مقالات حسابداری

  نويسنده   عنوان   رديف
عبدالرضا تالانه   آسيب پذيري قانوني مشتري خدمات حسابرسي   1
عليرضا باقيات و محمدرضا الماسي   آشنايي با حسابرسي تكنولوژي اطلاعات   2
مصطفي علي مدد   آينده  اعتبار بخشي   3
هادي فاوچي   استانداردهاي حسابرسي اينتوساي   4
مهرداد شريعت زاده   استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي در عمليات حسابرسي   5
ابوالفضل يوسف نژاد   اصول برترين تمهيدات حسابرسي نهادهاي بين المللي   6
ابراهيم نيكوزاد   الزامات حرفه حسابرسي   7
دكتر غلامحسين دواني   الزامات خدمات حسابرسي   8
دكترغلامرضا بيدگلي   الگويي جديد براي حسابرسي كشور   9
دكتر غلامحسين دواني   انتقاد حسابداران از سازمان حسابرسي   10
نامعلوم   اهم وظايف سازمان حسابرسي   11
دكتر غلامحسين دواني   بورس و حسابرسان   12
سعيد اكبري   به کارگيري خودآزمايي کنترل توسط حسابرسان مستقل   13
دكتر غلامحسين دواني   به کام حسابرسان يا به نفع مشاوران   14
محمدجواد صفار   بيانيه شش شبکه جهاني حسابرسي   15
نامعلوم   پايه‌هاي حسابرسي فناوري اطلاعات مراقبتهاي تخصصي و حرفه‌اي   16
رضا ميرآفتاب زاده   تاريخ حرفه حسابرسي مستقل ايران   17
نامعلوم   تاريخچه حسابرسي در ايران   18
نامعلوم   تفاوت بين حسابرس وبازرس قانوني   19
نامعلوم   تفاوت حسابرس ، ذي حساب و مميزي مالياتي   20
دكتر غلامحسين دواني   چالش بازرس و حسابرس   21
نامعلوم   چالش هاي قضاوت حرفه اي در حسابرسي   22
نامعلوم   چالش‌ها و موانع حرفه حسابرسي خصوصي   23
دكتر غلامحسين دواني   چالشهاي موسسات حسابرسي   24
دكتر غلامحسين دواني   چرا موسسه‌هاي حسابرسي بايد رتبه‌بندي شوند؟   25
حسن خسروي   چهل ويژگي يك حسابرس اثربخش   26
دكتر غلامحسين دواني   حرفه حسابرسي   27
دكتر غلامحسين دواني   حرفه حسابرسي در بازار سرمايه   28
دكتر غلامحسين دواني   حسابرسي حرفه ، صنف يا شغل؟   29
دكتر غلامحسين دواني   حسابرسي حسابرسان   30
عليرضا محلوجي   حسابرسي داخلي   31
نامعلوم   حسابرسي عملکرد و عملياتي   32
نظام الدين رحيميان   حسابرسي عملياتي ابزاري براي پاسخگويي و کمک به مديريت   33
دكتر كامبيز فوقاندوست حقيقي   حسابرسي مستمر،کشف يک مفهوم   34
دكتر غلامحسين دواني   حسابرسي و كاركردهاي آن   35
ناصر شاميرزايي   حسابرسي واحدهاي تجاري کوچک   36
دكتر غلامحسين دواني   حسابرسي، ماليات و توسعه   37
دكتر غلامحسين دواني   حسابرسي،كسب و كار است   38
نامعلوم   خدمات متقابل مديريت و حسابرسي داخلي در سازمان   39
نامعلوم   دستورالعمل حسابرسي مالياتي   40
سيدمحمدرضا بني فاطمي كاشي   روشهاي تحليلي در حسابرسي   41
نامعلوم   سيستم کنترل کيفيت در موسسه هاي حسابرسي   42
نامعلوم   شبکه اطلاع رساني فدراسيون بين المللي حسابرسان آيفک نت   43
نامعلوم   عوامل‌ خطر مربوط‌ به‌ تحريفهاي‌ ناشي‌ از تقلب‌   44
فريده منصوري   گزارشگري مالي ـ حسابرسي و آينده   45
صفيه مهري نژاد   مديريت خطر حسابرسي   46
نامعلوم   مراحل انجام کنترلهاي گزارش حسابرسي   47
دكتر غلامحسين دواني   مسئوليت حسابرسان در عصر تجارت جهاني   48
نامعلوم   مسئوليت حسابرسي فناوري اطلاعات   49
دكتر غلامحسين دواني   مشکلات مجامع از ديدگاه حسابرسان   50
معصومه يوسف نژاد شمالي   مصاحبه ابزار مهمي براي گرداوري اطلاعات در حسابرسي عملياتي   51
نظام الدين ملك آرايي   نظارت حرفه اي بر موسسات حسابرسي معتمد بورس   52
دكتر غلامحسين دواني   نظارت و رتبه¬بندي موسسات حسابرسي   53
علي اكبر كاشف   نقش حسابرسي   54
نامعلوم   نقش حسابرسي در توسعه اقتصادي كشور   55
نامعلوم   نکات اساسي قراردادهاي حسابرسي و روشهاي حسابرسي بدهيهاي احتمالي   56
نامعلوم   نمونه هايي از عوامل برخورد حسابرس   57
نامعلوم   نمونه‌هايي‌ از شرايط‌ نشاندهنده‌ احتمال‌ وجود تقلب‌ يا اشتباه‌   58
دكتر علي نيكخواه آزاد   نياز به بازنگري مفروضات تئوري حسابرسي   59
محمد دوامي   يک بدعت در سازمان حسابرسي   60
دكتر غلامحسين دواني   ادغام موسسات حسابرسی   61
محمدرضا نيكبخت و حسين مهرباني   بررسی اثر خدمات و میزان حق الزحمه های غیر حسابرسی موسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس   62
دكتر ساسان مهراني و مهديس نعيمي   تئوري اخلاقي و تاثير فشار بودجه زماني بر رفتار حسابرسان مستقل   63
دكتر غلامحسين دواني   رتبه بندي موسسات حسابرسی   64
محمد کاشانی پور، حسین فخاری و  مرادعلی حمزه علی   سودمندی اقلام صورت های مالی در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت   65
دكتر سيد حسين سجادي و لادن ناصح   سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی   66
دكتر سيدحسين سجادي و مهدي ابراهيمي مند   عوامل فزاينده استقلال حسابرس مستقل   67
دكتر ويدا مجتهد زاده و پروين آقايي   عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان   68
دكتريحيي حساس يگانه و محسن قاسمي   محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی   69
نامعلوم   مروري بر ويژگيها و ساختارگزارشات حسابرسي عملكرد   70
دكتريحيي حساس يگانه و دكتر حسين كثيري   مفهوم اهميت در حسابرسي و تأثير آن بر اظهار نظر حسابرسان   71
دكتر غلامحسين دواني   نکات قابل تأمل در قراردادهای حسابرسی   72
نامعلوم   نواقص کلی پرونده های حسابرسی   73
هادي فاوچي   رهنمودهاي آسوساي براي مبارزه با تقلب وفساد   74
نامعلوم   وظايف بازرس   75
نامعلوم   پيام های حرفه ای حسابرسی   76
نامعلوم   تفاوت در کیفیت میان موسسه‌های حسابرسی   77
دكتر غلامحسين دواني   حسابرسی بر علیه فساد   78
دكتر غلامحسين دواني   قانونمندی موسسات حسابرسی   79
رضا شباهنگ   حسابرسي عملكرد مديريت   80
امير پوريا نسب و كيهان مهام   كنترل داخلي-چارچوب يكپارچه   81
دكتر علي نيكخواه آزاد   بيانيه مفاهيم بنيادي حسابرسي   82
محمد جواد صفار   حسابرسي عملياتي    83
علي كمالي زارع و عباس ارباب سليماني   حسابرسي داخلي اثربخش   84
دكتر فضل الله اكبري و مصطفي علي مدد   بررسي تحليلي   85
محمد مهيمني و محمد عبدالله پور   راهنماي جامعه حسابرسي عملياتي   86
مجيد محلاتي   منافع عمومي و موسسات حسابرسي   87
دكتر غلامحسين دواني‌    چرا حسابرسي؟   88
 دكتر غلامحسين دواني‌    حسابرسي نوين   89
دكتر ايرج نوروش و حميدرضا فيالي   ارتباط آنروپي اقلام صورتهاي مالي اساسي با اصلاحات حسابرسان    90
دكتر موسي بزرگ اصل   نقش حسابرس مستقل در جامعه    91
دكتر علي نيكخواه آزاد و حميدرضا قناد   عوامل عدم توسعه و روشهاي ارتقاء حسابرسي داخلي در ايران   92
دكتر سيد حسين سجادي و رضا جامعي    سودمندي حسابرسي ديوان محاسبات كشور ايران از ديدگاه مديران مالي    93
دكتر يحيي حساس يگانه و احمد خالقي بايگي    فاصله انتظاراتي بين حسابرسان و استفاده كنندگان از نقش اعتباردهي حسابرسان مستقل   94
دكتر غلامحسين دواني‌    حسابرسي و پيامدهاي آن   95
دكتر غلامحسين دواني‌    حسابرسي و شفاف‌سازي   96
فاطمه مهدی   جایگاه حسابرسی عملیاتی در اقتصاد ایران   97
سیاوش وزیری مهر   چالش‌هاي مالياتي توليد و سرمايه‌گذاري‌   98
ایرج اصغری   after last correctionبررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی   99
.........   اثر فشار ناشی‌از فرصتهای کاری تازه بر قضاوتهای حسابرسان   100
سيدمحمدرضا بني فاطمي كاشي   آشنایی با برخی مفاهیم اساسی - حسابرسی عملیاتی   101
........   جهت گیری راهنمای تصمیم بر شناسایی   102
امیر موسوی   حسابرسي مديريت   103
ایرج اصغری   دفاع از تئوری موجود حسابرسی   104
دکتر رضا نظری   انتظارات مالیات دهندگان   105
……..   بیشینه سازی ارزش، نظریه صاحبان نفع و تابع هدف بنگاه اقتصادی   106
……..   پژوهش‌های‌ رفتاری‌ در حسابرسی‌   107
دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی   روشهای تحلیلی در محیط حرفه حسابرسی: تطور تاریخی   108
……..   فساد الکترونیکی تجربه استرالیا از دیدگاه حسابرسی   109
……..   مطالعه موردی فساد در معاملات شرکتها   110
محمد شلیله‌   کار حرفه‌اي مفاهيم، ويژگيها و کارکرد   111
دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی   استاندارد جديدي براي مديريت ايمني اطلاعات   112
 دکتر فضل‌الله اکبری‌   منتخبات‌ حسابرس‌   113
……..   استانداردهاي اجراي عمليات حرفه‌اي حسابرسي داخلي   114
حمید رضا ارجمندی   حسابرسی عملیاتی    گفتگو با حمید رضا ارجمندی   115
…….   فرايند کلي حسابرسي عملياتي   116
مجيد مير اسكندري   اخلاق حرفه‌اي در بوته عمل   117
.........   حسابرسان چرا و چگونه بايد تغيير كنند   118
........   حسابرسي    119
مصطفي علي مدد   درآمدي بر اخلاق و آئين رفتار حسابداران حرفه‌اي   120
دكتر يحيي حساس يگانه   سقوط اخلاق حرفه‌اي و فروپاشي انرون   121
........   ميزگرد آيين رفتار حرفه‌اي   122
........   حسابرسي شركت ORACLE   123


   
21.38 MB

دانلود

pas : www.acclearn.com


مطالب مشابه :


دانلود برنامه حسابداری رافع7

اين فايل image برنامه رافع 7 مي باشد كه ابتدا مي بايست توسط برنامه ها درايو مجازي مانند Daemon و يا
دانلود رافع 7 نرم افزار جامع حسابداری

دانلود رایگان جدید ترین نرم افزارها - دانلود رافع 7 نرم افزار جامع حسابداری - وبلاگ جامع
دانلود رافع 7

نسخه 7 آپديت شده اون خيلي كارش درست تر از نسخه هاي قبلي ( مثل 6 و حتي خود 7 ) شده براي نصب رافع
نرم افزار حسابداري رافع 7 با كرك

نرم افزار حسابداري رافع 7 با كرك Download - حجم 16.6 مگابايت فونت نرم افزار
نرم افزار حسابداری رافع 7 با کرک

دنیای دانلود - نرم افزار حسابداری رافع 7 با کرک - دانلود جديد ترين نرم افزارهاي روز دنيا
مقالات حسابداری

دانلود فونت. دانلود نرم افزار حسابداری رافع 7. راهنمای نصب رافع
درصدهای قبولی

مالي 7.6 صنعتي 31.7 دانلود فونت. دانلود نرم افزار حسابداری رافع 7. راهنمای نصب رافع
وجوب مراجعه به سنت و تحريم مخالفت با آن

(جهت مشاهده بهتر وبلاگ،لطفا فونت قرآنی یا 6. **عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ النَّبِيِّ
مقاله فارسي در ارتباط با حسابداري صنعتي

دانلود فونت. دانلود نرم افزار حسابداری رافع 7. راهنمای نصب رافع
برچسب :