صرفا جهت اطلاع ..........

کارت دانشجویی :

دانشجوی عزیز کارت دانشجویی ار اسناد معتبر به منظور شناسایی ونشانه هویت شماست .در نگهداری  آن درمحل دانشکده ومحیط بیرون ومنزل نهایت دقت را نمائید و درصورت مفغود نمودن ویا شستن ویا به هر طریق دردسترس دیگران قرار بگیرد منع قانونی دارد ومسوولیت مستقیم آن بعهده شخص دانشجو می باشد .درصورت

برای مفغودشدن  کارت دانشجویی مراحل ذیل لازم است

۱ - مراجعه فوری به اموردانشجویان جهت اعلام ودریافت فرم تعهد محضری استشهاد محلی

مفغودی کارت دانشجویی

۲ - مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی و تکمیل فرم وحضور یکی از افراد مورد وثوق که به مفغودی کارت دانشجویی شما اظهار وامضاء نموده است درفرم مربوطه

۳ - ارائه فرم تکمیلی محضری توسط دانشجو به امور دانشجویان

۴ - صدور کارت دانشجویی مجدد المثنی

 

                                                     واحد اموردانشجویان


مطالب مشابه :


فرم خام استشهاد محلی

شركت تعاوني مسكن مهرشماره 80 دزفول - فرم خام استشهاد محلی - تهیه زمین باکاربری مسکونی واحداث
چگونه یک استشهادیه محلی بنویسیم؟

طغراجه - چگونه یک استشهادیه محلی بنویسیم؟ - نوشتن مطالب اجتماعی فرهنگی وتاریخی - طغراجه
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی

وبلاگ دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار - نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی - سردفتر: غلامرضا لندرانی
دانلود فرم استشهاد محلی جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا دانشنامه آنها مفقود ش

دانشکده کشاورزی شهریار - دانلود فرم استشهاد محلی جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت
نمونه استشهادیه محلی برای دادخواست اعسار

قانونکده - نمونه استشهادیه محلی برای دادخواست اعسار - قصد ما بالا بردن اطلاعات حقوقی شما است
نمــــــونه «استشهاد محلـی»

حـــــق اوجـــــــاقی - نمــــــونه «استشهاد محلـی» - نمونه فرم خام « مباینه
متن گواهی امضاء

در صورتیکه در فرم یا متنی که ( آیا برای گواهی امضاء فرم های استشهاد محلی گم شدن سند
صرفا جهت اطلاع ..........

مراجعه فوری به اموردانشجویان جهت اعلام ودریافت فرم تعهد محضری استشهاد محلی . فرم وحضور
بررسی جنبه های حقوقی طرح ها (1)

6- استشهاد محلی 7- انواع تضامین مورد قبول 16- فرم های کاربدی بانک و نحوه تکمیل
برچسب :