داستان علمی مراحل رشد دانه ی لوبیا از نرجس رضائی دانش آموز کلاس دوم دبستان فرهنگیان2

داستان لوبیا فعالیت خارج از کلاس نرجس رضایی است.

نرجس دانش آموز فعال ،باانگیزه ، بانشاط و شیرین زبان کلاس ماست که به خوبی در فعالیت های کلاسی شرکت می کند.

داستان لوبیا

مرتضی و امین یک روز چند لوبیا در دست داشتند.یکی از دانه ها از دست آن ها به زمین اقتاد. ابری در آسمان کشیده شد. و باران بارید. پس از چند روز که نور خورشید به زمین تابید لوبیا سبز شد و من از او مواظبت کردم و من هر روز به او سر می زدم تا ببینم لوبیا بزرگ شده است یا نه . هر روز لوبیا بزرگ می شد و ریشه و ساقه و برگ  و گل کرد و میوه داد. من میوه ی آن را چیدم و استفاده کردم.


مطالب مشابه :


داستان علمی مراحل رشد دانه ی لوبیا از نرجس رضائی دانش آموز کلاس دوم دبستان فرهنگیان2

داستان علمی مراحل رشد دانه ی لوبیا از نرجس رضائی دانش هر روز لوبیا بزرگ می شد و ریشه و
زراعت لوبیا قرمز

مراحل کاشت. انتخاب لوبیا به دلیل رشد نسبتا کند دراوایل دوره رشد نسبت به وبسایت مطالب و
آزمایش رشد لوبیا

آزمایش رشد لوبیا مناسب گذاشتند تا شاهد مراحل رشد یک بقیه تصاویر به ادامه
جوانه زنی دانه ها

انیمیشن ها و تصاویر . مراحل مختلف رویش دانه در نخود. مقایسه رویش دانه لوبیا
دانه گیاهان و رشد آنها

دانه گیاهان و رشد تصاویر متحرک. مجله دانش آموزان در ساعت علوم در دفاتر خود مراحل رشد
لوبيا

لوبیا لوبیا (Kidney طول و مراحل رشد. تصاویر گل بگونیا
علوم. فصل اول (گل ، میوه ، دانه)

های روز نامه یا تکه پارچه های اضافی یا ترکیب با نقاشی یکی از مراحل رشد تصاویر به تنهایی
درس اول علوم دوم

را در دفتر یادداشت کنید مراحل رشد دانه را ی لوبیا را بکاریم تصاویر متحرک زیبا
نمونه سوالات درس علوم دوم ابتدایی

۴- در عکس زیر، مراحل رشد را به ترتیب شماره گذاری کنید. ۵- رشد یک دانه لوبیا تصاویر: کتابهای
برچسب :