ماشین اره مجموعه ای گرد

ماشین اره مجموعه ای گرد

اره مجموعه ای یکی از قدیمی ترین ماشینهای صنایع چوب است وهنوزهم یکی ازمفیدترین آنها بشمار می رود . اختراع این ماشین در سال 1777 در هلند صورت گرفت ود رآن زمان این ماشین صرفا یک تیغه گرد فلزی آبدیده بود . که برروی یک محور متصل به بدنه چوبی نصب شده بود امروز ه طرحهای جدید تیغه وموارد مورد استفاده برای ساخت آنها و کاربرد این اره را گسترش وسیعی داده است. اره های چند کاره میزی دارای شافت یا محوری هستند که میتوان تیغه ها را بروی آن نصب وتعویض نمود درحالیکه اره های موازی بر یا دو روکن دارای دو تیغه یا ارههای چند تیغه می باشد که می توان آنها را برای برشها ی مختلف بصورت مستقل تنظیم کرد . استفاده از این اره ها موجب می شود که در در زمان تعویض تیغه برای برشهای مختلف صرفه جویی شود .بعضی از این ماشینها دارای محرکه مستقیم هستند بدین معنی که تیغه دوّار مستقیماً بر روی تیغه موتور نصب گردیده است و برخی دیگر دارای محرک دنده ای تسمه ای یا ترکیبی از این دو می باشد .

انواع برشهایی را که با این ماشین عملی می باشند میتوان بشرح زیر خلاصه نمود : انواع برشهای عرضی و طولی روی تخته ، دوراهه کردن ، انواع برشهای زاویه ای ، برش با قطر متغیر ، برش شانه ای ، برش شیاری ، یا کنجشکاف ، کام وزبانه وبرشهای خاص دیگر.استفاده ازمیزکشویی کنار اره اهمیت زیادی در دقت برشهای عرضی دارد وحفاظ روی تیغه علاوه بر جلوگیری از خطرات جسمانی از پاشیدن خاک اره به صورت برش دهنده ممانعت می نماید

این ماشین لازم است به دستگاه مکنده مجهز باشد تا محیط کارگاه را ازنظر گرد و غبار آلوده نسازند دقت در انتخاب فولاد برای شافت میله محور ماشین اره مجموعه ای که تیغه ر وی آن بسته می شود از اهمیت بسزای برخورداراست خصوصا فلانشها و پیچ ومهرهای موربوط به تیغه بایستی طوری باشد که حفاظت و ایمنی لازن را تامین نماید همچنین بایستی دقت شود که در موقع را ه اندازی وشروع حرکت تیغه اره هیچ گونه لنگی نداشته باشد.

نوع دندانهای اره :نوع دندانهای اره بستگی به نوع کارهای دارد که باید به وسیله تیغه آن اره انجام گیرد بنا براین می توان گفت که نوع دندانهای اره بستگی به مراتب زیر دارد.

1-جهت برش اره که در طول ویا عرض چوب انجام گیرد.2- سختی چوب یا مقدار رطوبتی که در چوب وجود دارد .3- چوب مورد مصرف که ممکن است تو پرتخته چند لایی تخته پوشالی ویا تخته های مصنوعی دیگر باشد .4- خوبی وبدی نوع برش که از اره انتظارداریم.5- سرعت پیشبرد کار کا باید با دست ویا با دستگا ه پیش دهنده انجام گیرد .دندانهای اره کارشان این است که در چوب فرو رفته والیاف چوب را از یکدیگر جدا کند . درحالی که وظیفه افتادگیهای بین دندانها این است که خاک اره را جمع کرده وبه خارج بریزند.چوب های تر خاک اره بیشتری دارند تا چوبهای محکم و خشک واز این لحاظ تیغه اره های مخصوص چوبهای نرم و تر فاصله دندانه بیشتری لازم دارند بطوری که این فاصله دندانهای قادر باشند خا کهای اره را به خارج بریزند .

دستوراتی برای بکاربردن وآ ماده بکار نگهداشتن تیغه اره گرد1- باید گردش صحیح دور یک مرکز در تیغه اره گرد دائماً کنترل شود گردش دقیق اره را می توان بوسیله سنگ سنباده ایکه در دستگاه مخصوصی قرار گرفته و به اره گرد که از طرف پشت می گردد تماس داده و کنترل نمود.2- مواد صمغی موجد در چوب و رنگ زدگی و سایر کثافات روی اره اثر نامطلوبی دارد این قسمتها را می توان با نفت با گازوئیل یا ماده مخصوص به کتانل تمیز نمود تیغه اره های گوچکتر را می توان در ظرفی که در آن کتانل ریخته اند گذاشت و آنها را تمیز کرد . در تیغه اره بزرگتر کافی است که کتانل را قلم مو روی اره مالید و به این طریق آن را تمیز نمود 3- توجه به سرعت برش لازم برای تیغه اره ها از موارد ضروری است سرعت برش در اره گردها بقرار زیر هستند :

برای برشهای طولی در چوبهای توپر 50 تا 70 متر بر ثانیه

برای برشهای عرضی در چوبهای توپر 40 تا 55 متر بر ثانیه

برای تخته هائیکه از چند لا رویب هم چسپانده شده اند 33 تا 55 متر بر ثانیه

در تیغه هائیکه سر آنها با فولاد محکم مجهز شده اند 70 تا 90 متر بر ثانیه و در تیغه اره های رنده ای تا 50 متر بر ثانیه .

4- مهمترین قسمت کار اره گرد این است که مرکز اره روی میله ماشین قرار گرفته باشد چنانچه سوراخ اره گرد بزرگتر از قطر میله ماشین اره باشد باید برای بستن اره و بدست آوردن مرکزیت آن از بوشها و گوه هائیکه برای این منظور ساخته شده اند استفاده نمود حلقه های مخروطی شکل نیز برای رسیدن به این هدف در اختیار است برای جلوگیری کردن از لرزش احتمالی تیغه اره از دو پولک بزرگ به نام فلانش استفاده می شود . این دو پولک دو طرف اره را نگاه می دارند و مهره ماشین روی آنها سفت می شود . و معمولاً قطر این فلانشها یک سوم قطر تیغه اره است فشار وارد به وسیله مهره روی این فلانشها به انتهای آنها رسیده و به اره منتقل می شود . سطح فشار فلانشها باید عاری از کثافات و روغن باشد .5- برای بدست آوردن سطح برش صحیح و بدونه عیب باید توجه داشت که نوک دندانه های تیغه اره فقط حدکثر 5 تا 10 میلیلمتر از برش خارج شود در نتیجه سطح تماس بین اره و چوب کمتر می شود و هرچه تماس کمتر باشد اره کمتر گرم می شود . در ضمن هرچه اره بیشتر از سطح چوب خارج شود سطح برش نیز خشن تر می شود و همچنین مقدار لاشه شدن در خارج چوب بیشتراست هرچه اره از چوب بیشتر بیرون زده باشد مقدار قوه پیشبرد کار کمتر است . باید از این حسن برای بدست آوردن سطخ برش صاف صرفنظر کرد . چنانچه مقدار بیرون زدگی اره ازه چوب کمتر از 10 میلیمتر باشد خطر پس زدن چوب بیشتر است که این عیب نیز با بکاربردن گوه محافظ که برای جلوگیری کردن از خطرات احتمالی ساخته شده برطرف شود .

نکات ایمنی ماشین اره گرد :1- با کلیه تنظیمها و خطرات احتمالی ناشی از کار با ماشین اره گرد قبل از استفاده آشنا شوید .2- برای جلوگیری از پس زدن چوب سعی کنید که در یک طرف تیغه باستید .3- کار را محکم نگه داشته و آنرا با راهنمای برش دیواره ( گونیا ) و یا هر هدایت کنند مناسب دیگری هدایت کنید .4- از نزدیک کردن دست به تیغه اره جداً خودداری کنید .

5- هنگام تنظیم گونیا دستگاه باید خاموش باشد .6- برای تنظیم زاویه اره از صخفه مدرج دستگاه استفاده کنید.7- هرگز قطعات بریده شده و بجامانده بین اره و گونیا را با دست خارج نکنید .8- هنگام کار با دستگاه ختماً از گوشی و عینک استفاده کنید .9- از پوشیدن لباس بلند بپرهیزبد و سر آستین را با دکمه ببندید .10- قبل از ترک ماشین یا پاک کردن و روغن کاریآن صبر کنید تا ماشین کاملاً متوقف شود .11- در صورت وجود گریس خور در سر توپی موتور هر 200 ساعت یکبار گریسکاری شود .12- قسمتهای کشویی بعد از هر پریود کاری با هوای فشرده یا مکنده تمیز گردد .13- محل ایستادن کارآموز باید همیشه کمی طرف چپ جهت حرکت تیغه اره باشد تا از پس زدنهای احتمالی چوب و خطرات ناشی از آن محفوظ بماند .14- وقتی که کلید ماشین زده می شود و جریان برق قطع می گردد برای نگه داشتن اره نباید با فشار دادن قطعه چوبی به پهلوی تیغه اره گرد ماشین را متوقف کرد .15- قطعه کار باید بر خلاف حرکت تیغه اره بجلو رانده شود .استفاده از وسایل حفاظتی و کمکی در کار با ماشین اره گرد :برای جلوگیری از سوانح کار در ماشین اره گرد که خطرناک می باشد باید اقدامات لازم را مبذول داشت . سوانح مختلفی در ماشین اره گرد ممکن است به وجود آید که علل پیدایش آنها باید روی کاغذ نوشته و نزدیک ماشین قرار داد . خطرات ماشین را باید به کارگران گوش زد کرد . هر کار با ماشین اره گرد باید با نهایت دقت انجام شود ونکات زیر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد :1- پوشاندن دندانه های اره : تمان دندانه های قسمتهای بالای تیغه اره گرد تا روی سطح برش باید پوشانده شود . در اره گرد صحفه ای نیز نباید دمدانه های اره بطور آزاد و بدونه پوشش باشند ، چنانچه مخفی کردن پشت دندانه های اره بطریق دیگر میسر نباشد، میتوان برای این کار از گوه مخصوص پشت اره استفاده کرد، و اگر تیغه اره از سطح بالا بزند، از آهن گوه ای و کلاهک چوبی استفاده می شود

2_گوه مخصوص محافظ پس زدن چوب :برای جلوگیری کردن از پس زدن چوب و گیر کردن در برش که اغلب در چوبهای تر و بد راه اتفاق می افتد، باید از گوه محافظ که قبلاً شرح داده شد، استفاده نمود، این گوه باید طوری باشد که بتوان به آسانی آنرا بالا و پایین و عقب وجلو برد ودر موقع بالا و پایین بردن اره، محل قرارش نسبت به تیغ اره تغییر نکند و همیشه از دندانه اره بیش از یک سانتیمتر فاصله نداشته باشد. ضخامت گوه محافظ باید در حدود یک چهارم (25%) ضخیمتر از ضخامت تیغه اره باشد.3_ برای بریدن قطعات کوچک چوب با اره گرد، باید حتماً بجای دست از قطعه چوبی برای هدایت کردن به جلو استفاده کرد. بهتر است که انتهای این قطعه چوب کمی گرد شود تا در کف دست خوب جای بگیرد ودر اثر کار مداوم، به پوست دست صده مه ای نزند، ودر صورت امکان با رنگ دیگری مشخص گردد و تا در بین سایر چوبها مفقود نشود.

4_برای قطع کردن چوبها از راه عرض و همچنین قطع کردن سر قیدها و پا زبانه ها بهتر است علاوه بر استفاده از سایر وسائل حفاظتی قطعه چوب پخ خورده ای را تا جلوی دندانه اره روی صفحه ماشین اره گرد یعنی مقابل کار آموز، طرف راست تیغه اره با گیره بست . فایدۀ آن اینست که قطعات کوتاهی که قطع می شوند ، بوسیلۀ این چوب به کناری هدایت می شوند ، تا حرکت اره باعث پرتاب این قطعات کوچک بطرف کار آموز نگردد.

5_برای بریدن تخته هاییکه کنار آنها صاف و مستقیم نیستند ، از تخته کمکی که در شیار صفحه ماشین اره گرد هدایت می شود ، استفاده می کنند.

6_در موقع قطع کردن قطعات کوچک که بطور مساوی از سر چوب جدا می شوند، باید از محافظ چوبی مخصوص که در فواصل مختلف از صفحه ماشین بین تیغه اره و گونیا قرار میگیرد،استفاده شود تا قطعات بریده شده به اطراف پرتاب نگردد.

7_ در موقع فاق و زبانه کردن ،که مجبوریم قطعات چوب را بطور عمودی از روی صفحه میز عبور دهیم. برای پس نزدن چوب و حفاظت بیشتر کار آموز ،از قطعه چوب مخصوصی که در شکل ملاحضه می شود،استفاده میگردد.

8_برای بریدن گوه ها و قطعات گوه ای شکل که باید از ماشین اره گرد استفاده شود، قالب چوبی مخصوصی تهیه شده که هم در سرعت عمل مؤثر بوده و هم از نظر ایمنی اهمیت دارد.

9_برای ایجاد برش در وسط تخته ها، قطعه چوبی در قسمت عقب

صفحه ماشین در فاصله لازم به گونیا بسته می شود، که از عقب زدن کار در موقع برش جلوگیری نمایید و این کار با اطمینان کامل انجام شود.

10- در مورد فوق چنانچه طول قطعه کار از طول صفحه ماشین بیشتر باشد، بوسیله استفاده از تخته بلندتر و طولانی کردن گونیا و صفحه میز میتوان برش لازم را در داخل چوب انجام داد.

11_برای بریدن قسمتهای اضافی چسبانده شده از قبیل رو کش و سه لایی و غیره از اطراف صفحه هاییکه قبلاً دور شده اند، از قطعه چوب کمکی طبق شکل استفاده می شود، که در حین انجام کار لایه دور شده وسط برای بار دوم بریده نشده و از اندازه آن کسر نگردد.

12_برای بریدن که مقطع چهار گوش داشته باشند و بخواهیم با آنها برش وتری بزنیم تا چوب مورد نظر به دو قسمت با مقطع مثلث شکل درآید، از قطعه چوبهای کمکی مطابق شکل استفاده می شود.

13_برای در آوردن قوسهای روی تخته ها با اره گرد قطعه چوبی را بوسیله دو پیچ دستی بر روی صفحه ماشین اره تحت زاویه ای که باید قبلاًآزمایش شود محکم می بندیم وشیار قوسی شکل را روی چوب ایجاد می کنیم. در شکل اره مخصوص اینکار و طریقه بستن چوب هادی و پیش راندن قطعه کار نشان داده شده است.

14_اره گردهاییکه ترک خورده اند، یا فرم آنها تغییر یافته، باید کنار گذاشته شوند، و حتی از دسترس خارج گردند، زیرا کار کردن با آنها خطر ناک است.

منبع ::صنایع چوب::


مطالب مشابه :


طریقه باز وبست کردن کلاشنیکف

در این پست قصد دارم طریقه ی باز بستن سلاح قرار دهید و با ضربه ای که از طریق کف دست
پرورش قارچ صدفی با کمترین تخصص

آموزش ویدئویی و فارسی کشت انواع قارچ های خوراکی دکمه پشت دست ؛ هيچگونه بستن سر كيسه
بار سفر بستن

برای خرید مجموعه آموزش خیاطی خانم عمرانی بروی دکمه خرید طریقه دوخت سر خود ، یقه
اموزش كامل باز وبسته كردن كلاش به صورت تصويري

این پست قصد دارم طریقه ی باز و بست بستن سلاح دقیقا عکس آن را در بالای دکمه
ماشین اره مجموعه ای گرد

کا باید با دست ویا با و سر آستین را با دکمه ببندید .10 و طریقه بستن چوب
آموزش اولیه بافتنی بیش از ۱۲ طرح بافتنی همراه با تصویر

نخها در میان دست چپ شما راحت سر بخورد، نخ تعداد دانه سر بیاندازید. طریقه بستن آن ناخن
آموزش ساخت نیم تاج شونه دار

برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم ریختم سر ظرف رو سوراخ دست بافت
آشنایی با دستگاههای الکتریکی

بنابراین قبل از بستن مدار باید سه سر نیز به دست آورد از dc باشد طریقه ی
برچسب :