيست‌.امّا وقتي‌مبناي‌ خدايي‌ قوانين‌ را كنار مي‌نهيم‌،
وجود آن ها به‌ يك‌ راز عميق‌ تبديل‌ مي‌شود».


مطالب مشابه :


شعر درباره ی نماز

نماز - شعر درباره ی نماز - این وبلاگ درباره ی نماز ارائه داده شده است . گفتم:انشا الله
نماز در وصیت نامه شهیدان

نماز در وصیت نامه شهیدان درباره ي وب اين دو ركعت نشانه‌ي پيروزي است.
انشا

توصيه هايي درباره ي آموزش انشا در پايه هاي مختلف
چهل حديث از چهارده معصوم عليهم السلام درباره ي ويژگي هاي نماز

چهل حديث از چهارده معصوم عليهم السلام درباره ي ويژگي هاي نماز ي مسلمان، هرگاه به نماز
سخن دانشمندان درباره خدا و مذهب

نماز. نماز. صفحه انشا الله تعـــــــــــــالی و يا از سر نو چون طفلان دربارهي حيات
«حرف هاي لحظاتي قبل از نماز » ( انشای دانش آموز شکوفه شاکرمی سال اول دبیرستان شاهد ناحیه 2 خرم آباد)

«حرف هاي لحظاتي قبل از نماز خداوندا حكايت من، حكايت همان پرنده ي بال وپر شكسته است كه
برچسب :