رشته های دانشگاه آزاد برازجان

 

معرفي رشته هاي موجود دانشگاه آزاد

          واحد دشتستان

                 

رشته

گروه آزمايشي

جنسيت

ظرفيت

مقطع

مهندسي شيمي – صنايع گاز

رياضي فيزيك

م

50

كارشناسي

مهندسي شيمي- صنايع پالايش

رياضي فيزيك

م

50

كارشناسي

مهندسي شيمي-صنايع پتروشيمي

رياضي فيزيك

زن - مرد

100

كارشناسي

مهندسي مكانيك-طراحي جامدات

رياضي فيزيك

م

50

كارشناسي

مهندسي عمران

رياضي فيزيك

م

50

كارشناسي

زبان وادبيات فارسي

ادبيات وعلوم انساني

زن ومرد

50

كارشناسي

حقوق

ادبيات وعلوم انساني

زن ومرد

50

كارشناسي

مديريت بيمه

ادبيات وعلوم انساني

زن ومرد

50

كارشناسي

حسابداري

ادبيات وعلوم انساني

زن ومرد

50

كارشناسي

علمي وكاربردي كامپيوتر-نرم

رياضي فيزيك

زن ومرد

50

كارداني

علمي كاربردي برق -الكترونيك

رياضي فيزيك

زن ومرد

50

كارداني

كاردان فني نقشه كشي صنعتي

رياضي فيزيك

زن ومرد

50

كارداني

معماري

رياضي فيزيك

زن ومرد

50

كارداني

حسابداري

ادبيات وعلوم انساني

زن ومرد

50

كارداني

مديريت امور دفتري

ادبيات وعلوم انساني

زن ومرد

50

كارداني

هنرهاي تجسمي-نقاسي

هنر

زن ومرد

50

كارداني

هنرهاي تجسمي- گرافيك

هنر

زن ومرد

50

كارداني

  

 

کاردانی  گرافیک  کاردانش وفنی  

 

بقیه رشته ها برای  کاردانش وفنی

21307

علمی کاربردی حسابداری زن و مرد

الكتروتكنیك - برق صنعتی زن و مرد

الكتروتكنیك- تاسیسات الكتریكی زن و مرد

ساختمان- کارهای عمومی ساختمان زن و مرد

نقشه کشی معماری- معماری زن و مرد

کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر زن و مرد

گرافیك-گرافیك زن و مرد

60104

41022

40433

40428

40131

40130


مطالب مشابه :


رشته های دانشگاه آزاد برازجان

از دیار برازجان ودشتستان بزرگ تقدیم می نمایم: سلام بر چشم های زیبا ! آری به راستی چشمهایی که
مجموعه (بزرگ) دانشگاهی خلیج فارس برازجان

بچه های برازجان - مجموعه (بزرگ) دانشگاهی خلیج فارس برازجان - سایت شهر برازجان www.BorazjanCity.com
مشاهیر برازجان

شهر برازجان - مشاهیر برازجان ۱۰-سید محمد صادق مهدوی= استاد دانشگاه - محقق-
شرایط پذیرش در پردیس‌های خودگردان دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد.

از دیار برازجان ودشتستان بزرگ تقدیم می نمایم: سلام بر چشم های دانشگاه پیام نور برازجان .
کارنامه ها ،درصد ها و ترازهای کنکور سراسری دانشگاه آزاد

از دیار برازجان ودشتستان بزرگ تقدیم می نمایم: انواع کارنامه ،درصد و تراز های دانشگاه آزاد .
شرایط لازم برای هیات علمی دانشگاه ازاد

از دیار برازجان ودشتستان بزرگ تقدیم می نمایم: سلام بر چشم های دانشگاه پیام نور برازجان .
برچسب :