ارزیابی عملکرد پرسنل

 

 ارزیابی عملکرد پرسنل  

 همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن اینست کهکارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خویش مطلع گردند و از سوی دیگر سازماننیز محق است نظرات خود را در موردمنابع انسانی سازمانکه از اصلی‌ترینسرمایه‌های سازمان بشمار می‌روند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بی‌اطلاع هستند چگونه می‌توانانتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستاباید متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان یا دست‌کم مدیر مستقیم خود رامسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود می‌دانند. دلایل اصلی نیاز سازمان‌ها به انجامارزیابی عملکرد کارکنان عبارتند از:

 ۱.تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکردهای نامطلوب کارکنان.

۲.پاسخ به این نیاز کارکنان که «حق دارند از نظرات کارفرما در مورد عملکرد خود مطلع باشند.

۳.شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء دارند و یا مستحق افزایش دستمزد و مزایای جانبی هستند.

۴.نیاز سنجی آموزشی کارکنانی که جهت ارتقاء یا جبران کاستی‌ها نیاز به آموزش دارند.

۵.امکان بازنگری مشاغل و پست‌های سازمانی.

                                                                                           منتظرباشید ............

 


مطالب مشابه :


ارزیابی عملکرد پرسنل

مدیریت منابع انسانی - ارزیابی عملکرد پرسنل - مدیریت منابع انسانی Human Resource Management
خودارزیابی پرسنل

خودارزیابی پرسنل. حسین عبدی. [email protected] خود ارزیابی کارمندان و کارکنان سازمان شیوه ای است
ارزیابی عملکرد کارکنان (performance)

بعنوان مثال برای پرسنل تولید، مقدار روش اسامی کلیه پرسنل ارزیابی‌شونده نسبت به هر
ارزیابی عملکرد – ضرورت ها ، اهداف و مزایا

مدیر پارسی - ارزیابی عملکرد – ضرورت ها ، اهداف و مزایا - خدمات مشاوره مدیریت، سیستم های
ارزیابی عملکرد کارکنان

این مقاله روش انجام ارزیابی عملکرد روش اسامی کلیه پرسنل ارزیابی‌شونده نسبت به هر
روش های مختلف ارزیابی عملکرد:

اندیشه - روش های مختلف ارزیابی عملکرد: - دریچه ای به دنیای دانش
شناسایی خطر و ارزیابی ریسک به روش 3D ملبورن

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) - شناسایی خطر و ارزیابی ریسک به روش 3D ملبورن - Safety / Occupational Health
ارزیابی 360 درجه سه بعدی

نقدی بر ارزیابی 360 درجه و معرفی شیوۀ ارزیابی 360 درجه سه بعدی (3df360) گام اول در مدیریت شبکه ای
برچسب :