تجربیات مدون شده معلم پایه اول آموزشگاه استثنایی اندیشه سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹

تجربیات مدون شده خانم تقی زاده معلم پایه اول کم توان ذهنی

"و من احياها  فکانها احيا اللناس جميعا"

بی سبب نیست که کار معلمان کودکان استثنایی را به شغل انبیاء و مصـلحان بزرگ عالم تشبیه کرده اند، چرا که ماهیت تلاش عاشقانه ی آنان جهاد در مسیر احیاء انسان هاست. خدمت به معلولین خدمت به بنی اکرم است. کودک استثنایی مانند گلی است که قسمتهایی از آن آسیب دیده که برای ادامه حیات نیاز به رسیدگی و مراقبت بیشـتر دارد و نسبت به گل های دیگرروش های مراقبت ویژه نیاز دارد. این کودکان مـعصوم برای یادگیـری وآموزش به روشهای ویژه نیاز دارند که بتوانند مهارتهای خودرا برای زندگی کردن بیاموزند. کار معلمین استثنایی علاوه برخدمت کودکان خدمت به خانواده های آنان نیز می باشند کمک به این بچه ها خانواده های ایشان را از نگرانی وافسردگی دور می کند.

ارائه تجربیات واطلاعات روش های تدریس

      -  ارائه تجربیات واطلاعات روش های تدریس برای این کودکان به صورت مجسم ونیمه مجسم و مجرد  اجرا می شود.

- تدریس باید به شیوه بسیار ساده وروان همراه با بازی وورزش و هنر آمیخته می شود.

- تدریس برای دانش آموز باید جذاب باشد .

- معلم درکلاس،محیط با نشاط وگرمی برای دانش آموز فراهم کند و سعی کند درس به صورت انفرادی وسپس به صورت گروهی تدریس شود.

-تدریس باید طوری باشد وتدریس باید طوری باشدکه دقت وتمرکز راتقویت کند وهمواره از روش های ترمیمی در تدریس استفاده کند.

- معلم در کلاس متکلم الوحده نباشد بلکه از دانش آموز نیز شرکت داشته باشد و او به فکر کردن وتفکر و اندیشیدن و سپس به پاسخ گفتن و انجام دادن وادار کند.

- معلم هنگام تدریس درس جدید سعی می کند ایجاد انگیزه مناسب با هر درس داشته باشد دانش آموزان را به شکر گذاری از خدای مهربان تشویق کند وعلاقه به مذهب و ائمه اطهار را در کودک ایجاد کند.

- علاقه به کشورمان ایران را در کودک تقویت کند، کودک را از مسائل ایمنی وبهداشت خصوصا بهداشت دهان و دندان  ومسواک زدن آگاه کند.

-  در مورد صرفه جویی در آب و برق و گاز(انرژی) کودک را آگاه سازد.

-  احترام به پدر ومادر و خانواده و معلم را در کودک تقویت کند.

- در تدریس معلم باید با خصوصیت فردی هر دانش آموزآگاه باشد و تدریس را با ویژگی ها و نیازهای دانش آموز طراحی و اجرا کند.

 تجربیات در تدریس ریاضی:

 در کلاس من در زنگ ریاضی، دانش آموزان آن زنگ رازنگ بازی می دانند وقتی ریاضی داریم پای تابلو می نویسم  زنگ بازی ریاضی تدریس توام با بازی وشعر وآواز می کنم.تمرین های ریاضی به صورت مسابقه انجام می دهیم وگه گاهی تدریس را به محیط باز در حیاط می برم مثال: برای آموزش عدد 6 ( ایجاد انگیزه ) یک عروسک خرگوش با یک سبد هویج که 6 هویج در سبد است وارد کلاس می شود:

 سلام و احوالپرسی می کند.(در حالی که شعر می خواند):

می رم مدرسه              می رم مدرسه،

جیب هایم پر از                    هویج تازه

 معلم به جای خرگوش صحبت می کند، که این برای بچه ها خیلی جالب است وبا دقت و علاقه درس را دنبال می کنند. بعد هویج ها را به هر دانش آموز1هویج می دهیم اما تا عدد 5 بیشتر نمی داند وقتی به عدد شش می رسد معلم می گوید: " بچه ها برویم دنبال عدد 5 . "  بعد  معلم و دانش آموزان و خانم خرگوش به اتفاق هم سوار بر قطار خیالی می شوند و در دهکده اعداد پیاده می شوند  و به دنبال عدد بعد از 5می گردند. از اعداد می خواهیم که خود را معرفی کنند.

(اعداد به صورت رنگی در زیر پرده در پنجره قرار دارند)

 یک یک خط راست 2 سرش به راست 3 دندانه داره 4 مثل آچاره 5 مثل گلابی – عدد بعداز پنچ کدام است 6 جواب می دهد من هستم بعداز 5 من هستم 6 – 6 هستم (شهر و آهنگ)  به این صورت عدد 6 را برمی داریم و دوباره سوار قطار می شویم و صدای قطار را در می آوریم وبه کلاس می آییم و عدد 6 را بالای تابلو نصب می کنیم.

بعد اشیاء مختلف مانند ماشین شکلات اردک پلاستیکی وغیره ... را می شمارند و سپس به حیاط می روند، معلم در روی زمین در اعداد 1 تا 6 به صورت بزرگ به گچ های سفید و رنگی می نویسد . به صورت رژه برروی اعداد راه می روند و عدد قبل و بعدرا تمری ن می کنند . و سپس به دو گروه تقسیم می شوند و به صورت مسابقه عدد را معلم می گوید و دانش آموزان با سبد می روند از اشیاء مورد نظر به اندازه ی عدد انتخاب شده بر می دارند و در پایان معلم و دانش آموز خدای مهربان را به خاطر همه ی نعمت هایش شکر می کنند .

 تدریس باید همراه با ابزار های مختلف باشد و در انتخاب ابزار به تفاوت های فردی توجه شود.

دانش آموزان پسر  به ماشین ، هواپیما علاقه نشان می دهند . دانش آموزان دختر به عروسک و گل و اشیاء با رنگ های صورتی علاقه ی بیشتری نشان می دهند .

 من از زمانی که در کارم از این روش ها و تجربیات استفاده کرده ام دانش آموزانم  پیشرفت خوبی داشته اند . توانسته ام در 1383 در جشنواره الگوهای تدریس برتر مقام دوم کشوری را کسب کنم و  در سال 1389 دوباره جشنواره الگوهای تدریس برتر مقام اول استانی را کسب کنم .

 در پایان باید بگویم در این مدت که در خدمت کودکان استثنایی بوده ام از کارم احساس رضایت دارم و هیچ وقت دچار دل زدگی و ضعف در کارم نشده ام . هر روز امیدوارتر از روز قبل به کارم ادامه می دهم و خدا را به خاطر همه چیز به خصوص توفیق خدمت به این کودکان خداوند بزرگ را شاکرم .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


مطالب مشابه :


نمایشگاه آثار دست ساز معلمان آموزش و پرورش استثنایی

نمایشگاه دست ساخته های معلمان استثنایی نبیند، لمس نکند، تجربه نکند و دست نزند
تجربیات مدون شده معلم پایه اول آموزشگاه استثنایی اندیشه سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹

بی سبب نیست که کار معلمان کودکان استثنایی را به شغل و نسبت به گل های تجربه مربی, تجربه
تجربیات مدون شده معاونین آموزشگاه در سال تحصیلی ۹۰ - ۱۳۸۹

و براساس تجربه های قبلی های استثنایی معمولا و خاطرات معلمان و
منشور حقوق ومسولیت های معلمان

منشور حقوق ومسولیت های معلمان آموزش وپرورش استثنایی تجربه سالهای
تجربیات مدون شده معلم کلاس چند پایه سوم و چهارم کم توان ذهنی

این وبلاگ به آموزشگاه استثنایی پس کار سخت و دشواری به عهده معلمان و تجربه 1. در سال 1377
درس پژوس پژوهی

مرکز آموزشی استثنایی به تبادل تجربه ، برنامه ریزی به معلمان امکان می دهد
روش های آموزش به کودکان کم توان ذهنی

کودکان با نیاز های خاص (کودکان استثنایی) است، معلمان بايد به او، تجربه های
تجربیات دوره عالی معاون آموزشگاه استثنایی 92-91

و براساس تجربه های قبلی معلمان در جریان های استثنایی معمولا
تجربیات مدون شده مدیر آموزشگاه استثنایی اندیشه سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹

تجربه های با معاونین، معـلمان و با در ها و محدودیت های دانش آموزان استثنایی
راه های مشارکت، معلمان و کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنان

راه های جلب مشارکت معلمان و کارکنان در امور مدرسه: آموزشگاه استثنایی
برچسب :