موضوعات تحقیق قسمت سوم

طراحی شهری بررسی رابطه بین تفکیک اراضی شهری و کیفیت فضاهای شهری در توسعه های جدید شهری )مطالعه موردی: شهر زنجان( حمیدرضا ابراهیمی- ناصر براتی- مهران فرامرزی طراحی شهری فرآیند رخداد معنا در فضای شهری حسن سجادزاده- محمد تقی پیربابایی طراحی شهری ارزیابی فضاهای واسط در ورودی شهرها، بر اساس معیارهای کیفیت، مورد مطالعه: ورودی قدیمی شهر کرج فرخنده جعفری- محمدرضا پورجعفر- محمدرضا مثنوی- احسان رنجبر طراحی شهری الگویابی تشخصِ عناصر مذهبی در شهر مزارهای ایران مهدی حمزه نژاد- فرزاد زرین قلم طراحی شهری تعیین تراکم ساختمانی بهینه در محلات حاشیه نشین با ملاحظات اجتماعی- فرهنگی )مطالعه موردی: خاک سفید تهران( همایون نورائی- منوچهر طبیبیان- ناصر رضایی طراحی شهری جایگاه اصالت درمرمت بافت محمد مسعود- عیسی حجت- شهریار ناسخیان طراحی شهری ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در فضاهای شهری، مطالعه موردی: پارک خلد برین شیراز مهران علی الحسابی- فرخنده رفیعی طراحی شهری ارزیابی میزان کیفیت محیطی پیرامون حرم حضرت معصومه )س( با استفاده از رویکرد مخاطب محور مجتبی رفیعیان- مرضیه پورمحمدی طراحی شهری جایگاه اصالت درمرمت بافت محمد مسعود- عیسی حجت- شهریار ناسخیان طراحی شهری مشکل یابی طرحهای جامع از دیدگاه رفتاری و مقایسه آن با وضع موجود به روش چیدمان فضا(Space Syntax ) ، نمونه موردی محله کبابیان شهر همدان محمدعلی جعفری بهمن- مجتبی خانیان طراحی شهری بازنگری حدود مداخله طراحی شهری در ابنیه معماری ایران برای تعامل با نوآوری معماری ندا فیضی نجفی- حمید ماجدی طراحی شهری ارزیابی میزان کیفیت محیطی پیرامون حرم حضرت معصومه )س( با استفاده از رویکرد مخاطب محور مجتبی رفیعیان- مرضیه پورمحمدی طراحی شهری ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در فضاهای شهری، مطالعه موردی: پارک خلد برین شیراز مهران علی الحسابی- فرخنده رفیعی طراحی شهری الگویابی تشخصِ عناصر مذهبی در شهر مزارهای ایران مهدی حمزه نژاد- فرزاد زرین قلم طراحی شهری معرفی کتاب فهمِ شهرها تألیف: الکساندر کاتبرت نوید پورمحمدرضا طراحی شهری بررسی نگرش استفاده کنندگان در طراحی فضای پارک های شهری به منظور ارتقاءء خلاقیت پذیری فضای بازی کودکان حمیدرضا عظمتی- اسماعیل زرغامی-بهران صالح صدق پور- سعید عظمتی معماری تحلیل محتوای سایت طراحی به وسیله عکاسی سریع توسط دانشجویان )قیاس تطبیقی ایران و ترکیه( محسن فیضی- علی اسدپور معماری بررسی نقش گنبد در شکل¬دهی به مرکزیت معماری مسجد محمدرضا بمانیان- سونیا سیلوایه معماری تجلی عالم مثال درتزئینات معماری عصر صفوی الهام پرویزی- دکتر حسنعلی پورمند معماری میزان رضایتمندی ساکنان محله نارمک از فضاهای باز و تسهیلات عمومی محیط مسکونی حسام جواهرپور- سیدباقر حسینی- سعید نوروزیان ملکی معماری جایگاه عوامل کالبدی در کاهش قیمت مسکن سید عبدالهادی دانشپور- ساسان حسینی معماری تحلیل نظریه قابلیت محیط از دیدگاه گیبسون و بازخورد آن در مطالعات انسان و محیط انسان ساخت گلرخ دانشگرمقدم- مرمر اسلامپور معماری ارتباط شناسی معنی، تأملی بر: مفاهیم موجود در ارتباط معنایی کالبد بناهای شهری منصور سپهری مقدم- عباس ذکری معماری سیر تکامل گنبد اورچین بر اساس عوامل مؤثر در شکل گیری یک نماد معماری امین سعیدیان- مجتبی قلی-احسان زمانی- محمدرضا بمانیان معماری بررسی وجوه تشابه مفاهیم موسیقی ایرانی و معماری باغ ایرانی (نمونه موردی: باغ فین کاشان( حسن ستاری ساربانقلی- مه¬مقا شاهد معماری تحلیل محتوای سایت طراحی به وسیله عکاسی سریع توسط دانشجویان )قیاس تطبیقی ایران و ترکیه( محسن فیضی- علی اسدپور معماری تأمّلی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر عبدالحمید نقره کار- کریم مردمی- محمدمنان رئیسی معماری تأمّلی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر عبدالحمید نقره کار- کریم مردمی- محمدمنان رئیسی معماری سیر تکامل گنبد اورچین بر اساس عوامل مؤثر در شکل گیری یک نماد معماری امین سعیدیان- مجتبی قلی-احسان زمانی- محمدرضا بمانیان معماری ارتباط شناسی معنی، تأملی بر: مفاهیم موجود در ارتباط معنایی کالبد بناهای شهری منصور سپهری مقدم- عباس ذکری معماری تحلیل نظریه قابلیت محیط از دیدگاه گیبسون و بازخورد آن در مطالعات انسان و محیط انسان ساخت گلرخ دانشگرمقدم- مرمر اسلامپور معماری تجلی عالم مثال درتزئینات معماری عصر صفوی الهام پرویزی- دکتر حسنعلی پورمند معماری بررسی نقش گنبد در شکل¬دهی به مرکزیت معماری مسجد محمدرضا بمانیان- سونیا سیلوایه معماری تسریع روند بهبودی بیماران با طراحی مناسب پنجره¬های اتاقهای بستری، نمونه موردی: اقلیم معتدل و مرطوب )مدار 36 تا 38 درجه( فاطمه مهدی زاده سراج- امین اله احدی


مطالب مشابه :


مستند دکتر پورمند

دکتر غلامرضا پورمند، متخصص اورولوژی و پیوند کلیه از چهره‌های ماندگاری‌ه که سوژه‌ی یکی از
دکترهاااااااااااااا..........

دکتر مظفری:فوق دکتر غلامرضا پورمند با تخصص اورولوژیست و بیماریمو براش توضیح داد.آدرس
دکتر سیم فروش پزشک نمونه

دکتر غلامرضا پورمند، رئیس بیمارستان سینا و رئیس مرکز مراکزي که دکتر از بانيان آن
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر فرهنگ بابا جناب آقای دکتر غلامرضا پورمند; سركار خانم دكتر حسنيه
بیوگرافی دکتر حسن بلخاری

دکتر بلخاري در سال 1390 (ارج نامه استاد دکتر غلامرضا حسنعلي پورمند‏‎,‎‏ ميترا افضل
فهرست کامل نقل و انتقال بازیکنان در لیگ برتر فوتبال

(استيل اذين)، غلامرضا ،‌ مسعود همامي (سپاهان)، محمد پورمند دکتر غلامرضا آذری دکتر
خبر (حمایت 75 استاد جامعه‌شناسی از میرحسین موسوی)

‏پور- دکتر علی شکوری -دکتر ملیحه شیانی- دکتر ابراهیم صالحی عمران- دکتر غلامرضا پورمند
ادارات، دانشگاه ها و هتل ها

غلامرضا خلعتبری سید کاظم پورمند. 5250192. شرکت ملی آقای دکتر سید علی اکبر میر
خاک ره کوی حسین است و بس

حجت الاسلام غلامـرضـا حجت الاسلام سید صالح پورمند مرکز تخصصی دکتر مهدی کوچک
موضوعات تحقیق قسمت سوم

مشرف دهکردی - موضوعات تحقیق قسمت سوم - مشرف حسین
برچسب :