معرفی پردیس حضرت زهرا (س) اهواز (خواهران)

موقعیت جغرافیایی مرکز

مرکز تربیت معلم حضرت زهرا (س) در منطقه ، پـادادشهر که در جنـوب شرقی اهواز واقع شده از طریق بلوار آیت الله بهبهانی به مرکز شهر ارتباط پیدا می کند. ضلع شرقی مرکز به مجموعه آموزش و پرورش فرهنگی، تحقیقاتی و درمانی آموزش و پرورش مرتبط می باشد از طریق پل پنجم (ضلع جنوبی) به مجموعه دانشگاهی چمران مرتبط می شود.

از ویژگیهای مرکز تربیت معلم حضرت فاطمه زهرا (س) همجواری با موسسات آموزشی فرهنگی رفاهی وابسته به آموزش و پرورش شامل خانه معلم – پژوهشکده معلمان و بهداری آموزش و پرورش می باشد.


مطالب مشابه :


ذوره طلیعه مطهر دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی دزفول

ذوره طلیعه مطهر دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی دزفول معلم شهید مرکز شهید رجایی دزفول
فهرست دانشگاه‌های ایران

مرکز تربیت معلم شهید رجایی تربت حیدریه. مرکز تربیت معلم شهید رجایی دزفول.
دزفول

شهر دزفول مرکز شهرستان دزفول از نظر جغرافیایی در ۴۸ درجه · مرکز تربیت معلم شهید رجایی
فهرست دانشگاه‌های ایران

مرکز تربیت معلم شهید دکتر مرکز تربیت معلم شهید رجایی دزفول مرکز تربیت معلم شهید
صدور احكام جذب 25 هزار دانشجوي دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي

و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به شرط مراکز تربیت معلم در 64 شهید رجایی دزفول;
دانشجویان باید وجدان معلمی داشته باشند

مرکز تربیت معلم شهید رجایی دزفول. دانشجویان تربیت معلم با هنر اصفهان. پردیس شهید رجایی
اردوگاه های فرهنگی تربیتی فعال کشور

اردوگاه شهید رجایی مرکز تربیت معلم شهید بهشتی دزفول مقابل پایگاه چهارم
حذف کاغذ از مکاتبات مدارس/ارتباط خانواده‌ها و معلمان بدون حضور در مدرسه

دانشجویان تربیت معلم-ورودی 91 رئیس مرکز فناوری اطلاعات و دانشجویان شهید رجایی دزفول.
معرفی پردیس حضرت زهرا (س) اهواز (خواهران)

یک مرکز تربیت معلم دخترانه که قسمتی از آن هنوز به پردیس شهید رجایی دزفول; پردیس حضرت
برچسب :