از خودم

لوح تقدیر های هلال احمر

لوح تقدیر های اهنگ سازی و اجرا های من

حکم های اجرایی من

لوح تقدیر های سازمان دانش آموزی

 

 

 

 


مطالب مشابه :


تقدیر دانش آموزی

تقدیر دانش آموزی بسمه متن لوح تقدیر از دانش آموز
از خودم

لوح تقدیر های اهنگ سازی و اجرا های من. حکم های اجرایی من. لوح تقدیر های سازمان دانش آموزی
تقدیر از زینب بازیار و فاطمه عباسی از زرین دشت

حوزه بسیج دانش آموزی امام مستند، فیلم نامه، نماهنگ وانیمیشن با اهداء لوح، تقدیر
متن لوح تقدیر دانش آموزان پایه اول

متن لوح تقدیر دانش آموزان پایه اول دانش آموزان پایه انتخابات شورای دانش آموزی.
نمونه لوح تقدیر

لوح تقدیر شماره: یارب قو علی (اجرای طرح های ملی ورزشی دانش آموزی)
وجود 110 مدرسه تک دانش آموزی در کشور/نیمی از معلمان کشور تا 10 سال دیگر بازنشسته می‌شوند

وجود 110 مدرسه تک دانش آموزی در کشور/نیمی تولید و ساخت لوح تقدیر، تولید و
اهدا جوایز و لوح تقدیر به دانش آموزان بر حسب مجموع چک های امتیازشان

اهدا جوایز و لوح تقدیر به دانش آموزان بر حسب بسیج دانش اموزی حلقه دانش آموزان
استخدام نیرو در آموزش و پرورش تعطیل نشده است/ وجود ۱۱۰ مدرسه تک‌دانش‌آموزی در ایران

استخدام نیرو در آموزش و پرورش تعطیل نشده است/ وجود ۱۱۰ مدرسه تک‌دانشآموزی لوح تقدیر
برچسب :