های چو و کارشناسان سازمان چای کشور

این عکسی است از های چو (حاج محمد کاتوزی) کارشناس چینی که کاشف السلطنه او و چند چینی دیگر را برای مدیریت چای استخدام و در زمان رضا شاه به ایران آورد. او کارشناس چشش چای در سازمان چای کشور بود. در این عکس با عینک در وسط تصویر پیدا است. پشت سر او مرحوم امام پور از کارشناسان برجسته سازمان چای حضور دارد. یاد و خاطره تمام این کارشناسان که برای چای ایران زحمت های فراوان کشیدند؛ گرامی باد.


مطالب مشابه :


آگهی استخدام شرکت چای محسن

شرکت چای محسن در اصفهان جهت تکمیل نیروی انسانی و فنی خود در سه ردیف شغلی استخدام میکند
های چو و کارشناسان سازمان چای کشور

چای ایرانی چینی دیگر را برای مدیریت چای استخدام و در زمان 9:47 توسط سید محسن
خاصیت چای سبز برای كاهش وزن

وبلاگ خاندان بزرگ اردهالی - خاصیت چای سبز برای كاهش وزن - (فامیل نسبی و سببی مرحوم حاج میر
برترین‌ دانشکده‌های حسابداری آمریکا

خود تضمین می‌کند که تا 80 درصد پس از فارغ‌التحصیلی به سرعت استخدام می محسن چاووشی چای
در چرایی و چگونگی ورود صنعت چای به ایران

چای در ایران میرزا مهدی محسن کبیر، حسین ملک روس را استخدام کرده و با خود به
آگهی استخدام شرکت گلدکور

وبلاگ خاندان بزرگ اردهالی - آگهی استخدام شرکت گلدکور - (فامیل نسبی و سببی مرحوم حاج میر محسن
برچسب :