توضيح علائم به كار رفته در آزمايش هاي تشخيص طبي

توضيح علائم به كار رفته در آزمايش هاي تشخيص طبي

 يكي ازمسائلي كه همواره از سوي دانش آموزان مطرح شده يا به دليل اينكه همكاران محترم به عنوان دبير زيست شناسي هستند و افكار ساير همكاران فرهنگي و جامعه ازآنها انتظاردارد كه بتوانند برگ هاي گاه عربض و طويلي را كه از آزمايشگاه دريافت مي كنند براي آنها بخوانند . بر همين اساس به نظر مي رسد دانستن اطلاعات مقدماتي پيرامون علائم اختصاري به كار رفته در اين برگه ها از اهميت خاصي برخوردار است. لذا در زير فهرستي از مهمترين آزمايشات و كاربرد آنها بيان مي شود. اميد است كه مورد استفاده همكاران قرار گيرد .همكاران محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات و آگاهي هاي بيشتر به منبع زير مراجعه نمايند.

منبع : پاگانا،كتيلن دسكا.راهنماي سريع روشهاي تشخيص آزمايشگاهي : ترجمه سام زراعتيان نژاد و000 - تهران: براي فردا،چاپ دوم 1382

 

نام اختصاري آزمايش

عنوان آزمايش

كاربرد

W.B.C

شمارش گلبول هاي سفيد

شمارش تعداد كلي و افتراقي گلبول هاي سفيد

R.B.C

شمارش تعداد گلبول هاي قرمز

 

Hemoglobin(Hb)

 

اندازه گيري مقدار هموگلوبين در خون

Hematcrit

هماتوكريت

درصد گلبول هاي قرمز در خون

M.C.H

وزن متوسط هموگلوبين

 

M.C.V

حجم متوسط هموگلوبين

 

M.C.H.C

درصد وزن متوسط هموگلوبين

 

M/E

نسبت سلول هاي زاينده گلبول سفيد به قرمز

 

R.D.W

پهناي گلبول قرمز در منحني

 

UA

تجزيه كامل ادرار

عواملي نظير PH، رنگ ، بو وتوده هاي متراكم

Uric Acid

اسيد اوريك

محصول كاتابوليسم پورين ها

BUN

نيتروژن اوره خون

عملكرد متابوليكي كبد و ترشحي كليه

PPD skin test

تست پوستي ppd

تشخيص عفونت سل

CTni , CTnT

تروپونين

در بيماري هاي عضله قلب بكار مي رود

TGs

تري گليسيريد

براي ارزيابي خطر بيماري هاي قلبي و عروقي و ميزان چربي به كار مي رود

Stool for OB

بررسي مدفوع از نظر خون

پيدا كردن مواردي كه سبب پيدا شدن خون در ادرار مي شود

Na+

سديم

 

Semen Analysis

تجزيه مايع مني

شمارش و بررسي اسپرم و مايع مني

Retic Count

شمارش رتيكولوسيت

جهت عملكرد مغز استخوان

HiA

آزمون سرخك

با استفاده از تست ELISA

PFTS

تست هاي عملكرد ريه

ناهنجاري هاي ريوي و تنفسي

PT

زمان پروترومبين

ارزيابي مسير خارجي و مشترك در سيستم انعقاد خون

Protein, blood

پروتئين هاي خون

تشخيص آلبومين خون ، سرم و گلوبولين

HCG

تست حاملگي

تعيين HCG به روش آگلوتيناسيون (AIT) از ادرار و RIA از طريق خون

K+

پتاسيم

كاتيون اصلي داخل سلولي

Platelet Count

شمارش پلاكت ها

در خون ريزي هاي خود به خودي

P

فسفات خون

فسفات غيرآلي بدن

POP smeer

گسترش پاپ

تعيين سلول هاي بدخيم در ترشحات واژن و گردن رحم

PTT,APTT

زمان ترومبوپلاستين نسبي و فعال شده

مسير داخلي و مشترك در انعقاد خون

Mammography

ماموگرافي

آزمايش پستان با اشعه X براي شناسايي سرطان

MRI

بررسي با استفاده از ميدان مغناطيسي

 

Mg

منيزيوم

 

HDL

ليپوپروتئين با دانسيته با لا

ميزان چربي داراي كلسترول

LDL

ليپوپروتئين با دانسيته كم

ميزان چربي با خطر با لا

VLDL

چربي با دانسيته خيلي كم

 

LDH

لاكتات دهيدروژناز

تشخيص سكته قلبي

IVP

پيلوگرافي داخل وريدي

 

Immunoglobulin electrophoresis

الكتروفورز ايمنوگلوبولين

توليد ميزان ايمنوگلوبولين ها در عفونت هايي نظير IgE,IgM,IgA,IgG

Helicobacter

آنتي بادي هليكوباكتر

تعيين عامل زخم هاي پپتيك و سرطان معده

GHb

هموگلوبين گليكوزيله

براي كنترل درمان بيماري ديابت

GTT

آزمايش تحمل گلوكز

براي تعيين ديابت

FSB

آزمايش قند خون

 

GGTP

گاماگلوتامين ترانس پپتيداز

شناسايي اختلال در سلول هاي كبد

ESR

سديمان خون

اندازه گيري سرعت رسوب گلبول هاي قرمز

Biopsy

نمونه برداري براي مطالعه ميكروسكوپي

 

ECG

الكتروكارديوگرافي

 

C&S

كشت و تعيين حساسيت

تعيين بيماري هاي نزديك به عفونت

Cratine

ميزان كراتين خون

 

CXR

عكس قفسه سينه

ارزيابي دستگاه قلبي و ريوي

Beta-HCG

تعيين حاملگي با استفاده از آزمايش خون

 

Cholesterol

ميزان كلسترول خون

بدترين نوع چربي

VDRL

جستجوي آزمايشگاهي براي پيدا كردن بيماري هاي آميزشي

 

inflammation

عفونت

 

Ova of parasites

انگل

 

Protozoa cyst

كيست انگل هاي تك سلولي

 

Occult blood

خون مرموز در مدفوع

 

CPK

كراتين فسفوكيناز

افزايش آن نشان دهنده آسيب به سلول هاي مغزي و قلب است

CT scan of the brain

سي تي اسكن مغز

انفاركتوس مغزي و انواع بيماري هاي مغزي

Colposcopy

اندوسكوپي

واژن وگردن رحم

Cl

كلر

بخشي از الكتروليت هاي مؤثر بر سيستم عصبي

Coronary angiography

كتتريزاسيون قلب

مشاهده حفرات داخل قلب ، مجراي شريان ها و عروق بزرگ

Ca++

كلسيم

ارزيابي غده پاراتيروئيد و متابوليسم كلسيم

Bronchoscophy

برونكوسكوپي

رؤيت حنجره تراشه و برونشي از طريق آندوسكوپي 

Brest sonogram

سونوگرافي پستان

توده هاي در سينه فرد ديده شده تعيين تومور بودن يا كيست بودن آن

Bon marrow biopsy

بيوپسي مغز استخوان

بررسي مغز استخوان در بيماران با مشكلات خوني انواع سلول هاي مؤثر در خون سازي

Blood typing

نوع گروه خوني

 

BT

زمان خونريزي

ارزيابي وضعيت عروق و پلاكت ها در هموستاز

Bilirubin,blood

بيلي روبين خون

تعيين مقدار بيلي روبين حاصل از كبد

BE

عكس برداري با اشعه X از كلون

تعيين پوليپ،تومور و ...

AST

آسپارتات آمينوترانسفراز

در موارد مشكوك به بيماري هاي عروق كرونر

Angiography

آنژيوگرافي

فرستادن يك ماده حاجب به داخل شريان براي بررسي وجود يا عدم وجود بدخيمي يا بيماري عروقي

ABGS

آزمايش گازهاي خون شرياني 

 

ANA

آنتي بادي ضد هسته اي

تشخيص بيماري لوپوسي

Amniotic analysis

آمينوسنتز

جمع آوري اطلاعات درباره جنين

ELISA

تست اليزا

يافتن ويروس ايدز و هپاتيت

 

از مجله لاله واژگون – پيش شماره اول – زمستان 83 – بهرام حيدري – كارشناسي ارشد فيزيولوژي جانوري - شهركرد


مطالب مشابه :


لطيفه زيستي به نقل از زيستيكاتور

نیمه پیدای من (دبیر زیست شناسی لامرد) - لطيفه زيستي به نقل از زيستيكاتور - محل تبادل نظر
دستگاه تناسلی زن

زيستيكاتور; محمد
بعضي ها : به نقل از وبلاگ زيستيكاتور

نیمه پیدای من (دبیر زیست شناسی لامرد) - بعضي ها : به نقل از وبلاگ زيستيكاتور - محل تبادل نظر
توضيح علائم به كار رفته در آزمايش هاي تشخيص طبي

زيستيكاتور مدارك علمي
طنز زيستي به نقل از زيستيكاتور

نیمه پیدای من (دبیر زیست شناسی لامرد) - طنز زيستي به نقل از زيستيكاتور - محل تبادل نظر همكاران
زندگی‌نامه یوسف علیخانی

زيستيكاتور فلسفه - عرفان -
واهه کاچا روزنامه نگار و نویسنده

زيستيكاتور فلسفه - عرفان -
چرخه زندگی گیاهان

گروه زیست شناسی ناحیه 2 همدان - چرخه زندگی زيستيكاتور
برچسب :