قیمت لب تاپ های سونی (بروز)

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EH11FX/B

پردازنده Intel Pentium B940 2GHz ، دو مگابایت L3 Cache 500 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک Intel GMA 3000MHD صفحه نمایش 15.5 اینچی ، وزن 2.7 کیلوگرم ، با یکسال گارانتی
قیمت واحد
1۵,000,000 ريال 

نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EH11FX/B

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EH1FGX/B

پردازنده Intel Core i5 2410M 2.3GHz ، سه مگابایت L2 Cache 500 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce GT 410M با 1024 مگابایت حافظه صفحه نمایش 15.5 اینچی ، وزن 2.7 کیلوگرم ، با یکسال گارانتی

 

قیمت واحد
1۷,900,000 ريال 

نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EH1FGX/B

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EH1EGX/B

پردازنده Intel Core i5 2410M 2.3GHz ، سه مگابایت L2 Cache 320 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce GT 410M با 512 مگابایت حافظه صفحه نمایش 15.5 اینچی ، وزن 2.7 کیلوگرم ، با یکسال گارانتی

 

قیمت واحد
1۸,600,000 ريال 

نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EH1EGX/B

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EG15FX/B

پردازنده Intel Core i5 2410M 2.3GHz ، سه مگابایت L2 Cache 640 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک Intel GMA 3000MHD صفحه نمایش 14 اینچی ، وزن 2.4 کیلوگرم ، با یکسال گارانتی

 

قیمت واحد
1۷,900,000 ريال 

نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EG15FX/B

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EG11FX/B

پردازنده Intel Core i3 2310M 2.1GHz ، سه مگابایت L2 Cache 500 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک Intel GMA 3000MHD صفحه نمایش 14 اینچی ، وزن 2.4 کیلوگرم ، با یکسال گارانتی

 

قیمت واحد
1۶,۹00,000 ريال 

نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EG11FX/B

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EH15FX/B

پردازنده Intel Core i5 2410M 2.3GHz ، سه مگابایت L2 Cache 500 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک Intel GMA 3000MHD صفحه نمایش 15.5 اینچی ، وزن 2.7 کیلوگرم ، با یکسال گارانتی

 

قیمت واحد
1۷,900,000 ريال 

نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EH15FX/B

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EH12FX/B

پردازنده Intel Core i3 2310M 2.1GHz ، سه مگابایت L2 Cache 500 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک Intel GMA 3000MHD صفحه نمایش 15.5 اینچی ، وزن 2.7 کیلوگرم ، با یکسال گارانتی
قیمت واحد
1۶,000,000 ريال 

نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EH12FX/B

 » نوت بوک، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-F221Fd/BI

پردازنده Intel Core I7 2630QM 2GHz ، شش مگابایت L2 Cache 500 گیگابایت هارد، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce GT 520M با 512 مگابایت حافظه صفحه نمایش 16.4 اینچی ، وزن 2.9 کیلوگرم ، با یکسال گارانتی امرتات

 

قیمت واحد
1۹,700,000 ريال 

نوت بوک، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-F221Fd/BI

 » نوت بوک، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EA 3GGX/B

پردازنده Intel Core I5 540M 2.53GHz ، سه مگابایت L2 Cache 500گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک ATI HD 5470 با 512 مگابایت حافظه صفحه نمایش14.1 اینچی ، وزن 2.2 کیلوگرم
قیمت واحد
۲۱,400,000 ريال 

نوت بوک، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EA 3GGX/B

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-S132FX/B

پردازنده Intel Core I3 380M 2.5GHz ،سه مگابایت L2 Cache 320گیگابایت هارد ، 4گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک INTEL HD 4500 صفحه نمایش13.3 اینچی ، وزن 1.8 کیلوگرم

 

قیمت واحد
1۷,400,000 ريال 

نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-S132FX/B

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EC25FXB/B

پردازنده Intel Core i3 350M 2.26GHz ، سه مگابایت L2 Cache 500 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک ATI Radeon HD5470 با 512 مگابایت حافظه با درایو بلو ری ، صفحه نمایش 17.3 اینچی ، وزن 3.1 کیلوگرم ، با ضمانت نامه یکساله
قیمت جدید موجودنیست نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-EC25FXB/B

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-F13UFX/B

پردازنده Intel Core i7 740QM 1.73GHz ، شش مگابایت L3 Cache 500 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce 310M با 512 مگابایت حافظه ویدئویی صفحه نمایش 16.4 اینچی ، وزن 2.9 کیلوگرم، با ضمانت نامه یکساله
قیمت جدید موجودنیست نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-F13UFX/B

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-F13DGX/B

پردازنده Intel Core i7 740QM 2.93GHz ، شش مگابایت L3 Cache 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce 310M با 512 مگابایت حافظه ویدئویی صفحه نمایش 16.4 اینچی ، وزن 2.8 کیلوگرم

 

قیمت واحد
۲۱,500,000 ريال 

نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-F13DGX/B

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-F215FX

پردازنده Intel Core i7 2630QM 2GHz ، شش مگابایت L3 Cache 640 گیگابایت هارد ساتا ، 6 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce 540M با یک گیگابایت حافظه ویدئویی صفحه نمایش 16.4 اینچی، وزن 3.2 کیلوگرم ،

 

قیمت واحد
2۹,100,000 ريال 

نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-F215FX

 » لپ تاپ، نوت بوک سونی مدل : Sony Vaio VPC-EA4CGX

پردازنده Intel Core i5 480M 2.66GHz ، سه مگابایت L2 Cache 320 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک ATI 5650 با یک گیگابایت حافظه ویدئویی صفحه نمایش 14 اینچی ، وزن 2.4 کیلوگرم
قیمت واحد
۲۱,۵00,000 ريال 

لپ تاپ، نوت بوک سونی مدل : Sony Vaio VPC-EA4CGX
    
    

 » لپ تاپ، نوت بوک سونی مدل : Sony Vaio VPC-EA4BGX

پردازنده Intel Core i5 480M 2.66GHz، سه مگابایت L2 Cache 500 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیکATI 5145 با 512 مگابایت حافظه صفحه نمایش 14 اینچی ، وزن 2.4 کیلوگرم

 

قیمت واحد
۲۰,800,000 ريال 

لپ تاپ، نوت بوک سونی مدل : Sony Vaio VPC-EA4BGX

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-S13DGX/B

پردازنده Intel Core i5 450M 2.66GHz ، سه مگابایت L2 Cache 500 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce 310M با 512 مگابایت حافظه ویدئویی صفحه نمایش 13.3 اینچی، وزن 2 کیلوگرم
قیمت واحد
۲۲,100,000 ريال 

نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC-S13DGX/B

 » لپ تاپ، نوت بوک سونی مدل : Sony Vaio VPC-S137 gx/s

پردازنده Intel Core i5 480M 2.6GHz ،سه مگابایت L2 Cache 640 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک Intel 4500 صفحه نمایش 13.3 اینچی ، وزن 1.9 کیلوگرم

 

قیمت واحد
۱۹,900,000 ريال 

لپ تاپ، نوت بوک سونی مدل : Sony Vaio VPC-S137 gx/s

 » نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC F22FGX/B

پردازنده Intel Core i7 2630QM 2GHz ، شش مگابایت L2 Cache 500 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce GT 540M با 1024 مگابایت حافظه صفحه نمایش 16.4 اینچی ، وزن 2.9 کیلوگرم ، با یکسال گارانتی
قیمت موجودنیست نوت بوک ، لپ تاپ سونی مدل : Sony Vaio VPC F22FGX/B


مطالب مشابه :


لیست قیمت لپ تاپ

لپ تاپ(لپ تاب یا لب تاپ یا شاید هم لب تاب) از جمله وسایل نسبتا جدیدی است که در سال های اخیر
قیمت لب تاپ های سونی (بروز)

وبلاگی ها - قیمت لب تاپ های سونی (بروز) - مرجع مطالب مهم اینترنت
لیست قیمت لب تاپ دل

دانلود موزیک - لیست قیمت لب تاپ دل - دانلود
جدید ترین لب تاب های روز نوت بوک

جدید ترین لب تاب های روز نوت بوک جدیدترین تبلت ها و لپتاپ های ارائه شده با ویندوز 8.
لب تاب های ارزان قیمت

بلاخره لب تاب های ارزون قیمت سوزوکی هم روانه بازار شد. در ادامه چندتا شو معرفی می کنم .
گران ترین لب تاب های جهان

دانلودکده - گران ترین لب تاب های جهان - کدهوبلاگ زيبا و زيبايي وبکد هاي جاوا اسکريپت براي
لب تاب 9716823-0936

لپ تاپ - لب تاب 9716823-0936 - فروش لب تاب به قیمت تهران در بابل. پاساژ امیر 2199261-0111
برچسب :