پاسخ به سوالات کلاسی: بایدها و نبایدها

 در ذیل نمونه ای از پاسخ به سوالات کلاسی یکی از دانشجویان عزیز کلاس پرستاری کودکان یک با هدف یادگیری برای سایرین و اجتناب از اشکالاتی که در این تکالیف وجود دارد، آورده شده است.

منبع هر پاسخ می بایست دقیق باشد. با ذکر نام نویسنده یا نویسندگان. عنون مقاله یا کتاب و مجله. سال و صفحه مورد استفاده و یا آدرس اینترنتی کامل آن.

منابع جدید باشد.

منابع شامل کتاب فارسی و انگلیسی و سایت های معتبر انگلیسی معرفی شده در طرح درس باشد.

اشکالات تایپی برطرف شود.


لطفا به موارد قرمز توجه نمایید.


- علامت شوستک را تعریف کنید؟ پزشک ضربه ای با انگشت روی عصب چهره ای ( این عصب از زاویه ی بین فک بالا و پایین وارد چهره می گردد) وارد می کند . ضربه باعث انقباض عضلات چهره  ای همان طرف به دلیل میزان کم کلسیم، می شود. کشش یا ضربه موجب باز شدن کانال های سدیمی می شود که باعث انقباض می گردد. زیرا یون های کلسم به صورت قالب در مدخل کانال های سدیمی قرار گرفته و مانع از ورود سدیم به داخل سلول در حال طبیعی می شود.

2-  علامت تروسو را تعریف کنید؟بستن کیسه ی هوای دستگاه فشارسنج روی بازوی فرد مشکوک به کمبود کلسیم ، موجب انقباض عضلات ساعد و باز شدن انگشتان شصت و ثبابه از هم می شود.

این دو سوا را از کتاب برونر سودارث اختلالات آب و الکترولیت پیدا کردم.

رفرنس کامل بدهید  صفحه و سال کتاب


3- آمار مرگ و میر  در کودکان در ایران چقدر است ؟ برای پاسخ این سوال دو مقاله سرچ کردم:
علل مرگ و میر کودکان 1 تا 59 مهه شهرستان زابل
نويسندگان: آقاي عزيز شهركي *، خانم مرجان مرداني ، خانم مريم عرب و خانم زهره فيروزكوهي
چکيده مقدمه: يکى از شاخص‌هاى مهم توسعه و سلامت در کشورها ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال مي‌باشد. در سال‌هاى اخير ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال کشورمان کاهش يافته است اما همچنان نسبت به کشورهاى در حال توسعه بالاتر مي‌باشد. با توجه به حس فوريت جدى با منابع بسيج شده در جهت پيشرفت کاهش ميزان مرگ و مير کودکان تا سال 2015 بر آن شديم تا عوامل مؤثر بر مرگ و مير کودکان 59-1 ماهه سال 1386 شهرستان زابل را مورد تحقيق قرار دهيم. روش: اين پژوهش يک مطالعه توصيفى - تحليلى و گذشته‌نگر بود که در سال 1386 انجام گرفت. اين تحقيق بر روى 93 کودک 1 تا 59 ماهه به روش سرشمارى انجام شده است. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق چک ليست‌هاى مرگ و مير کودکان وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بود که اطلاعات توسط کارشناسان آموزش ديده مرکز مرگ و مير کودکان شهرستان زابل جمع‌آورى مي‌شد و پس از استخراج داده‌ها و تبديل به ارقام آمارى توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج اين پژوهش نشان داد تعداد مرگ و مير کودکان 59-1 ماهه 93 نفر بوده است. بيشترين مرگ و ميرها در سنين 12-1 ماه (68%) بوده است و از اين تعداد 37% دختر و 63% پسر بوده‌اند. بيشترين علت فوت در نتيجه حوادث و سوانح (27%)، مرگ ناشى از بيماري‌هاى تنفسى (3/18%) و بيماري‌هاى دستگاه گوارش (2/15%) بود. بيشترين علل عدم بهبود کودک نيز به علت حساس نبودن والدين به علايم خطر بيماري‌ها و تأخير در مراجعه به مراکز درمانى (76%) و سپس اصرار والدين به ترخيص کودک قبل از بهبودى کامل به دليل مشکلات اقتصادى (12%) بوده است. نتيجه‌گيري: بر اساس يافته‌هاى پژوهش ميزان مرگ مير در اين شهرستان از ميزان کشورى بالاتر است و يکى از دلايل آن ميزان بالاى حوادث و سوانح در کودکان اين شهرستان است. اقداماتى جهت کاهش ميزان حوادث و سوانح، بالا بردن آگاهى والدين به علايم و نشانه‌هاى بيماري‌ها به خصوص بيماري‌هاى دستگاه تنفسى و گوارشى و همچنين انجام اقداماتى مؤثر و کار آمد در جهت مراقبت از نوزدان تازه متولد شده و مادرانشان، تغذيه نوزادان و کودکان، واکسيناسيون، مديريت در کنترل و درمان بيماري‌هايى همچون اسهال و پنومونى مي‌تواند در کاهش اين ميزان مؤثر باشد.
رفرنس کامل بدهید

 

نابرابری اجتماعی اقتصادی در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال ایران در سطح کشوری و استانی در سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۸
سابقه و هدف: با توجه به وجود شواهد جهانی دال بر بالاتر بودن میزان مرگ و میر و ابتلای کودکان متعلق به طبقه ی اجتماعی ـ اقتصادی پایین تر، این مطالعه با هدف ارزیابی نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال طی سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۸ ایران انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه ی توصیفی با استفاده از داده های مطالعه ی سلامت و جمعیت شناسی سال ۱۳۷۹ در ایران انجام شد. برای بررسی نابرابری مرگ و میر در سطح کشوری ۴۷۸۹۶ نفر (متولدین سال های ۱۳۷۴ تا ۷۸) و برای بررسی نابرابری در سطح استانی ۱۸۷۲۹۲ نفر (متولدین سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۸) مورد بررسی قرار گرفتند. مدل پروبیت رتبه ای سلسله ای دو حالتی برای ایجاد شاخص وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانوار مورد استفاده قرار گرفت. نابرابری در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال با استفاده از نسبت شانس مرگ و میر زیر پنج سال پایین ترین به بالاترین پنجک اجتماعی ـ اقتصادی در هر دو سطح کشوری و استانی محاسبه شد. .
یافته ها: روند نزولی در میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از پایین ترین به بالاترین پنجک وجود داشت و نسبت شانس پایین ترین به بالاترین پنجک در کل کشور برابر ۲.۶۳ (فاصله اطمینان با احتمال ۹۵ درصد از ۱.۸۳ تا ۳۰.۵) بود. علاوه بر این نابرابری مرگ و میر کودکان زیر پنج سال بین پایین ترین و بالاترین پنجک در تمامی استان ها معنی دار و به نفع قشر مرفه بود. با وجود این، مقدار نابرابری میان استان های مختلف متفاوت بود. .
نتیجه گیری و توصیه ها: نابرابری اجتماعی اقتصادی در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در سطح کشوری و در تمامی استان ها به نفع قشر مرفه است. سنجش متوسط سلامت به تنهایی روش دقیقی برای توصیف سلامت جامعه نیست و توزیع سلامت در جامعه نیز شاخص کلیدی و مهمی است که باید هنگام برنامه ریزی در حوزه ی سلامت و سیاست گذاری های ارتقاء سلامت مد نظر قرار گیرد.
رفرنس کامل بدهید
احمدرضا حسین پور
کاظم محمد
سیدرضا مجدزاده
محسن نقوی
فرید ابوالحسنی
کورش هلاکویی نایینی
قاسم زمانی
حمیدرضا جمشیدی

4- پکتوس اکس‌کاواتوم(از سایت انجمن پزشکان عمومی رشت)  رفرنس کامل بدهید

دپرسیون یا تورفتگی استرنوم همراه با غضروف دنده‌های مربوطه را گویند. به آن (سینه قیفی) هم گفته می‌شود. در این ضایعه دنده‌های ۱و ۲ و دسته‌ی استرنوم در محل طبیعی  خود قرار دارند ولی غضروف‌های دنده‌های پایینی و استرنوم به داخل مدیاستن قدامی تورفتگی دارد. در اغلب موارد این عارضه غیرقرینه است، سمت راست بیشتر فرورفتگی پیدا می‌کند. استرنوم هم دچار چرخش می‌شود. قفسه‌ی سینه‌ی بچه‌هایی که دچاراین مشکل هستند پهن است و در آن‌ها لوردوز و شانه‌های قلابی شکل هم دیده می‌شود. این مورد  در ۸۶% موارد خود را موقع تولد یا در سال اول پس از تولد نشان می‌دهد این بیماری به‌ندرت خودبه‌خود خوب می‌شود یا علایم آن از بین می‌رود و وضع و موقعیت آن در جریان رشد اطفال و در دوران بلوغ خیلی بدتر و بدشکل‌تر می‌شود اسکولیوزیس در ۲۶% بیماران مبتلا به این مشکل دیده می شود بنابراین در بیماران فوق باید حتما ً اسکولیوزیس بررسی شود. اصلاح پکتوس اکس کاواتوم باعث جلوگیری از بروز اسکولیوزیس می‌شود آسم هم در ۲/۵% اطفال مبتلا به این مشکل دیده می شود.
تصاویری از این مشکل:

 شکلی در ایمیل شما نبوده است. لطفا پاسخ ها را در فایل ورد ذخیره نمایید و  از پیست کردن در متن ایمیل خودداری نمایید.

رفرنس کامل بدهید

5- در مورد شیوع پیکا مقاله پیداکنید؟

شيوع پيکا در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتي، درماني شهر زاهدان در سال 1381
زینت مرتضوی: گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان، زاهدان، ایران
مهدی محمدی: گروه آمار و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان، زاهدان، ایران
چکیده: برخی از زنان باردارانواعی از مواد غذایی غیرغذایی مانند خاک، خاک‌رس،رنگ، گچ و یخ می‌خورند. مصرف این‌گونه مواد غیرطبیعی که ارزش تغذیه‌ای ندارند پیکا نامیده می‌شود. پیکا اکثراً در زنان باردار و شیرده، کودکان، افرادعقب مانده ذهنی و نیز افراد دارای مشکلات روحی- روانی دیده می شود. پیکا یک اختلال جدی خوردن محسوب می‌شود که در بعضی موارد منجر به مشکلات جدی و خطرناکی مانند مسمومیت با مواد شیمیایی و فلزات سنگین مانند سرب، انسدادروده، آنمی فقرآهن و. . . می‌گردد. طی یک مطالعه مقطعی(توصیفی - تحلیلی) با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای 560 زن باردار که در فاصله اردیبهشت لغایت مرداد ماه 1381به مراکز ‌بهداشتی‌، درمانی شهر زاهدان مراجعه کرده بودند از نظر شیوع پیکا مورد بررسی قرار‌گرفتند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه‌ای مشتمل بر سئوالاتی در مورد عادت پیکا، رتبه بارداری، سطح تحصیلات، رتبه بارداری، سن بارداری، نوع ماده غیر غذایی مصرفی ،تعداد فرزندان، درآمد خانوار،وجود عادت پیکا در مادر یا اطرافیان فرد باردار،طی مدت چهار ماه جمع‌آوری شد و پس از آن    و  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت شیوع پیکا بین زنان باردار مورد بررسی 5/15% بود که از این بین3/25% آنها خاک، 9/60% یخ، و بقیه نیز موادی مانند گچ، مهر و تسبیح، برفک یخچال، تفاله چای و دیگر مواد غیرغذایی مصرف می‌کردند. از آنجایی‌که پیکا محدود به فرهنگ، نژاد، جنس و طبقه اجتماعی - اقتصادی خاصی نمی‌گردد و نیز با توجه به مشکلات جدی و خطرناکی که ممکن است پیکا در فرد ایجادکند،
ارائه برنامه‌های آموزشی مناسب به زنان باردار و نیز افزایش آگاهی‌های عمومی ضروری بنظر می‌رسد.

منظور از طرح این سوال کودکان بوده است نه  مادران باردارمطالب مشابه :


خطرناکترین اورژانس اورولوژی یا شکستگی آلت تناسلی

متصل به استخوانهای لگن خاصره و قسمت خارجی فوق تخصص دکتر سید محمد رضا مرتضوی
لباسهاي ضد شوک نظامی

در اطراف پاها ، لگن و شکم فوق تخصص اطفال سایت دکتر دکتر سید محمد رضا مرتضوی
گزارش شرکت در جلسه کمیته های تخصصی بازنگری برنامه کارشناسی پرستاری

بله فوق تخصص هم داشته باشیم، در سطح کمک بهیار رفته لوله و لگن را پرت دکتر مرتضوی
بيماران ام اسي وآموزش شاد زيستن

گرچه ام اس روي عضلات پا ، ساق پا و لگن فوق تخصص سایت دندانپزشکی دکتر سید محمد رضا مرتضوی
برنامه روزانه چهارمین کنگره ملی ضایعات نخاعی

دکتر مرتضوی- دکتر صادق صابری- دکتر لگن و ران دکتر نخعی فوق تخصص شانه و آرنج دکتر واحدی
نمونه آثار تفتی ها 1

فوق تخصّص روماتولوژی و معاونت درمان تصویربرداری mr شکم و لگن. دکتر سعید مرتضوی
آپاندیسیت حاد یک رازهمیشگی !!

ویا در ناحیۀ رکتوم یا لگن فوق تخصص اطفال سایت دکتر دکتر سید محمد رضا مرتضوی
پاسخ به سوالات کلاسی: بایدها و نبایدها

زینت مرتضوی: لگن را به او نشان دهید و توضیح دهید که دکتر فریبا عربگل فوق تخصص روان
معرفی رشته های کارشناسی ارشد پرستاری +منابع

(۱)و(۲)، حامد مرتضوی کارشناسی ارشد در تخصص های پرستاری دنبال گردید و لگن ) 2
برچسب :