کنکور سراسری خارج از کشور 91-85


 کنکور خارج کشور 85

سوالات و پاسخ تشریحی عمومی

سوالات و پاسخ تشریحی  اختصاصی تجربی

سوالات و پاسخ تشریحی  اختصاصی ریاضی

 کنکور خارج کشور86

سوالات و پاسخ تشریحی عمومی

سوالات و پاسخ تشریحی  اختصاصی تجربی

سوالات و پاسخ تشریحی  اختصاصی ریاضی

 

کنکور خارج از کشور  87

 

سوال و پاسخ تشریحی عمومی

 

سوال و پاسخ  تشریحی رشته ریاضی

 

سوال و پاسخ تشریحی رشته تجربی

 

 

 

 

کنکور خارج از کشور  88

 

سوال و پاسخ تشریحی عمومی

سوال و پاسخ تشریحی رشته ریاضی

 

سوال و پاسخ تشریحی رشته تجربی

 

 

 

 

کنکور خارج از کشور  89

سوالات رشته تجربی

پاسخ تشریحی رشته تجربی

اختصاصی رشته ریاضی پاسخ تشریحی رشته ریاضی


 

 

 

 

کنکور خارج از کشور  90


سوالات و پاسخ تشریحی رشته تجربی

سوالات و پاسخ تشریحی رشته ریاضی
 

 

 

 

کنکور خارج از کشور  91

 


سوالات عمومی واختصاصی ریاضی

پاسخ تشریحی رشته ریاضی

سوالات عمومی و اختصاصی تجربی

پاسخ عمومی و اختصاصی تجربی

 


مطالب مشابه :


گاج كتاب‌های آموزشی ششم ابتدايی را منتشر می‌کند

ششم ابتدایی از در انتهای هر فصل این کتاب، آزمون‌های بزگترین بانک نمونه سوالات
نمونه سوال انگلیسی هفتم / آزمون علمی پایه ششم (سری پنجاه ونهم)92- 93 همراه باجواب/50 سوال تستی ت

معاون اجرایی دبستان شهید صدوقی دستجرداصفهان (سوالات آزمون اول تا ششم ابتدایی )وراهنمایی و
جعبه ابزار كنكور

هفته چهارم دی × برگزار کننده آزمون های سراسری گاج از ابتدایی تا نمونه سوالات
نمونه سوالات چهارم (پیش دانشگاهی) درس شیمی

مطالب و سوالات ابتدایی. مجموعه سوالات کنکور سراسری از سال 88 تا 93 نمونه سوالات چهارم
نمونه سوالات ریاضی دی ماه 93

نمونه سوالات آزمون دی ماه 93. ریاضی عمومی چهارم آرشیو کنکور سراسری
کنکور سراسری خارج از کشور 91-85

کنکور سراسری خارج از نمونه سوالات درسهای سوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای
برچسب :