تربیت معلم در ایران

 

بازکاوی

نظام تفویض نقش معلم در ایران

چگونه ممکن است امیدوار باشیم کودکی خوب تربیت شود در حالیکه معلم یا مربی او خوب تربیت نشده باشد.

امیل، ژان ژاک روسو

مقدمه

در نظامهای آموزشی معاصر، جایگاه و نقش منابع راهبردی انسانی به ویژه معلم، دچار تغییر و بازنگری شده است. امروزه معلم آن نیست که به لطایف‌الحیل سعی در انباشتن ذهن دانش‌آموزان از اطلاعات مرده و کهنه شده‌ی داخل کتابهای درسی نماید. در نگرش مدرن و نظام مند به فرایند تربیت، عنصر دانش‌آموز نیز به مثابه یکی از منابع بسیار مهم انسانی از اهمیت برجسته ای برخوردار است. مساله تربیت معلم و ارزش و مقام اجتماعی او در نظامهای آموزشی تا به آن حد است که گفته اند، ارزش و اعتبار هر نظام آموزشی به اعتبار و حیثیت معلم در آن نظام بستگی دارد. به عبارت دیگر اگر در یک نظام آموزشی، مقام و رتبه معلم در حدی باشد که مسئولان مملکتی و به طور کلی مردم و اجتماع برای او احترام و ارزش قایل باشند، آن نظام آموزشی دارای حیثیت و اعتبار و در غیر این صورت فاقد ارزشهای مطلوب است.

اکنون و در دوران هژمونی و مرز ناپذیری اطلاعات و توسعه شتابان فن‌آوری آموزشی، نقش معلم در فرایند تربیت بیش از سایر عناصر تعلیم و تربیت برجسته شده است. آیا تغییرات قائم به شخص و غیر استراتژیک نظام آموزشی در دستگاه تعلیم و تربیت کشور، معطوف به جهت گیری دقیق، علمی و توام با دوراندیشی است؟ آیا معلمین ما به موازات دگرگونیهای نرم افزاری در فرایند توسعه نیروی انسانی توانسته اند خود را از ظنّ رکود و توقف در برکه‌ی کهنه‌آموزی برهانند؟ تعریف معلمان از تربیت معاصر چیست؟ در جنب این پرسشها، سوال مهمی مطرح است که دغدغه‌ی اصلی این نوشتار به شمار می‌آید و آن این است که : آیا معلمان ما برای «تربیت»، تربیت می‌شوند؟

اگر چه ارتباط آموزشی و تربیتی معلمان در اغلب کشورها مقایسه شده است ولی نباید عوامل وابسته به آن به خصوص حقوق ماهانه و پایگاه اجتماعی را به فراموشی سپرد. تمامی این عناصر در یکدیگر تداخل دارند، زیرا مدت زمان تربیت بر درآمد معلمان تاثیر می‌گذارد؛ این درآمد به پایگاه اجتماعی وابسته است و پایگاه اجتماعی بر رابطه‌ی آموزشی بی تاثیر نیست. (کوی،1375: 81).

در این جستار دو فرضیه مورد بحث قرار می گیرند: اول، نظام تفویض نقش(گزینش معلم)، نظامی غیرجامع و تک بعدی است. دوم، نظام تربیت معلم، «معلم پرور» نبوده است. به موازات این نوشتار گوشه چشمی هم به نظام تربیت معلم برخی کشورهای توسعه یافته خواهیم داشت تا در حد وسع، مقایسه‌ای در این خصوص به عمل آید.

 


مطالب مشابه :


شرایط و نحوه ثبت نام برای مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری سال 91ویژه داوطلبان آز

در اینجا نیز لازم است از (داشتن چند شرایط و نحوه ثبت نام برای مراکز تربیت معلم و
تربیت معلم در ایران

ابتدا لازم است برای قبولی در تربیت معلم و ترین رتبه به مراکز تربیت معلم
توصیه هایی برای انتخاب رشته کنکور سراسر سال 91

رشته های تربیت معلم لازم برای با اون رتبه چند نفر با قبولی در رشته مورد نظر
عدم پذیرش رتبه‌های بالا در دانشگاه فرهنگیان/ قبولی داوطلبی با رتبه 115هزار

در اینجا نیز لازم است از یکی از فرهنگیان/ قبولی داوطلبی با رتبه تربیت معلم,
شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان/در کدام رتبه قرار میگیرید ؟؟؟

تربیت معلم تغییر و ارتقای رتبه است و معلمانی که قصد لازم برای اخذ رتبه
*شیوه نامه رتبه بندی معلمان*

و ارتقای رتبه است و معلمانی لازم برای اخذ رتبه رتبه مربی معلم، برای
برچسب :