اعضای هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتر یاران لرستان انتخاب شدند:

انتخابات جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان در اواخر خرداد ماه سال جاری برگزار شد و اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

از حوزه خرم آباد

1. حمید آریانپور -  سردفتر – شماره 20

2. مجتبی صادقی – سردفتر – شماره 1

3. عماد سجادی – سردفتر – شماره 22

4. محمد دارایی – سردفتر – شماره 35

5. عبد المحمد کدخدایی – دفتریار – شماره 1

از حوزه بروجرد:

1. اسد اله ارحام – سردفتر – شماره 6

2. عسگر امان اله بهاروند – سردفتر – شماره 22

3. مرتضی کردی – دفتریار – شماره 2

از حوزه کوهدشت :

1. کیومرث رشیدی – سردفتر – شماره 4

2. سیاوش امرائی – دفتریار – شماره 1

از حوزه سلسله :

1. داریوش ساکی – سردفتر – شماره 8

2. حامد یوسفوند – دفتریار – شماره 1

از حوزه ازنا :

1. بیژن گراوند – سردفتر – شماره 1

از حوزه پلدختر :

1. رضا رحیمی مقدم – سردفتر – شماره 5

از حوزه نورآباد :

1. مظفر سبزیان – سردفتر – شماره 1

از حوزه درود :

1. مهدی خادمی – سردفتر – شماره 4

از حوزه الیگودرز :

1. بابک گلپایگانی – سردفتر – شماره 7

و اعضای علی البدل:

1. بهزاد مومنی – سردفتر – شماره 42 – خرم آباد

2. بختیار سرداری – سردفتر – شماره 32 – خرم آباد

3. شمس اله سپهوند – سردفتر – شماره 31 – خرم آباد

4. سمیرا ساکی – دفتریار – شماره 17 – خرم آباد

5. روح انگیز رشیدی – دفتریار – شماره 36 – خرم آباد

 

 


مطالب مشابه :


ثبت و پلمپ دفاتر مشاغل خارج از مواعد قانونی برای دفاتر اسنادر سمی امکان پذیر شد

جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان نیازمندیهای همشهری. پدر و
عقد قرارداد با بیمارستانها

جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان - عقد قرارداد با بیمارستانها - نیازمندیهای همشهری.
اعضای هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتر یاران لرستان انتخاب شدند:

نیازمندیهای همشهری. انتخابات جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان در اواخر خرداد
واکنش کانون سردفتران به اظهارات میرتاج الدینی

جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان نیازمندیهای همشهری. پدر و
نامه جامعه سر دفتران و دفتر یاران استان لرستان به دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان خرم آباد

جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان نیازمندیهای همشهری. پدر و
پست از لرستان خرم آباد

وبلاگ دانشجویان پرستاری ورودی91 بجنورد - پست از لرستان خرم آباد نیازمندیهای همشهری
اسامی ۱۱ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم

جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان نیازمندیهای همشهری. پدر و
لرستان نگین جاذبه های گردشگری ایران

اشترینان 91 - لرستان نگین جاذبه های گردشگری ایران - وبلاگ شخصی سبحان ترابی - اشترینان 91
اطلاعیه جهت ثبت نام گواهی امضا ’الکترونیک

نیازمندیهای همشهری. پدر و جامعه سردفتران ودفتریاران استان لرستان
ادامه اخبار نخستین گردهمایی روسای کانونها و جوامع سردفتران و دفتریاران استان ها در تهران

سفر رئیس سازمان ثبت به لرستان. لینک نیازمندیهای همشهری. پدر و
برچسب :